ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

droplet

D R AA1 P L AH0 T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -droplet-, *droplet*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
droplet(ดรอพ'ลิท) n. หยดน้อย ๆ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
droplet infectionการติดเชื้อจากละอองเสมหะ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
droplet transfer; spray transferการถ่ายโอนแบบละออง [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Dropletsละออง,เป็นหยด,หยดเล็กๆ [การแพทย์]
Droplets, Aerosolizedละอองเสมหะ [การแพทย์]
Droplets, Fineน้ำละอองเล็กๆ,หยดน้ำเล็กๆ [การแพทย์]
Droplets, Liquidหยดของเหลว [การแพทย์]
Droplets, Stabilization ofการทำให้หยดเล็กๆมีความคงตัว [การแพทย์]

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หยาดน้ำ(n) drop (of water), See also: droplet, Syn. หยด, หยดน้ำ, Example: หยาดน้ำจากชายคาไหลลงมาเปื้อนเสื้อผ้าของเขาจนชุ่มฉ่ำ, Thai Definition: น้ำที่ไหลยืดหยดลง
ละอองฝน(n) drizzle, See also: droplets of rain, mist of rain, Example: วันนี้โดนละอองฝนตอนวิ่งไปขึ้นรถ เลยมีอาการจาม และน้ำมูกไหล, Thai Definition: ฝนที่ตกลงมาเป็นฝอย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฝอย[føi] (n) EN: fibre ; filament ; trimmings ; spray ; fuzz ; droplets ; fluff ; puff  FR: particule [f] ; gouttelette [f]
หยาดน้ำ[yāt nām] (n, exp) EN: drop (of water) ; droplet  FR: goutte d'eau [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
DROPLET D R AA1 P L AH0 T
DROPLETS D R AA1 P L AH0 T S

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
飞沫传染[fēi mò chuán rǎn, ㄈㄟ ㄇㄛˋ ㄔㄨㄢˊ ㄖㄢˇ, / ] droplet infection (disease transmission from sneezing, coughing etc) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
玉(P);球;珠;弾[たま, tama] (n) (1) ball; sphere; globe; orb; (2) bead (of sweat, dew, etc.); drop; droplet; (3) (esp. 球) ball (in sports); (4) pile (of noodles, etc.); (5) (esp. 弾; also written as 弾丸) bullet; (6) (esp. 球) bulb (i.e. a light bulb); (7) lens (of glasses, etc.); (8) (esp. 玉,珠) bead (of an abacus); (9) (sl) (abbr) (esp. 玉) (See 金玉・きんたま) ball (i.e. a testicle); (10) (esp. 玉,珠; also written as 璧) gem; jewel (esp. spherical; sometimes used figuratively); pearl; (11) female entertainer (e.g. a geisha); (12) (derog) person (when commenting on their nature); character; (13) item, funds or person used as part of a plot; (n,n-suf) (14) (See 玉子・2) egg; (n-suf) (15) (usu. だま) coin; (16) precious; beautiful; excellent; (P) [Add to Longdo]
脂肪滴[しぼうてき, shibouteki] (n) lipid droplet [Add to Longdo]
飛沫感染[ひまつかんせん, himatsukansen] (n) droplet infection [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  droplet
      n 1: a tiny drop

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top