ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

drone

D R OW1 N   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -drone-, *drone*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
drone(vi) ส่งเสียงหึ่งๆ, See also: ทำเสียงพึมพำ
drone(n) เสียงต่ำๆ, See also: เสียงพึมพำ, Syn. drone, whir, buzz
drone on(phrv) พูดเสียงต่ำ, See also: ร่ายยาวด้วยเสียงต่ำๆ, พูดพึมพำ
drone out(phrv) ทำให้พูดเสียงต่ำ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
drone(โดรน) n. ผึ้งตัวผู้,กาฝาก,เครื่องบินไร้คนขับที่ควบคุมด้วยวิทยุทางไกล,เสียงหึ่ง ๆ คล้ายผึ้ง,ขลุ่ยที่มีเสียงต่ำ,การพูดเสียงต่ำ,เสียงพึมพำที่น่าเบื่อ,คนที่พูดเสียงที่น่าเบื่อ v. (ทำ) เสียงหึ่ง ๆ คล้ายผึ้ง,ขลุ่ยที่มีเสียงต่ำ,การพูดเสียงต่ำ,เสียงพึมพำที่น่าเบื่อ,ค
aerodrone(แอ' โรโดรน) n. เครื่องร่อน
padrone(พะโดรน') n. นาย,นายจ้าง,เจ้าของ,หัวหน้า,กัปตันเรือ,เจ้าของเรือ,เจ้าของโรงแรม, See also: padronism n.

English-Thai: Nontri Dictionary
drone(n) ภมร,ผึ้งตัวผู้,กาฝาก,เครื่องบินบังคับ
drone(vi) ทำเสียงอย่างผึ้ง,พูดพึมพำ

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
droneHe just drones on and on but hardly even touches on what we need to know for the test.
droneShe droned on for hours about her family history.

CMU English Pronouncing Dictionary
DRONE D R OW1 N
DRONED D R OW1 N D
DRONES D R OW1 N Z
DRONET D R OW1 N IH0 T
DRONEY D R OW1 N IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
drone (v) drˈoun (d r ou1 n)
droned (v) drˈound (d r ou1 n d)
drones (v) drˈounz (d r ou1 n z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
雄蜂[xióng fēng, ㄒㄩㄥˊ ㄈㄥ, ] drone (bee), #69,199 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ドローン[doro-n] (n) drone [Add to Longdo]
花虻[はなあぶ;ハナアブ, hanaabu ; hanaabu] (n) (1) (uk) hoverfly (any fly of family Syrphidae); syrphid; (2) drone fly (Eristalis tenax) [Add to Longdo]
金蚊[かなぶん;カナブン, kanabun ; kanabun] (n) (uk) drone beetle (scarabaeid beetle) (Rhomborrhina japonica) [Add to Longdo]
穀潰し;穀つぶし;ごく潰し;穀潰(io);ゴク潰し[ごくつぶし(穀潰し;穀つぶし;ごく潰し;穀潰);ゴクつぶし(ゴク潰し), gokutsubushi ( koku tsubushi ; koku tsubushi ; goku tsubushi ; koku tsubusu ); goku] (n) good-for-nothing; parasite; deadbeat; loafer; drone; idler [Add to Longdo]
坐食の徒[ざしょくのと, zashokunoto] (n) drone; idler [Add to Longdo]
無人機[むじんき, mujinki] (n) drone; unmanned aircraft [Add to Longdo]
雄蜂[おばち, obachi] (n) drone [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 drone
   n 1: stingless male bee in a colony of social bees (especially
      honeybees) whose sole function is to mate with the queen
   2: an unchanging intonation [syn: {monotone}, {drone},
     {droning}]
   3: someone who takes more time than necessary; someone who lags
     behind [syn: {dawdler}, {drone}, {laggard}, {lagger},
     {trailer}, {poke}]
   4: an aircraft without a pilot that is operated by remote
     control [syn: {drone}, {pilotless aircraft}, {radio-
     controlled aircraft}]
   5: a pipe of the bagpipe that is tuned to produce a single
     continuous tone [syn: {drone}, {drone pipe}, {bourdon}]
   v 1: make a monotonous low dull sound; "The harmonium was
      droning on"
   2: talk in a monotonous voice [syn: {drone}, {drone on}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top