ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

driveway

D R AY1 V W EY2   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -driveway-, *driveway*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
driveway(n) ถนนส่วนบุคคล, Syn. gangway, adit

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
driveway(ไดรฟว'เว) n. ถนน (โดยเฉพาะส่วนตัว) ที่เข้าหาถนนใหญ่,ทางรถ

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
drivewayBarricades across driveways say "Keep Out."
drivewayI was wasting time, wandering around the garage, when an old truck swept into driveway.
drivewayShe managed to back up through the narrow driveway.

CMU English Pronouncing Dictionary
DRIVEWAY D R AY1 V W EY2
DRIVEWAYS D R AY1 V W EY2 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
driveway (n) drˈaɪvwɛɪ (d r ai1 v w ei)
driveways (n) drˈaɪvwɛɪz (d r ai1 v w ei z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Auffahrt {f}; Fahrweg {m} | Auffahrten {pl}; Fahrwege {pl}driveway | driveways [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ドライブウェー[doraibuue-] (n) driveway [Add to Longdo]
ドライブウエー;ドライブウェイ[doraibuue-; doraibuuei] (n) driveway [Add to Longdo]
車回し[くるままわし, kurumamawashi] (n) turnaround (e.g. at the end of a driveway) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  driveway
      n 1: a road leading up to a private house; "they parked in the
           driveway" [syn: {driveway}, {drive}, {private road}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top