ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

drive

D R AY1 V   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -drive-, *drive*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
drive(n) การขับรถ, See also: การขับขี่
drive(n) การตี (ลูกกอล์ฟ)
drive(n) การผลักดัน, See also: แรงขับ, แรงผลักดัน, Syn. impetus, impulse
drive(vi) ขับรถ, See also: ขับขี่, เดินทางโดยรถยนต์, Syn. go, journey, ride
drive(vt) ขับรถ, See also: ขับขี่, เดินทางโดยรถยนต์, Syn. go, journey, ride
drive(n) ถนน, Syn. lane, street, avenue
drive(vt) บังคับ, See also: ควบคุม
drive(vt) พยายาม, See also: ออกแรง, กระตุ้น, Syn. prompt, motivate, urge, Ant. soothe, calm
drivel(n) คำพูดไร้สาระ, Syn. chatter, banter, twaddle
drivel(n) น้ำลาย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
drive(ไดรฟว) {drove,driving,drives} vt. ขับ,ขับไล่,ไล่,ผลัก,ไส,ผลักดัน,ขับขี่,ต้อน (สัตว์เลี้ยง) ,ลอย (ซุง) vi. แล่น,พุ่ง,ขับรถ,ตี (ลูกกอล์ฟ,ตะปู) ,มุ่งหมาย n. การขับ,การขับขี่,ทางรถ,สัตว์ที่ไล่ตาม,สัตว์ (ที่ต้อน) ,การรุกทางทหาร,พลังงาน,แรงกระตุ้น,กลไกในการขับ,หน่วยขับหน่วยบันทึกไดร์ฟ <คำอ่าน>อุปกรณ์ของคอมพิวเตอร์ที่มีหน้าที่อ่านและบันทึกข้อมูล เช่น หน่วยขับแถบบันทึก (tape drive) หน่วยขับจานบันทึก (disk drive)
drive aA:ไดรฟ์เอหมายถึง ชื่อหน่วยบันทึกหน่วยแรกของเครื่องคอมพิวเตอร์ตระกูลไอบีเอ็ม หรือเครื่องเลียนแบบ (compatibles) เมื่อเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องจะเข้าไปดูในหน่วยนี้ก่อน หากไม่พบสิ่งใด ๆ จึงจะย้ายไปดูหน่วยบันทึกอื่นต่อไป หน่วยที่สองจะนิยมเรียกกันว่า B: และหน่วยจานบันทึกแข็งหรือฮาร์ดดิสก์ มักจะถูกกำหนดให้เป็น C: (เวลาเขียน ต้องมีเครื่องหมาย : ตามหลังเสมอ จึงจะหมายถึงหน่วยบันทึก)
drive-in(ไดรฟ'อิน) n. โรงภาพยนตร์ธนาคารที่ลูกค้าเอารถเข้าจอดชมหรือจอดรับจ่ายเงินได้
drivel(ดริฟ'เวิล) {drivelled,driveling,drivels} v ปล่อยให้น้ำมูกหรือน้ำลายไหลย้อนออกมา,พูดเหลวไหล n. คำพูดที่เหลวไหล,น้ำมูกหรือน้ำลายที่ไหลย้อยออกมา., See also: driveler n. ดูdrivel driveller n. ดูdrivel drivelingly adv. ดูdrivel drivellingly a
driven(ดริฟ'เวิน) v. กริยาช่องที่3ของdrive
driver(ไดร'เวอะ) n. คนขับขี่,คนขับรถ,คนต้อนปศุสัตว์,เครื่องตอกเสาเข็ม,ค้อน,แรงผลักดัน,ไม้ตีกอล์ฟชนิดหัวใหญ่
driveway(ไดรฟว'เว) n. ถนน (โดยเฉพาะส่วนตัว) ที่เข้าหาถนนใหญ่,ทางรถ
bus driverตัวขับบัสหมายถึง อุปกรณ์เครื่องขยายกำลังสัญญาณขับบัส
cabdriver(แคบ'ไดรเวอะ) n. คนขับรถแท็กซี่,คนขับรถม้า
cd-rom driveหน่วยขับซีดีรอมหมายถึง หน่วยบันทึกที่ใช้อ่านจานบันทึกอัดแน่น หรือซีดี ในปัจจุบัน ไมโครคอมพิวเตอร์ส่วนมากมีหน่วยบันทึกที่สามารถอ่านข้อมูลจากสื่อชนิดนี้ได้ แต่ยังคงบันทึกข้อมูลลงไปไม่ได้ ต้องมีอุปกรณ์พิเศษ ความเร็วในการอ่านค่อนข้างสูงจนดูภาพเคลื่อนไหวได้ดีเหมือนดูภาพยนตร์ ในปัจจุบัน จานซีดีกำลังได้รับความนิยมมากขึ้นทุกที ทำให้ราคาถูกลงมาก คอมพิวเตอร์ทุกเครื่องจึงมักจะมีหน่วยบันทึกชนิดนี้ติดตั้งไว้ด้วย

English-Thai: Nontri Dictionary
drive(n) การขับรถ,แรงขับ,แรงกระตุ้น,ความพยายาม,พลังงาน
drive(vt) ขับรถ,ขับ,ไล่,กระตุ้น,ผลักไส,ผลักดัน,ต้อน
drivel(vi) พูดเหลวไหล,พูดสุ่มสี่สุ่มห้า,พูดโง่ๆ,น้ำมูกไหล,น้ำลายไหล
driven(vt pp ของ) drive
driver(n) ผู้ขับขี่,คนขับรถ,คนต้อนสัตว์,แรงผลักดัน,เครื่องตอกเสาเข็ม

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
driveหน่วยขับ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
drive๑. แรงผลักดัน๒. (จิตเวช.) แรงขับ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
driveชุดขับ [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
driveหน่วยขับ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
drive lineชุดเพลาขับ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
drive pinion; driving pinionเฟืองขับ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
drive shaftเพลาขับ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
drive train; power trainขบวนส่งกำลัง [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
drive-fit; press-fitการสวมอัด [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
driveabilityการเอื้อต่อการขับขี่ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
driveหน่วยขับ [คอมพิวเตอร์]
Driveแรงขับ,แรงผลักดัน,แรงกระตุ้น(ทางเพศ),กำลังผลักดัน [การแพทย์]
Driveหน่วยขับเคลื่อน [การแพทย์]
Drive, Internalแรงผลักดันภายใน [การแพทย์]
Drive, Loss ofการขาดแรงขับ [การแพทย์]
Drive, Organicแรงขับภายในร่างกาย [การแพทย์]
Drive, Primaryแรงขับเบื้องต้น [การแพทย์]
Driver, Outputวงจรส่งออก [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
driveA bus driver is responsible for the safety of the passengers.
driveA Californian policeman pulled a car over and spoke to the driver.
driveA car in itself is neither good nor bad; it depends on the driver.
driveAccident was caused by an error on the part of the driver.
driveActivists are stepping up their protest drive.
driveA driver is deeply attached to his old car.
driveA driver was sleeping in the car.
driveAfter a lot of problems she managed to learn to drive a car.
driveAll I could mumble in response was that when I was a man of fifty, my mother would lean out of the window when I left and remind me not to drive too fast.
driveAll my doubts about it have been driven away.
driveAll you need is to get a driver's license.
driveAn hour's drive brought us to the airport.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ไล่ต้อน(v) drive, See also: round up, herd, corner, trap, Syn. ต้อน, Example: ตำรวจนอกเครื่องแบบไล่ต้อนนักเรียนที่ยกพวกตีกัน, Thai Definition: ไล่ตามและสกัดกั้นให้ไปตามที่ต้องการ
แรงขับ(n) drive, Syn. กำลังขับ, Example: หัวหน้าหวังว่ากิจกรรมนี้จะช่วยเสริมแรงขับของพนักงานให้เพิ่มขึ้นได้, Thai Definition: การจูงใจแบบหนึ่งซึ่งมีปัจจัยบางอย่างมาผลักดันให้คนหรือสัตว์กระทำการอย่างใดอย่างหนึ่งลงไป โดยไม่คิดถึงผลที่จะเกิดขึ้นข้างหน้า
แรงขับ(n) drive, Example: Freud เชื่อว่าพฤติกรรมของมนุษย์ทุกคนมีแรงขับ ซึ่งเป็นความต้องการสำหรับความอยู่รอดคอยผลักดันอยู่เบื้องหลัง, Thai Definition: แรงผลักดันทางจิตใจที่ทำให้เกิดพลังในการกระทำสิ่งต่างๆ
เฉดหัว(v) expel, See also: drive out, sack, kick out, oust, dismiss, Syn. ขับไล่ไสส่ง, ขับไล่, Example: ผมถูกเฉดหัวออกจากงาน
ผลักไสไล่ส่ง(v) push away, See also: drive, exclude, repel, get rid of, Syn. ขับไล่ไสส่ง, ผลักไส, ขับไล่, Example: เขารู้สึกเหมือนกับถูกผลักไสไล่ส่งให้ห่างอกพ่อแม่
ขับไส(v) expel, See also: drive out, kick out, cast out, eject, Syn. ขับไสไล่ส่ง, เสือกไสไล่ส่ง, ขับไล่, Example: ไม่มีใครจะมาบังคับขับไสผมได้
เพ้อเจ้อ(v) drivel, See also: blather, babble, prate, Syn. พร่ำเพ้อ, เพ้อฝัน, Example: ปล่อยให้เขาเพ้อเจ้อไปคนเดียวเถอะ อย่าไปสนใจเขาเลย, Thai Definition: มุ่งคิดหรือพูดโดยที่ไม่มีสาระหรือไม่มีวันเป็นความจริงขึ้นมาได้
พูดเหลวไหล(v) talk nonsense, See also: drivel, talk through one's hat, blather, babble, prate, Syn. พูดเลอะเทอะ, พูดพร่ำเพ้อ, พูดเพ้อเจ้อ, Example: พ่อว่าน้องพูดเหลวไหลเรื่องผีที่เจอในห้องนอน, Thai Definition: พูดอย่างไม่มีสาระเชื่อถือไม่ได้
เกณฑ์(v) force, See also: drive, urge, enroll, conscript, press, enlist, push, Syn. กะเกณฑ์, บังคับ, Example: ข้าพเจ้าถูกเกณฑ์ให้มาบรรยาย โดยจำกัดให้กล่าวตามหัวข้อที่วิทยาลัยกำหนดไว้, Thai Definition: บังคับหรือขอร้องแกมบังคับ
ขี่(v) drive, See also: operate, Syn. ขับ, ขับขี่, Example: ถ้าเธอเป็นคนขี่ฉันไม่นั่งด้วยหรอก, Thai Definition: ทำให้ยานพาหนะเคลื่อนที่ไป

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ใบขับขี่[bai khapkhī] (n, exp) EN: driver's licence  FR: permis de conduire [m]
ใบขับขี่ตลอดชีพ[bai khapkhī taløt chīp] (n, exp) EN: lifetime driver's licence
เฉด[chēt] (v) EN: drive away ; expel ; dismiss  FR: renvoyer ; chasser
เฉดหัว[chēt hūa] (v, exp) EN: expel ; drive out ; sack ; kick out ; oust ; dismiss
โชเฟอร์[chōfoē] (n) EN: chauffeur (inf.); driver (inf.)  FR: chauffeur (inf.) [m]
ฟาดเคราะห์[fāt khrǿ] (v, exp) EN: drive off bad luck ; dispel misfortune
กำจัด[kamjat] (v) EN: get rid of ; eliminate ; dispose of ; eradicate ; clear up ; exterminate ; remove ; drive away ; abolish  FR: éliminer ; supprimer ; éradiquer ; se débarasser de
เกณฑ์[kēn] (v) EN: conscript ; enlist ; recruit ; call up ; levy ; mobilize = mobilise (Am.) ; force ; drive ; urge ; enroll ; press ; push  FR: s'enfermer ; se cloîtrer ; s'isoler
ขบวนการ[khabūankān] (n) EN: movement ; organization ; campaign ; drive ; gang  FR: mouvement [m] ; organisation [f]
ไขควง[khaikhūang] (n) EN: screwdriver  FR: tournevis [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
DRIVE D R AY1 V
DRIVER D R AY1 V ER0
DRIVEN D R IH1 V AH0 N
DRIVEL D R IH1 V AH0 L
DRIVES D R AY1 V Z
DRIVE'S D R AY1 V Z
DRIVERS D R AY1 V ER0 Z
DRIVERS' D R AY1 V ER0 Z
DRIVE-BY D R AY1 V B AY1
DRIVER'S D R AY1 V ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
drive (v) drˈaɪv (d r ai1 v)
drivel (v) drˈɪvəl (d r i1 v @ l)
driven (v) drˈɪvn (d r i1 v n)
driver (n) drˈaɪvər (d r ai1 v @ r)
drives (v) drˈaɪvz (d r ai1 v z)
drivels (v) drˈɪvəlz (d r i1 v @ l z)
drivers (n) drˈaɪvəz (d r ai1 v @ z)
drive-in (n) drˈaɪv-ɪn (d r ai1 v - i n)
driveway (n) drˈaɪvwɛɪ (d r ai1 v w ei)
drive-ins (n) drˈaɪv-ɪnz (d r ai1 v - i n z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
驾车[jià chē, ㄐㄧㄚˋ ㄔㄜ, / ] drive a vehicle, #6,825 [Add to Longdo]
[hāng, ㄏㄤ, ] drive piles, #15,173 [Add to Longdo]
驾照[jià zhào, ㄐㄧㄚˋ ㄓㄠˋ, / ] driver's license, #16,574 [Add to Longdo]
传动[chuán dòng, ㄔㄨㄢˊ ㄉㄨㄥˋ, / ] drive (transmission in an engine), #19,501 [Add to Longdo]
驱动器[qū dòng qì, ㄑㄩ ㄉㄨㄥˋ ㄑㄧˋ, / ] drive, #36,509 [Add to Longdo]
驾驶执照[jià shǐ zhí zhào, ㄐㄧㄚˋ ㄕˇ ㄓˊ ㄓㄠˋ, / ] driver's license, #49,143 [Add to Longdo]
传动轴[chuán dòng zhóu, ㄔㄨㄢˊ ㄉㄨㄥˋ ㄓㄡˊ, / ] drive shaft, #68,675 [Add to Longdo]
一号木杆[yī hào mù gān, ㄧ ㄏㄠˋ ㄇㄨˋ ㄍㄢ, / ] driver (golf) [Add to Longdo]
传动器[chuán dòng qì, ㄔㄨㄢˊ ㄉㄨㄥˋ ㄑㄧˋ, / ] drive (engine) [Add to Longdo]
开车人[kāi chē rén, ㄎㄞ ㄔㄜ ㄖㄣˊ, / ] driver; person driving a vehicle [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abtriebsritzel {n} [techn.]drive pinion [Add to Longdo]
Antrieb {m} (Getriebe)drive train [Add to Longdo]
Antriebsaggregat {n}drive assembly [Add to Longdo]
Antriebsanlage {f}; Antriebssystem {n}; Kraftübertragung {f}drive line; drive line system; driveline [Add to Longdo]
Antriebskombination {f}drive combination [Add to Longdo]
Antriebsloch {n} der Diskettedrive hole [Add to Longdo]
Antriebsrad {m} [techn.]drive wheel; driving wheel; power wheel [Am.]; traction wheel [Add to Longdo]
Antriebsrad {n} [techn.]drive gear [Add to Longdo]
Antriebsregelung {f} [techn.]drive control [Add to Longdo]
Antriebsritzel {n}drive pinion [Add to Longdo]
Antriebsscheibe {f} [auto]drive pulley [Add to Longdo]
Antriebsseite {f} [techn.]drive end [Add to Longdo]
Antriebssystem {n} [techn.]drive system [Add to Longdo]
Antriebswelle {f} [techn.]drive shaft; motor shaft [Add to Longdo]
Autorestaurant {n}drive inn [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
4WD[よんダブリューディー, yon daburyu-dei-] (n) four-wheel drive (vehicle) [Add to Longdo]
HDD[エッチディーディー;エイチディーディー, ecchidei-dei-; eichidei-dei-] (n) {comp} (See ハードディスク) hard disk drive; HDD [Add to Longdo]
RV車;アールブイ車[アールブイしゃ, a-rubui sha] (n) sports utility vehicle; SUV; four wheel drive (car or minivan); lit [Add to Longdo]
USBメモリー[ユーエスビーメモリー, yu-esubi-memori-] (n) {comp} (See フラッシュメモリー) USB flash drive; USB memory stick; thumb drive [Add to Longdo]
いびり出す[いびりだす, ibiridasu] (v5s) to drive someone out; to force someone to leave [Add to Longdo]
ごっつん盗[ごっつんとう, gottsuntou] (n) (sl) stealing a car by rear-ending it lightly and having a friend jump in and drive off after the driver gets out [Add to Longdo]
しーっ[shi-tsu] (int) (1) shhh! (sound used when getting someone to shut up); (2) shoo! (sound used to drive animals away) [Add to Longdo]
ねじ回し;螺子回し[ねじまわし, nejimawashi] (n) screwdriver [Add to Longdo]
ほいほい[hoihoi] (adv) (1) Shoo! (used to drive away people or animals); without considering the pros and (particularly) the cons; thoughtlessly; readily; blithely; willingly; (vs) (2) to pamper; to spoil [Add to Longdo]
アウトドライブ[autodoraibu] (n) outdrive [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ストリーマ[すとりーま, sutori-ma] streaming tape drive, streamer [Add to Longdo]
ストリーミングテープ駆動機構[ストリーミングテープくどうきこう, sutori-mingute-pu kudoukikou] streaming tape drive, streamer [Add to Longdo]
スレーブドライブ[すれーぶどらいぶ, sure-budoraibu] slave drive [Add to Longdo]
ソースドライブ[そーすどらいぶ, so-sudoraibu] source drive [Add to Longdo]
ターゲットドライブ[たーげっとどらいぶ, ta-gettodoraibu] target drive [Add to Longdo]
ヅアル運転[ヅアルうんてん, duaru unten] dual drive [Add to Longdo]
テープドライブ[てーぷどらいぶ, te-pudoraibu] tape drive [Add to Longdo]
テープ装置[テープそうち, te-pu souchi] tape device, tape drive [Add to Longdo]
ディスクドライブ[でいすくどらいぶ, deisukudoraibu] disk drive [Add to Longdo]
ディスク駆動機構[ディスクくどうきこう, deisuku kudoukikou] disk drive [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 drive
   n 1: the act of applying force to propel something; "after
      reaching the desired velocity the drive is cut off" [syn:
      {drive}, {thrust}, {driving force}]
   2: a mechanism by which force or power is transmitted in a
     machine; "a variable speed drive permitted operation through
     a range of speeds"
   3: a series of actions advancing a principle or tending toward a
     particular end; "he supported populist campaigns"; "they
     worked in the cause of world peace"; "the team was ready for
     a drive toward the pennant"; "the movement to end slavery";
     "contributed to the war effort" [syn: {campaign}, {cause},
     {crusade}, {drive}, {movement}, {effort}]
   4: a road leading up to a private house; "they parked in the
     driveway" [syn: {driveway}, {drive}, {private road}]
   5: the trait of being highly motivated; "his drive and energy
     exhausted his co-workers"
   6: hitting a golf ball off of a tee with a driver; "he sliced
     his drive out of bounds" [syn: {drive}, {driving}]
   7: the act of driving a herd of animals overland
   8: a journey in a vehicle (usually an automobile); "he took the
     family for a drive in his new car" [syn: {drive}, {ride}]
   9: a physiological state corresponding to a strong need or
     desire
   10: (computer science) a device that writes data onto or reads
     data from a storage medium
   11: a wide scenic road planted with trees; "the riverside drive
     offers many exciting scenic views" [syn: {drive}, {parkway}]
   12: (sports) a hard straight return (as in tennis or squash)
   v 1: operate or control a vehicle; "drive a car or bus"; "Can
      you drive this four-wheel truck?"
   2: travel or be transported in a vehicle; "We drove to the
     university every morning"; "They motored to London for the
     theater" [syn: {drive}, {motor}]
   3: cause someone or something to move by driving; "She drove me
     to school every day"; "We drove the car to the garage"
   4: force into or from an action or state, either physically or
     metaphorically; "She rammed her mind into focus"; "He drives
     me mad" [syn: {force}, {drive}, {ram}]
   5: to compel or force or urge relentlessly or exert coercive
     pressure on, or motivate strongly; "She is driven by her
     passion"
   6: cause to move back by force or influence; "repel the enemy";
     "push back the urge to smoke"; "beat back the invaders" [syn:
     {repel}, {drive}, {repulse}, {force back}, {push back}, {beat
     back}] [ant: {attract}, {draw}, {draw in}, {pull}, {pull in}]
   7: compel somebody to do something, often against his own will
     or judgment; "She finally drove him to change jobs"
   8: push, propel, or press with force; "Drive a nail into the
     wall"
   9: cause to move rapidly by striking or throwing with force;
     "drive the ball far out into the field"
   10: strive and make an effort to reach a goal; "She tugged for
     years to make a decent living"; "We have to push a little to
     make the deadline!"; "She is driving away at her doctoral
     thesis" [syn: {tug}, {labor}, {labour}, {push}, {drive}]
   11: move into a desired direction of discourse; "What are you
     driving at?" [syn: {drive}, {get}, {aim}]
   12: have certain properties when driven; "This car rides
     smoothly"; "My new truck drives well" [syn: {drive}, {ride}]
   13: work as a driver; "He drives a bread truck"; "She drives for
     the taxi company in Newark"
   14: move by being propelled by a force; "The car drove around
     the corner"
   15: urge forward; "drive the cows into the barn"
   16: proceed along in a vehicle; "We drive the turnpike to work"
     [syn: {drive}, {take}]
   17: strike with a driver, as in teeing off; "drive a golf ball"
   18: hit very hard, as by swinging a bat horizontally; "drive a
     ball"
   19: excavate horizontally; "drive a tunnel"
   20: cause to function by supplying the force or power for or by
     controlling; "The amplifier drives the tube"; "steam drives
     the engines"; "this device drives the disks for the
     computer"
   21: hunting: search for game; "drive the forest"
   22: hunting: chase from cover into more open ground; "drive the
     game"

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 dr
 
 1. (kıs.) Doctor, Drive.
 
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top