ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

dress

D R EH1 S   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -dress-, *dress*, dres
หรือคุณหมายถึง dreß?
English-Thai: Longdo Dictionary
window dressing(n) การตกแต่งบัญชี, การตกแต่งหลอกๆ ให้ดูดี เพื่อปกปิดอะไรบางอย่าง

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
dress(n) เครื่องแต่งกาย, See also: เครื่องแต่งตัว, เสื้อชุดของผู้หญิง, ชุดติดกัน, ชุด, Syn. attire, dress
dress(vt) ตกแต่ง, See also: ประดับ, Syn. array, deck
dress(vt) ตัดแต่ง, See also: แต่ง, เล็ม ขนหรือผม
dress(vt) ใส่เสื้อผ้า, See also: แต่งตัว, แต่งกาย, Syn. swathe, dress
dresser(n) ตู้ที่มีลิ้นชัก, Syn. closet, wardrobe, chest
dress up(phrv) แต่งตัวอย่างเป็นทางการ
dress up(phrv) แต่งตัวเป็น, See also: ปลอมตัวโดยแต่งเป็น
dress up(phrv) ใส่เสื้อผ้าของคนอื่น
dress up(phrv) จัดแถวให้ตรง (ทางทหาร), See also: ทำให้แถวตรง
dressing(n) น้ำสลัด

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
dress(เดรส) {dressed,dressing,dresses} n. เครื่องแต่งตัว,เสื้อผ้าอาภรณ์ -adj. เกี่ยวกับเครื่องแต่งตัว,ต้องใช้เสื้อชุด vt.,vi. แต่งตัว,สวมเสื้อผ้า,ตกแต่ง,ประดับ,ทำแผล,ทายาและพันบาดแผล,ทายา,ตัด,เล็ม,แต่ง,จัดเป็นแนวตรง,ปรับพื้นดิน. -Phr. (dress up แต่งตัวให้สวยหร
dress-up(เดรส'อัพ) adj. ซึ่งแต่งตัวให้ดี,ซึ่งแต่งตัวให้เต็มที่
dressage(เดรส'ซิจฺ) n. ศิลปะหรือวิธีการฝึกม้า
dressing(เดรส'ซิง) n. การแต่งตัว,การตกแต่ง,สิ่งที่ตกแต่ง,เครื่องชูรส,ซอสอาหาร,เครื่องยัดไส้,สิ่งที่ใช้แต่งบาดแผล,ปุ๋ย,จัดแถว,ดุ,ด่า
dressing gownn. เสื้อคลุมสำหรับใส่นั่งเล่นหรือเวลาไปอาบน้ำ
dressingroomห้องแต่งตัว
dressmakern. ช่างตัดเสื้อ
address(n. อะเดรส' , แอด' เดรส; -vi. อะเดรส') n.,vi. (การ) ปราศรัยกับ, (การ) พูดกับ, (การ) เตรียม, คำปราศรัย, คำถวายพระพรชัยมงคล, คำจ่าหน้าซอง, กิริยาวาจา,บุคลิกลักษณะ, (การ) พูดจา, ความแคล่วคล่อง. -addresser n.ผู้ส่งจดหมาย,
addressograph(อะเดรส' โซกราฟ) เครื่องจ่าหน้าซองจดหมายจำนวนมากและรวดเร็ว
ambassadress(แอมแบส' ซะดริส) n. เอกอัครราชฑูตหญิง, ภรรยาเอกอัครราชทูต (female)

English-Thai: Nontri Dictionary
dress(n) เครื่องแต่งกาย,เสื้อผ้าอาภรณ์,เสื้อชุด,กระโปรงชุด
dress(vt) แต่งกาย,สวมเสื้อผ้า,แต่ง,ประดับ,ทำแผล
dressing(n) การแต่งกาย,การตกแต่ง,การแต่งแผล,ซอสปรุงรส,เครื่องชูรส
DRESSING dressing room(n) ห้องแต่งตัว
dressmaker(n) ช่างตัดเสื้อ
dressmaking(n) การตัดเย็บเสื้อผ้า
address(n) คำปราศรัย,สุนทรพจน์,การจ่าหน้าซอง,ที่อยู่
address(vt) กล่าวกับ,จ่าหน้าซองถึง
addressee(n) ผู้ฟัง,ผู้รับจดหมาย
addresser(n) ผู้พูด,ผู้ส่งจดหมาย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
dressing๑. การแต่งแผล๒. สิ่งแต่งแผล [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
dressing๑. การตกแต่งแผล๒. สิ่งตกแต่งแผล [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
dressing tableโต๊ะเครื่องแป้ง [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
dressing, periodontal๑. การตกแต่งแผลปริทันต์๒. สิ่งตกแต่งแผลปริทันต์ [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Dress accessoriesส่วนประกอบเครื่องแต่งกาย [TU Subject Heading]
Dressage testsการทดสอบการบังคับม้า [TU Subject Heading]
Dressingการใช้ผ้าพันแผล,การทำแผล [การแพทย์]
Dressing Activitiesการแต่งตัว [การแพทย์]
Dressing Carts, Mobileโต๊ะทำแผลชนิดเคลื่อนที่ได้ [การแพทย์]
Dressing Pantsการใส่กางเกงขายาว [การแพทย์]
Dressing Shirtการใส่เสื้อเชิ้ต [การแพทย์]
Dressing Shoesการใส่รองเท้า [การแพทย์]
Dressing Skill, Beginningการเริ่มฝึกทักษะในการแต่งตัว [การแพทย์]
Dressing Socksการใส่ถุงเท้า [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
dress down(vt) แต่งตัวสบายๆ ไม่เป็นทางการ ตรงกันข้าม กับ dress up คือแต่งตัวสวยงามเต็มที่

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
dressAmericans, in general, don't like to dress up.
dressAnd a tall man dressed in black reading a newspaper.
dressA new dress was bought for her.
dressA new dress was bought for her by her mother.
dressApart from the cost, the dress doesn't suit me.
dressApart from the cost, the dress doesn't suit you.
dressA red dress looks good on her.
dressA red dress made her stand out.
dressA sweet disorder in the dress conceals a wanton heart.
dressA wide leather belt would look good with that dress.
dressBill made me a nice dress.
dressBuy any dress you like.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ช่างตัดเสื้อ(n) tailor, See also: dressmaker, Syn. ช่างเสื้อ, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้มีอาชีพเย็บเครื่องแต่งกาย
เข้าเครื่อง(v) costume, See also: dress, Syn. แต่งตัว, ทรงเครื่อง, Example: คนที่แสดงเป็นพระรามเข้าเครื่องได้งามจริงๆ, Thai Definition: สวมใส่เครื่องแต่งตัวโขน ลิเก ตัวละครสำคัญๆ
พาสน์(n) clothing, See also: dressing, Thai Definition: การนุ่งห่ม, เครื่องนุ่งห่ม
อากัป(n) dressing well, Thai Definition: การแต่งตัวดี
แต่งกาย(v) dress, See also: dress up, Syn. แต่งตัว, Example: ผู้เข้าประกวดทุกคนแต่งกายด้วยชุดไทย, Thai Definition: สวมเครื่องแต่งกาย มีเสื้อผ้าเป็นต้น
แต่งตัว(v) dress, See also: get dressed, be dressed, wear, put on clothes, Syn. แต่งพระองค์, ทรงเครื่อง, แต่งองค์, แต่งองค์ทรงเครื่อง, แต่งกาย, Example: เธอแต่งตัวมากเกินไปจนเสียบุคลิก, Thai Definition: สวมเสื้อผ้าหรือประดับประดาร่างกาย
แต่งเนื้อแต่งตัว(v) dress, See also: get dressed, be dressed, wear, put on clothes, Syn. แต่งพระองค์, ทรงเครื่อง, แต่งองค์, แต่งองค์ทรงเครื่อง, แต่งกาย, แต่งตัว, Example: เมื่อเขาอาบน้ำเสร็จแล้วจึงแต่งเนื้อแต่งตัวอยู่ที่ชั้นบนของบ้าน, Thai Definition: สวมเสื้อผ้าหรือประดับประดาร่างกาย
แต่งเล็บ(v) dress a fingernail, See also: trim nails, Syn. ทำเล็บ, Example: ทุกๆ อาทิตย์ เธอต้องไปร้านเสริมสวยเพื่อแต่งเล็บ
โต๊ะเครื่องแป้ง(n) dressing table, See also: dresser, Example: พ่อหม้ายหนุ่มเดินไปหยิบแป้งกระป๋องสำหรับเด็กจากโต๊ะเครื่องแป้ง ค่อยๆ โรยแป้งลูบซอกคอให้ลูก, Count Unit: ตัว
ทรงเครื่อง(v) cut the hair, See also: dress the hair, have a haircut (royal words), Syn. ตัดผม, Notes: (ราชา)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บ้านเลขที่[bān lēkthī] (n, exp) EN: address  FR: adresse [f]
ชฎา[chadā] (n) EN: headdress ; diadem ; Thai theatrical crown  FR: diadème [m] ; coiffe des danseurs de théâtre thaï [f]
ช่างเสริมสวย[chang soēmsūay] (n, exp) EN: ladies' hairdresser
ช่างแต่งผม[chang taeng phom] (n) EN: hairdresser  FR: coiffeur [m]
ช่างตัดผม[chang tat phom] (n) EN: hairdresser ; barber  FR: coiffeur [m] ; coiffeuse [f] ; barbier [m] (vx) ; friseur [m] (r.)
ช่างตัดเสื้อ[chang tat seūa] (n) EN: dressmaker ; tailor  FR: tailleur [m] ; couturier [m] ; couturière [f]
ช่างทำผม[chang tham phom] (n) EN: hairdresser ; barber ; hairstylist  FR: coiffeur [m]
ชุด[chut] (n) EN: suit ; dress ; uniform ; clothing  FR: costume [m] ; ensemble [m] ; tenue [f] ; uniforme [f]
ชุดนอน[chut nøn] (n, exp) EN: nightgown ; nightdress ; sleeping suit ; pyjamas  FR: pyjama [m] ; chemise de nuit [f]
ชุดราตรี[chut rātrī] (n, exp) EN: evening dress  FR: tenue de soirée [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
DRESS D R EH1 S
DRESSY D R EH1 S IY0
DRESSES D R EH1 S IH0 Z
DRESSES D R EH1 S AH0 Z
DRESSER D R EH1 S ER0
DRESSEN D R EH1 S AH0 N
DRESSEL D R EH1 S AH0 L
DRESSED D R EH1 S T
DRESSERS D R EH1 S ER0 Z
DRESSAGE D R EH0 S AA1 ZH

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
dress (v) drˈɛs (d r e1 s)
dressy (j) drˈɛsiː (d r e1 s ii)
dressed (v) drˈɛst (d r e1 s t)
dresser (n) drˈɛsər (d r e1 s @ r)
dresses (v) drˈɛsɪz (d r e1 s i z)
dressage (n) drˈɛsaːʒ (d r e1 s aa zh)
dressers (n) drˈɛsəz (d r e1 s @ z)
dressier (j) drˈɛsɪəʳr (d r e1 s i@ r)
dressing (v) drˈɛsɪŋ (d r e1 s i ng)
dressiest (j) drˈɛsɪɪst (d r e1 s i i s t)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
服装[fú zhuāng, ㄈㄨˊ ㄓㄨㄤ, / ] dress; clothing; costume; clothes, #2,379 [Add to Longdo]
服饰[fú shì, ㄈㄨˊ ㄕˋ, / ] dress and adornment; trappings, #6,471 [Add to Longdo]
装扮[zhuāng bàn, ㄓㄨㄤ ㄅㄢˋ, / ] dress up as; be disguised as, #9,210 [Add to Longdo]
彩排[cǎi pái, ㄘㄞˇ ㄆㄞˊ, ] dress rehearsal, #12,079 [Add to Longdo]
着装[zhuó zhuāng, ㄓㄨㄛˊ ㄓㄨㄤ, / ] dress; clothes, #14,336 [Add to Longdo]
[yōng, ㄩㄥ, ] dressed food; first meal of the day, #23,945 [Add to Longdo]
[chuī, ㄔㄨㄟ, ] dress food; to steam; to cook food, #27,575 [Add to Longdo]
梳妆台[shū zhuāng tái, ㄕㄨ ㄓㄨㄤ ㄊㄞˊ, / ] dressing table, #55,767 [Add to Longdo]
男扮女装[nán bàn nǚ zhuāng, ㄋㄢˊ ㄅㄢˋ ㄋㄩˇ ㄓㄨㄤ, / ] dress in drag (male to female); man disguised as a woman, #64,711 [Add to Longdo]
[zhuā, ㄓㄨㄚ, ] dress the hair, #951,870 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Dressing {n}dressing [Add to Longdo]
Dressman {m}(male) model [Add to Longdo]
Dressur {f} | Dressuren {pl}(animal) training | trainings [Add to Longdo]
Dressurpferd {n}dressage horse [Add to Longdo]
Dressurreiten {n}; Dressur {f}dressage [Add to Longdo]
Generalprobe {f}dress rehearsal [Add to Longdo]
Kleid {n} | Kleider {pl}dress | dresses [Add to Longdo]
Kostümprobe {f}dress rehearsal [Add to Longdo]
erster Rangdress cicle; first balcony [Am.] [Add to Longdo]
Schleppkleid {n}dress with train [Add to Longdo]
Schneiderpuppe {f}dress form [Add to Longdo]
Schweißblatt {n}dress shield [Add to Longdo]
Smokinghemd {n}dress shirt [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
changer d'adresse(phrase) ย้ายที่อยู่อาศัย, เปลี่ยนที่อยู่, Syn. déménager

Japanese-English: EDICT Dictionary
Eメールアドレス[イーメールアドレス, i-me-ruadoresu] (n) {comp} email address [Add to Longdo]
IPアドレス[アイピーアドレス, aipi-adoresu] (n) (See インターネットプロトコルアドレス) Internet Protocol address; IP address [Add to Longdo]
あーた[a-ta] (n) (sl) (See あんた) you (slang for anta, often used by a wife addressing her husband) [Add to Longdo]
あっぱっぱ;アッパッパ[appappa ; appappa] (n) loose-fitting summer dress [Add to Longdo]
おめかし[omekashi] (n,vs) dressing up [Add to Longdo]
お引き摺り;お引摺り[おひきずり, ohikizuri] (n) (1) (See 引き摺り・1) train of dress; trailing skirt; (2) (See 引き摺り・2) woman who doesn't work and only thinks about fashion [Add to Longdo]
お兄ちゃん;御兄ちゃん[おにいちゃん, oniichan] (n) (1) (fam) familiar form of "older brother"; (2) (fam) form of address for young adult male; mister [Add to Longdo]
お姉ちゃん[おねえちゃん, oneechan] (n) (1) (fam) (See お姉さん) familiar form of "older sister"; (2) (fam) form of address for young adult female [Add to Longdo]
お召し;御召し;お召;御召[おめし, omeshi] (n) (1) (hon) summoning; calling; riding; wearing; dressing; clothing; (2) (abbr) (See 御召縮緬) (high-quality) silk crepe (fabric) [Add to Longdo]
ぞろり[zorori] (adv,adv-to) (1) (arch) (on-mim) all together in a line; all together in a lump; (2) dressed sloppily; overdressed for the occasion [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
Eメールアドレス[E めーるあどれす, E me-ruadoresu] email address [Add to Longdo]
アドレシング[あどれしんぐ, adoreshingu] addressing [Add to Longdo]
アドレシング可能[アドレシングかのう, adoreshingu kanou] addressable (an) [Add to Longdo]
アドレス[あどれす, adoresu] address [Add to Longdo]
アドレスカウンタ[あどれすかうんた, adoresukaunta] address counter [Add to Longdo]
アドレスジェネレータ[あどれすじえねれーた, adoresujienere-ta] address generator [Add to Longdo]
アドレススクリーニング[あどれすすくりーにんぐ, adoresusukuri-ningu] address screening [Add to Longdo]
アドレスバス[あどれすばす, adoresubasu] address bus [Add to Longdo]
アドレスレジスタ[あどれすれじすた, adoresurejisuta] address register [Add to Longdo]
アドレス可能点[アドレスかのうてん, adoresu kanouten] addressable point [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 dress
   adj 1: suitable for formal occasions; "formal wear"; "a full-
       dress uniform"; "dress shoes" [syn: {full-dress},
       {dress}]
   2: (of an occasion) requiring formal clothes; "a dress dinner";
     "a full-dress ceremony" [syn: {dress}, {full-dress}]
   n 1: a one-piece garment for a woman; has skirt and bodice [syn:
      {dress}, {frock}]
   2: clothing of a distinctive style or for a particular occasion;
     "formal attire"; "battle dress" [syn: {attire}, {garb},
     {dress}]
   3: clothing in general; "she was refined in her choice of
     apparel"; "he always bought his clothes at the same store";
     "fastidious about his dress" [syn: {apparel}, {wearing
     apparel}, {dress}, {clothes}]
   v 1: put on clothes; "we had to dress quickly"; "dress the
      patient"; "Can the child dress by herself?" [syn: {dress},
      {get dressed}] [ant: {discase}, {disrobe}, {peel}, {strip},
      {strip down}, {uncase}, {unclothe}, {undress}]
   2: provide with clothes or put clothes on; "Parents must feed
     and dress their child" [syn: {dress}, {clothe}, {enclothe},
     {garb}, {raiment}, {tog}, {garment}, {habilitate}, {fit out},
     {apparel}] [ant: {discase}, {disrobe}, {peel}, {strip},
     {strip down}, {uncase}, {unclothe}, {undress}]
   3: put a finish on; "dress the surface smooth"
   4: dress in a certain manner; "She dresses in the latest Paris
     fashion"; "he dressed up in a suit and tie" [syn: {dress},
     {dress up}]
   5: dress or groom with elaborate care; "She likes to dress when
     going to the opera" [syn: {preen}, {primp}, {plume}, {dress}]
   6: kill and prepare for market or consumption; "dress a turkey"
     [syn: {dress}, {dress out}]
   7: arrange in ranks; "dress troops" [syn: {dress}, {line up}]
   8: decorate (food), as with parsley or other ornamental foods
     [syn: {trim}, {garnish}, {dress}]
   9: provide with decoration; "dress the windows" [syn: {dress},
     {decorate}]
   10: put a dressing on; "dress the salads"
   11: cultivate, tend, and cut back the growth of; "dress the
     plants in the garden" [syn: {snip}, {clip}, {crop}, {trim},
     {lop}, {dress}, {prune}, {cut back}]
   12: cut down rough-hewn (lumber) to standard thickness and width
   13: convert into leather; "dress the tanned skins"
   14: apply a bandage or medication to; "dress the victim's
     wounds"
   15: give a neat appearance to; "groom the dogs"; "dress the
     horses" [syn: {dress}, {groom}, {curry}]
   16: arrange attractively; "dress my hair for the wedding" [syn:
     {dress}, {arrange}, {set}, {do}, {coif}, {coiffe},
     {coiffure}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top