ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

dregs

D R EH1 G Z   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -dregs-, *dregs*, dreg
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
dregs(n) กาก, See also: ตะกอน, Syn. sediment, lees
dregs(n) สิ่งที่ไร้ค่า

English-Thai: Nontri Dictionary
dregs(n) ตะกอน,ของเสีย,กาก,เศษ

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ขยะสังคม(n) dregs of society, Syn. เดนสังคม, มารสังคม, Example: เมื่อตำรวจได้ฟังเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็เริ่มวางแผนจับขยะสังคมทันที, Count Unit: คน, กลุ่ม, พวก, Thai Definition: คนที่ไม่มีคุณค่าต่อสังคม, Notes: (สำนวน)
ขี้ตะกอน(n) dregs, See also: residue, lees, sediment, Syn. ตะกอน, Example: กรวดเม็ดเล็กๆ จะช่วยกรองขี้ตะกอนได้ดี, Thai Definition: สิ่งที่ละลายปนอยู่ในน้ำหรือของเหลวอื่นแล้วตกจมลงนอนก้นภาชนะเป็นต้น
ตะกรน(n) dregs, See also: calces, scale, lees, sediment, deposit, precipitate, Syn. ตะกรัน, ขี้ตะกอน, กากโลหะ, ขี้ตะกรัน, Example: เขาใช้เศษกระเบื้องขูดตะกรนที่ติดอยู่ก้นถาด, Thai Definition: ขี้ตะกอนที่จับเกรอะอยู่ที่ก้นภาชนะ, กากโลหะที่หลอมแล้วติดอยู่ตามก้นเบ้า
ตะกรัน(n) dregs, See also: scale, lees, calces, sediment, settlings, deposit, refuse, precipitate, Syn. ตะกอน, ขี้ตะกอน, ตะกรน, กากโลหะ, ขี้ตะกรัน, Example: ตะกรันพวกนี้เป็นเศษตะกั่วที่ขูดมาจากเบ้าหลอม, Thai Definition: ขี้ตะกอนที่จับเกรอะอยู่ที่ก้นภาชนะ, กากโลหะที่หลอมแล้วติดอยู่ตามก้นเบ้า
ตะกอน(n) dregs, See also: sediment, precipitate, silt, refuse, deposit, lees, Syn. ขี้ตะกอน, กาก, Example: เราควรหลีกเลี่ยงดื่มน้ำที่มีตะกอนเพราะจะทำให้เป็นนิ่ว, Thai Definition: สิ่งที่ละลายปนอยู่ในน้ำหรือของเหลวอื่นแล้วตกลงจมนอนก้นภาชนะ
ก้นตะกรน(n) dregs, See also: precipitate, sediment, Syn. ของเดน, Example: ของที่เป็นก้นตะกรนอย่างนี้จ้างให้ฉันก็ไม่เอาหรอก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชาน[chān] (n) EN: refuse ; trash ; residue ; bagasse ; dregs ; waste ; dross ; bagasse ; quid  FR: ordures [fpl] ; déchet [m]
เดน[dēn] (n) EN: leftovers ; remnants ; residue ; dregs ; remain ; leavings  FR: restes [mpl] ; restant [m] ; reliefs [mpl]
ขยะสังคม[khaya sangkhom] (n, exp) EN: dregs of society  FR: lie de la société [f] ; rebut de la société [m]
ขี้ตะกอน[khītakøn] (n) EN: dregs ; residue ; lees ; sediment
ตะกอน[takøn] (n) EN: sediment ; deposits ; dregs ; lees ; silt ; precipitate ; refuse  FR: sédiments [mpl] ; dépôt [m] ; vase [f] ; limon [m] ; précipité [m] ; lie [f]
ถ่านโค้ก[thānkhōk] (n) EN: coke ; coal dregs  FR: coke [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
DREGS D R EH1 G Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
dregs (n) drˈɛgz (d r e1 g z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[zāo, ㄗㄠ, ] dregs; to waste; spoil, #9,869 [Add to Longdo]
[zǐ, ㄗˇ, ] dregs; sediment, #53,208 [Add to Longdo]
[lí, ㄌㄧˊ, ] dregs of wine, #458,742 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
残滓[ざんし;ざんさい, zanshi ; zansai] (n,adj-no) remains; dregs; vestiges [Add to Longdo]
沈渣[ちんさ, chinsa] (n) dregs; sediment; sludge [Add to Longdo]
[おり, ori] (n) dregs; lees; grounds; sediment [Add to Longdo]
[かす, kasu] (n) dregs; feces; refuse; scum [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  dregs
      n 1: sediment that has settled at the bottom of a liquid [syn:
           {dregs}, {settlings}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top