ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

dredge

D R EH1 JH   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -dredge-, *dredge*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
dredge(vt) ขุดลอก, See also: ลอก, ขุด, Syn. dig, excavate
dredge(n) เครื่องจักรขุดลอกแม่น้ำหรือลำคลอง
dredge(vt) โรยแป้ง
dredge up(phrv) ขุด, See also: ขุดลอก, ตัก
dredge up(phrv) สร้างเรื่อง, See also: ก่อเรื่อง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
dredge(เดรดจฺ) n. เรือขุดเลน,เครื่องตักตัวอย่าง vt. ขุดเลน,ขุดลอก,ลอก ตักตัวอย่างใต้พื้นน้ำ vt. โปรยด้วยผง,โปรยด้วยแป้ง, See also: dredger n.

English-Thai: Nontri Dictionary
dredge(n) เรือขุดเลน,เครื่องขุดทางน้ำไหล

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Did anyone think to dredge the lake?มีใครคิดจะขุดทะเลสาบงั้นเหรอ? The Nightmare Before Christmas (1993)
Are you sure it's a good idea to dredge up all that Lundy stuff?แน่ใจหรอว่า คิดดีแล้วน่ะ ที่จะพูดเรื่องของลันดี้ Lost Boys (2009)
Said he needed a winch and a couple guys to help dredge something up.บอกว่าต้องการกว้านคน ไปช่วยลากบางอย่างขึ้นมา Mea Makamae (2011)
Now, just remember, we're here to talk to Damon, not to yell, not to dredge up the past, and most definitely not to pick a fight.ตอนนี้แค่จำไว้ว่า เราอยู่ที่นี่ เพื่อคุยดีๆกับเดม่อน ไม่ใช่ตะคอก ไม่ขุดคุ้ยเรื่องอดีต และที่สำคัญ We'll Always Have Bourbon Street (2012)
Damon, I know I said I'd help you find your brother, but I can't dredge the entire quarry.เดม่อน ฉันรู้ที่ฉันบอกว่า จะช่วยตามหาน้องชายคุณ แต่ฉันไม่สามารถ ค้นหาจากใต้เหมืองนี้ทั้งหมด True Lies (2013)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กู้(v) salvage, See also: dredge out, get out of the water, Example: ในเวลาว่าง เด็กๆ ชนบทมักพากันไปกู้ไซ, Thai Definition: เอาเครื่องจับปลาขึ้นจากน้ำ
ลอก(v) dredge, Example: เขากลับไปลอกคลองที่บ้าน, Thai Definition: ไส หรือแซะให้ลึกเป็นร่อง
ลอกเลน(v) dredge up mud, See also: dig up or remove mud from canals or small waterways, clean out stagnant waterways or pools, Syn. โกยเลน, Thai Definition: โกยเลนขึ้น

CMU English Pronouncing Dictionary
DREDGE D R EH1 JH
DREDGED D R EH1 JH D
DREDGES D R EH1 JH AH0 Z
DREDGES D R EH1 JH IH0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
dredge (v) drˈɛʤ (d r e1 jh)
dredged (v) drˈɛʤd (d r e1 jh d)
dredger (n) drˈɛʤər (d r e1 jh @ r)
dredges (v) drˈɛʤɪz (d r e1 jh i z)
dredgers (n) drˈɛʤəz (d r e1 jh @ z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
ドレッジャー[dorejja-] (n) dredger [Add to Longdo]
穿る[ほじる;ほじくる, hojiru ; hojikuru] (v5r,vt) (1) (uk) to dig up; to peck at; to pick (nose, teeth, etc.); (2) to pry into; to examine; to dredge up [Add to Longdo]
浚う(P);渫う[さらう, sarau] (v5u,vt) to sweep away; to wash away; to dredge; (P) [Add to Longdo]
浚渫機[しゅんせつき, shunsetsuki] (n) dredger [Add to Longdo]
浚渫船[しゅんせつせん, shunsetsusen] (n) dredger [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 dredge
   n 1: a power shovel to remove material from a channel or
      riverbed
   v 1: cover before cooking; "dredge the chicken in flour before
      frying it"
   2: search (as the bottom of a body of water) for something
     valuable or lost [syn: {dredge}, {drag}]
   3: remove with a power shovel, usually from a bottom of a body
     of water

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top