ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

dreamy

D R IY1 M IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -dreamy-, *dreamy*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
dreamy(adj) ช่างฝัน, See also: เหมือนฝัน, Syn. dreamlike, unreal, Ant. real, down-to-earth
dreamy(adj) ราบเรียบ, See also: สงบเงียบ, สบาย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
dreamy(ดรีม'มี) adj. ชอบเพ้อฝัน,เหมือนฝัน,เลือนลาง,ไม่ชัด,เงียบสงบ,น่าอัศจรรย์,จับใจ,งดงาม., See also: dreamily adv. dreaminess n., Syn. visionary

English-Thai: Nontri Dictionary
dreamy(adj) เหมือนฝัน,ชอบฝัน,ชอบเพ้อฝัน,น่าอัศจรรย์,เลือนลาง

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Dreamy Stateสภาวะคล้ายฝัน [การแพทย์]

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ใจลอย(adj) absent-minded, See also: dreamy, inattentive, abstracted, wandering (mind), Syn. เหม่อลอย, Example: เขาเดินเหมือนคนใจลอยออกจากบ้านเช่าตรงไปที่สะพาน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เคลิ้ม[khloēm] (v) EN: forget oneself ; be absent-minded ; be a dreamy state ; fancy ; be in a transport ; be in a rapture ; be carried away ; be lost in thought ; be spellbound  FR: être absorbé dans ses pensées ; se transporter (litt.) ; être dans la lune
เคลิบเคลิ้ม[khloēpkhloēm] (v) EN: be in a dreamy state ; be absent-minded ; forget oneself ; be half-sleep  FR: être absorbé dans ses pensées ; se transporter (litt.) ; planer (fam.)

CMU English Pronouncing Dictionary
DREAMY D R IY1 M IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
dreamy (j) drˈiːmiː (d r ii1 m ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
träumerisch; verträumt {adj} | träumerischer; verträumter | am träumerischsten; am verträumtestendreamy | dreamier | dreamiest [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ドリーミー[dori-mi-] (adj-na) dreamy [Add to Longdo]
素敵(ateji)(P);素的(ateji);素適(ateji)[すてき, suteki] (adj-na) lovely; dreamy; beautiful; great; fantastic; superb; cool; capital; (P) [Add to Longdo]
夢見心地[ゆめみごこち, yumemigokochi] (n) (See 夢心地) dreamy state of mind [Add to Longdo]
夢幻的[むげんてき, mugenteki] (adj-na) dreamlike; dreamy; phantasmagorical [Add to Longdo]
夢心地[ゆめごこち, yumegokochi] (n,adj-no) dreamy state of mind; ecstasy; trance [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 dreamy
   adj 1: dreamy in mood or nature; "a woolgathering moment" [syn:
       {dreamy}, {moony}, {woolgathering}]
   2: lacking spirit or liveliness; "a lackadaisical attempt"; "a
     languid mood"; "a languid wave of the hand"; "a hot
     languorous afternoon" [syn: {dreamy}, {lackadaisical},
     {languid}, {languorous}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top