ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

drawing

D R AO1 IH0 NG   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -drawing-, *drawing*, draw
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
drawing(n) รูปวาด, See also: ภาพวาด, การวาดรูป, Syn. depicting, sketching
drawing(n) สลาก, See also: ล็อตเตอรี่, การจับสลาก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
drawing(ดรอ'อิง) n. การวาด,การยกร่าง,การสเก็ตช์ภาพ,ภาพวาด,ภาพสเก็ตช์ภาพ,การจับฉลาก,การดึง,การลาก, Syn. draftsmanship, picture, plan
drawing tablen. แป้นหรือโต๊ะวาดรูป
drawingroomห้องรับแขก, See also: drawing-room adj.

English-Thai: Nontri Dictionary
drawing(n) การวาดภาพ,ภาพวาด,ภาพสเก็ต,แผนผัง,การลาก,การถอนเงิน,การจับฉลาก
DRAWING drawing room(n) ห้องรับแขก

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
drawing๑. ภาพวาดเส้น๒. การวาดเส้น [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
drawing lotsการจับฉลาก [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
drawing-room comedyสุขนาฏกรรมห้องนั่งเล่น [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Drawingรูปภาพแสดงถึงการประดิษฐ์, รูปภาพแสดงถึงการประดิษฐ์, Example: มักประกอบในเอกสารการยื่นขอรับสิทธิบัตรของแต่ละฉบับ ส่วนใหญ่เป็นการประดิษฐ์ในสาขาวิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมไฟฟ้า สูตรทางเคมี [ทรัพย์สินทางปัญญา]
Drawingภาพวาดเส้น [TU Subject Heading]
Drawingการวาดภาพ [การแพทย์]
Drawing accountบัญชีเบิกใช้ส่วนตัว [การบัญชี]
Drawing, Chineseภาพวาดเส้นจีน [TU Subject Heading]
Drawing, Japaneseภาพวาดเส้นญี่ปุ่น [TU Subject Heading]
Drawing, Thaiภาพวาดเส้นไทย [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
drawingAfter dinner we all went into the drawing room.
drawingAs I reached the station, the express was just drawing in.
drawingDetailed design is the work of drawing up a diagram that is capable of being manufactured from the plan set in the baseline design.
drawingDon't go into this drawing room now.
drawingDrawing is a lot of fun; it helps me to relax.
drawingEvening is drawing on.
drawingEvening was drawing near.
drawingHe did a rough drawing to show me the way to the station.
drawingHe is drawing a picture.
drawingHer time is drawing near.
drawingHis days are drawing to their close.
drawingI am poor at drawing.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กระดาษเขียนแบบ(n) drawing board, Syn. กระดาษวาดแบบ
โต๊ะเขียนแบบ(n) drawing table
ภาพเขียน(n) painting, See also: drawing, Syn. รูปภาพ, ภาพลายเส้น, Example: ในอดีตภาพเขียนของจิตกรค่าย Impressionism ถูกโจมตีว่าเป็นศิลปะที่แหกคอก แต่ปัจจุบันกลับได้รับความนิยมอย่างมาก, Count Unit: ภาพ, Thai Definition: ภพาที่เกิดจากการขีดเขียนขึ้น
ภาพ(n) picture, See also: drawing, sketch, painting, image, vision, Example: ความคิดคือความสามารถของมนุษย์ที่จะวาดภาพถึงอะไรๆ ได้ โดยไม่ต้องมีวัตถุจริงๆ มาปรากฏ, Count Unit: ภาพ, Thai Definition: รูปที่ปรากฏเห็น, สิ่งที่วาดขึ้นเป็นรูป, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
วิชาวาดเขียน(n) drawing, Syn. วาดเขียน, Example: ครูผู้สอนวิชาวาดเขียนปลื้มใจกับลูกศิษย์ที่ได้รับรางวัลเหรียญทอง ในการประกวดวาดภาพนานาชาติ
ห้องรับแขก(n) drawing room, See also: reception hall, Example: ห้องน้ำเป็นหน้าตาของบ้านทัดเทียมกับห้องรับแขก, Count Unit: ห้อง
วาดเขียน(n) drawing, Syn. วาดภาพ, Example: วันไหนเรียนวิชาวาดเขียน ลูกต้องทำเสื้อเลอะกลับมาทุกที, Thai Definition: วิชาการเขียนรูปภาพต่างๆ
ภาพวาด(n) painting, See also: drawing, Example: ตึกแถวหลายหลังเรียงรายซับซ้อนกันเหมือนภาพวาดของจิตรกร, Thai Definition: สิ่งที่วาดขึ้นเป็นรูป
เลขา(n) writing, See also: drawing, design, pattern, Syn. ลาย, รอยเขียน, การเขียน, Example: พระองค์ทรงมีพระราชหัตถเลขาเพื่อชมเชยความเอาใจใส่ของนายกรัฐมนตรี
รูปวาด(n) drawing, See also: sketch, Example: รูปวาดของจิตรกรที่มีชื่อเสียงส่วนใหญ่มีราคาแพงทั้งนั้น, Count Unit: รูป, ใบ, แผ่น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แบบแปลน[baēp plaēn] (n, exp) EN: drawing plan  FR: plan d'architecte [m]
หักบัญชี[hak banchī] (v, exp) EN: debit (one's account); deduct from one's account ; put one's account ; make a partial payment ; make an auto payment through account number ; pay by withdrawing the amount of money in the bank  FR: solder un compte
ห้องรับแขก[hǿng rapkhaēk] (n) EN: parlour ; living room ; drawing room ; reception hall  FR: salon [m] ; accueil [m]
จิตร[jit] (n) EN: drawing ; painting ; portraying ; variegated ; design  FR: peinture [f]
การถอนฟัน[kān thøn fan] (n, exp) EN: drawing a tooth  FR: extraction d'une dent [f]
กระดาษวาดเขียน[kradāt wātkhīen] (n, exp) EN: drawing paper  FR: papier à dessin [m]
เลขา[lēkhā] (n) EN: writing ; drawing ; graph ; graphics ; design ; pattern  FR: écriture [f]
หมุด[mut] (n) EN: peg ; drawing pin ; cotter pin ; tin tack ; knot  FR: cheville [f] ; clavette [f]
เป๊ก[pek = pēk] (n) EN: peg ; drawing pin ; thumbtack  FR: punaise [f] ; petit clou [m]
ภาพ[phāp] (n) EN: picture ; painting ; drawing ; photograph  FR: image [f] ; illustration [f] ; photo [f] ; photographie [f] ; figure [f] ; cliché [m] ; vision [f] ; images télévisées [fpl]

CMU English Pronouncing Dictionary
DRAWING D R AO1 IH0 NG
DRAWINGS D R AO1 IH0 NG Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
drawing (v) drˈɔːɪŋ (d r oo1 i ng)
drawings (n) drˈɔːɪŋz (d r oo1 i ng z)
drawing-pin (n) drˈɔːɪŋ-pɪn (d r oo1 i ng - p i n)
drawing-pins (n) drˈɔːɪŋ-pɪnz (d r oo1 i ng - p i n z)
drawing-room (n) drˈɔːɪŋ-rum (d r oo1 i ng - r u m)
drawing-board (n) drˈɔːɪŋ-bɔːd (d r oo1 i ng - b oo d)
drawing-rooms (n) drˈɔːɪŋ-rumz (d r oo1 i ng - r u m z)
drawing-boards (n) drˈɔːɪŋ-bɔːdz (d r oo1 i ng - b oo d z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
客厅[kè tīng, ㄎㄜˋ ㄊㄧㄥ, / ] drawing room (room for arriving guests); living room, #6,394 [Add to Longdo]
绘画[huì huà, ㄏㄨㄟˋ ㄏㄨㄚˋ, / ] drawing; painting, #8,832 [Add to Longdo]
图画[tú huà, ㄊㄨˊ ㄏㄨㄚˋ, / ] drawing; picture, #17,316 [Add to Longdo]
示意图[shì yì tú, ㄕˋ ㄧˋ ㄊㄨˊ, / ] drawing used to convey basic meaning; sketch; schema, #20,753 [Add to Longdo]
画虎类犬[huà hǔ lèi quǎn, ㄏㄨㄚˋ ㄏㄨˇ ㄌㄟˋ ㄑㄩㄢˇ, / ] drawing a tiger like a dog (成语 saw); to make a fool of oneself by excessive ambition, #427,783 [Add to Longdo]
并条[bìng tiáo, ㄅㄧㄥˋ ㄊㄧㄠˊ, / ] drawing [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Modellzeichnung {f}drawing of a model [Add to Longdo]
Reißbrett {n}; Zeichenbrett {n}drawing board; drawing table [Add to Longdo]
Reißzeug {n}drawing set; drawing instruments [Add to Longdo]
Reißzwecke {f}drawing pin; pushpin [Br.] [Add to Longdo]
Schnürboden {m}drawing floor [Add to Longdo]
Verlosung {f}drawing lots [Add to Longdo]
Zeichenbrett {n} | Zeichenbretter {pl}drawing board | drawing boards [Add to Longdo]
Zeichenkarton {m}drawing cardboard [Add to Longdo]
Zeichenpapier {n}drawing paper [Add to Longdo]
Zeichenrahmen {m}drawing frame [Add to Longdo]
Zeichenstift {m}drawing pencil [Add to Longdo]
Zeichenunterricht {m}drawing lessons [Add to Longdo]
Zeichnung {f} | Zeichnungen {pl}drawing | drawings [Add to Longdo]
Ziehung {f} | Ziehungen {pl}drawing of lots | drawings of lots [Add to Longdo]
Zugnummer {f} | Zugnummern {pl}drawing card | drawing cards [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
おさ通し;筬通し[おさとおし, osatooshi] (n) reed drawing-in (manuf.); denting [Add to Longdo]
お水取り;御水取り[おみずとり, omizutori] (n) water-drawing ceremony (Toudaiji); rite of drawing sacred water [Add to Longdo]
キリリク[kiririku] (n) (col) (See キリ番,リクエスト) lucky-number request (the person who is the Nth visitor to a web site gets to make a request, e.g. for a custom drawing, where N is a special number like 10000) [Add to Longdo]
ドローイング[doro-ingu] (n) drawing; (P) [Add to Longdo]
ドローイングソフトウェア[doro-ingusofutouea] (n) {comp} drawing software [Add to Longdo]
ドローイングプログラム[doro-ingupuroguramu] (n) {comp} drawing program [Add to Longdo]
ドローイングペーパー[doro-ingupe-pa-] (n) drawing paper [Add to Longdo]
ドローイングボード[doro-ingubo-do] (n) {comp} drawing board [Add to Longdo]
ドローソフトウェア[doro-sofutouea] (n) {comp} drawing software [Add to Longdo]
ペン画[ペンが, pen ga] (n) pen drawing; pen-and-ink drawing [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ドローイングプログラム[どろーいんぐぷろぐらむ, doro-ingupuroguramu] drawing program [Add to Longdo]
ドローイングボード[どろーいんぐぼーど, doro-ingubo-do] drawing board [Add to Longdo]
一般化作画基本要素[いっぱんかさくがきほんようそ, ippankasakugakihonyouso] generalized drawing primitive [Add to Longdo]
作図[さくず, sakuzu] drafting, drawing [Add to Longdo]
面画[めんが, menga] surface-drawing [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 drawing
   n 1: an illustration that is drawn by hand and published in a
      book, magazine, or newspaper; "it is shown by the drawing
      in Fig. 7"
   2: a representation of forms or objects on a surface by means of
     lines; "drawings of abstract forms"; "he did complicated pen-
     and-ink drawings like medieval miniatures"
   3: the creation of artistic pictures or diagrams; "he learned
     drawing from his father" [syn: {drawing}, {draftsmanship},
     {drafting}]
   4: players buy (or are given) chances and prizes are distributed
     by casting lots [syn: {lottery}, {drawing}]
   5: act of getting or draining something such as electricity or a
     liquid from a source; "the drawing of water from the well"
     [syn: {drawing}, {drawing off}]
   6: the act of moving a load by drawing or pulling [syn: {draft},
     {draught}, {drawing}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top