ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

draw

D R AO1   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -draw-, *draw*
English-Thai: Longdo Dictionary
drawstring(n) เชือกผูกปากถุง, เชือกที่เป็นหูรูดของเสื้อผ้า เช่น Keep your jewelry together in a drawstring bag that proudly proclaims your pink ribbon pride!

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
draw(vt) ชัก, See also: ดึง, ลาก, Syn. pull, move, tow
draw(vt) ดึงดูดความสนใจ, Syn. attract
draw(vt) ดูด
draw(vt) ได้รับ
draw(vt) ถอนเงิน, See also: ถอน
draw(vt) ร่างเอกสาร
draw(vi) วาดภาพ, See also: ร่างภาพ, วาดรูป, Syn. sketch, depict, pencil, portray
draw(n) วิธีการเล่นฟุตบอลแบบหนึ่ง
draw(n) สิ่งดึงดูด
draw(n) สิ่งที่สุ่มดึงออกมา, See also: สิ่งที่เลือกออกมา

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
draw(ดรอ) {drew,drawn,drawing,draws} vt.,vi. ดึง,ลาก,โก่ง,น้าว,ถอน,จับ (ฉลาก) ,เอาออก,ดึงออก,ชักนำ,วาด,สเก็ตช์,เขียน,บรรยาย,ร้อยกรอง,พรรณนา -Phr. (draw on ใกล้เข้ามา) . -Phr. (draw up ยกร่าง,ร่าง,ออกแบบ) n. การดึง,การลาก,สิ่งที่ดึงดูดใจ,การเสมอกัน,ส่วนที่ชักขึ้น
draw toolเครื่องมือวาดภาพหมายถึง เครื่องมือต่าง ๆ ที่โปรแกรมวาดภาพ เป็นต้นว่า Paintbrush, Paint หรือ โปรแกรมประมวลผลคำ (word processing) เตรียมไว้ให้ใช้ในการวาดภาพ ใส่สี ฯ เช่น แปรง ดินสอ ยางลบ ฯ
drawback(ดรอ'แบค) n. อุปสรรค,สิ่งกีดขวาง,จุดบกพร่อง,การถอนคืน,การถอนเงิน,การคืนภาษี,การคืนเงิน, Syn. hindrance
drawbridge(ดรอ'บริดจฺ) n. สะพานชัก,สะพานยก
drawee(ดรออี') n. ผู้รับเงิน (โดยตั๋วเงิน)
drawer(ดรอ'เออะ) n. ผู้ถอนเงิน (โดยตั๋วเงิน) ลิ้นชัก,ผู้ดึง,ผู้ลาก,สิ่งที่ลาก
drawing(ดรอ'อิง) n. การวาด,การยกร่าง,การสเก็ตช์ภาพ,ภาพวาด,ภาพสเก็ตช์ภาพ,การจับฉลาก,การดึง,การลาก, Syn. draftsmanship, picture, plan
drawing tablen. แป้นหรือโต๊ะวาดรูป
drawingroomห้องรับแขก, See also: drawing-room adj.
drawknife(ดรอ'ไนฟ) n. มีดตัดที่มีที่ถืออันเป็นมุมฉากกับใบมีด., Syn. drawing knife, drawshave -pl. -knives

English-Thai: Nontri Dictionary
draw(n) การจับฉลาก,การดึง,การลาก,ความเสมอกัน,ส่วนที่ชักขึ้น
draw(vi, vt) วาดภาพ,เขียนภาพ,ลาก,ดึง,ล่อใจ,ชักจูง,ดึงดูด,เคลื่อนตัว
drawback(n) ความเสียเปรียบ,ข้อบกพร่อง,สิ่งกีดขวาง,อุปสรรค,การคืนเงิน,การถอนเงิน
drawbridge(n) สะพานชัก
drawer(n) ผู้ถอนเงิน,ลิ้นชัก,ผู้ดึง,ผู้ลาก
drawing(n) การวาดภาพ,ภาพวาด,ภาพสเก็ต,แผนผัง,การลาก,การถอนเงิน,การจับฉลาก
DRAWING drawing room(n) ห้องรับแขก
drawl(vi) พูดช้าๆ,พูดเอื่อยๆ
drawn(vt pp ของ) draw
overdraw(vt) ถอนเงินเกินบัญชี,เรียกร้องมากไป,ขยายความ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
draw by lotsการจับฉลาก [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
draw up the protestทำคำคัดค้าน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
drawbackการคืนอากร [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
drawbackการคืนอากร (ขาเข้า) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
draweeผู้จ่าย (ตามตั๋วเงิน) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
drawerผู้สั่งจ่าย (ตามตั๋วเงิน) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
drawing๑. ภาพวาดเส้น๒. การวาดเส้น [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
drawing lotsการจับฉลาก [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
drawing-room comedyสุขนาฏกรรมห้องนั่งเล่น [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Draw a Man Testวาดรูปคน [การแพทย์]
drawdowndrawdown, การลดระดับน้ำ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Drawingรูปภาพแสดงถึงการประดิษฐ์, รูปภาพแสดงถึงการประดิษฐ์, Example: มักประกอบในเอกสารการยื่นขอรับสิทธิบัตรของแต่ละฉบับ ส่วนใหญ่เป็นการประดิษฐ์ในสาขาวิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมไฟฟ้า สูตรทางเคมี [ทรัพย์สินทางปัญญา]
Drawingภาพวาดเส้น [TU Subject Heading]
Drawingการวาดภาพ [การแพทย์]
Drawing accountบัญชีเบิกใช้ส่วนตัว [การบัญชี]
Drawing, Chineseภาพวาดเส้นจีน [TU Subject Heading]
Drawing, Japaneseภาพวาดเส้นญี่ปุ่น [TU Subject Heading]
Drawing, Thaiภาพวาดเส้นไทย [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
draw the lineยอมไม่ได้, Syn. To have a limit
draw upร่าง
drawdown(vt) เบิกเงิน, ถอนเงิน

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
draw2. Draw a boomerang shape on the card with with a pen. Cut out the boomerang you've drawn.
draw60,000 lucky number request: I got a request to draw an illustration for the site of Beikyu, who hit the lucky number, "Standing By A Little Maple Tree".
drawAfter dinner we all went into the drawing room.
drawA ruler helps one to draw a straight line.
drawAs I reached the station, the express was just drawing in.
drawBoeing, which builds more than half the world's commercial airliners, is understandably keen to draw attention to what can go wrong besides planes.
draw"Certainly if someone is _that_ beautiful you'd draw back from approaching her." "Thought you'd agree."
drawCould you draw a map for me?
drawDetailed design is the work of drawing up a diagram that is capable of being manufactured from the plan set in the baseline design.
drawDetailed maps for this area have not been drawn.
drawDon't draw a hasty conclusion from what you see now.
drawDon't go into this drawing room now.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ชักดาบ(v) draw one's sword, Example: เขาชักดาบปราดออกมา ทำเอาทุกคนหลบวูบกันเลย, Thai Definition: ดึงดาบออกจากฝัก
กระดาษเขียนแบบ(n) drawing board, Syn. กระดาษวาดแบบ
โต๊ะเขียนแบบ(n) drawing table
ม่านรูด(n) draw curtain
รถเทรลเลอร์(n) trailer, See also: drawbar trailer, Syn. รถพ่วง
หดกลับ(v) withdraw, See also: draw something back, pull back, Ant. ยืดออก, Example: พวกมาเฟียยื่นขวดเหล้าออกนอกหน้าต่าง แล้วหดกลับเข้ามากรอกลงคอตัวเอง, Thai Definition: สั้นเข้า, ย่นเข้า
สูบ(v) suck, See also: draw into, pump, Syn. ดูด
ภาพเขียน(n) painting, See also: drawing, Syn. รูปภาพ, ภาพลายเส้น, Example: ในอดีตภาพเขียนของจิตกรค่าย Impressionism ถูกโจมตีว่าเป็นศิลปะที่แหกคอก แต่ปัจจุบันกลับได้รับความนิยมอย่างมาก, Count Unit: ภาพ, Thai Definition: ภพาที่เกิดจากการขีดเขียนขึ้น
ภาพ(n) picture, See also: drawing, sketch, painting, image, vision, Example: ความคิดคือความสามารถของมนุษย์ที่จะวาดภาพถึงอะไรๆ ได้ โดยไม่ต้องมีวัตถุจริงๆ มาปรากฏ, Count Unit: ภาพ, Thai Definition: รูปที่ปรากฏเห็น, สิ่งที่วาดขึ้นเป็นรูป, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
รูด(v) draw, See also: pull, slip, Example: ถ้าเราเอามือบีบเบาๆ ที่บริเวณท้องปลาแล้วค่อยๆ รูดไปทางด้านหลังของตัวปลา น้ำอสุจิจะเคลื่อนออกมาทันที, Thai Definition: กิริยาที่เอามือกำสิ่งซึ่งมีลักษณะยาวๆ แล้วครูดไป หรืออาการที่คล้ายคลึงเช่นนั้น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แบบแปลน[baēp plaēn] (n, exp) EN: drawing plan  FR: plan d'architecte [m]
ใบเบิก[baiboēk] (n) EN: check ; requisition ; withdrawal slip
ใบเบิกเงิน[baiboēk ngoen] (n, exp) EN: cash voucher ; withdrawal slip
เบิก[boēk] (v) EN: draw ; withdraw ; requisition ; bring ; take out ; pick up  FR: retirer
เบิกเกินบัญชี[boēk koēn banchī] (v, exp) EN: overdraw
เบิกเงิน[boēk ngoen] (v, exp) EN: withdraw ; withdraw money ; make a withdrawal  FR: retirer de l'argent ; effectuer un retrait d'argent
เบิกเงินจากธนาคาร[boēk ngoen jāk thanākhān] (v, exp) EN: withdraw money from the bank  FR: retirer de l'argent à la banque
บอกเลิก[bøkloēk] (v) EN: cancel ; revoke ; abolish ; call off ; withdraw ; wipe out ; rescind ; denounce  FR: annuler ; décommander ; dénoncer
ชัก[chak] (v) EN: pull ; draw ; tug ; drag ; haul ; raise  FR: tirer ; traîner ; hisser
ชัก[chak] (v) EN: deduct ; draw ; take a percentage

CMU English Pronouncing Dictionary
DRAW D R AO1
DRAWS D R AO1 Z
DRAWN D R AO1 N
DRAWL D R AO1 L
DRAWLS D R AO1 L Z
DRAWDY D R AO1 D IY0
DRAWER D R AO1 R
DRAWLED D R AO1 L D
DRAWERS D R AO1 R Z
DRAWING D R AO1 IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
draw (v) drˈɔː (d r oo1)
drawl (v) drˈɔːl (d r oo1 l)
drawn (v) drˈɔːn (d r oo1 n)
draws (v) drˈɔːz (d r oo1 z)
drawer (n) drˈɔːr (d r oo1 r)
drawls (v) drˈɔːlz (d r oo1 l z)
drawers (n) drˈɔːz (d r oo1 z)
drawing (v) drˈɔːɪŋ (d r oo1 i ng)
drawled (v) drˈɔːld (d r oo1 l d)
drawback (n) drˈɔːbæk (d r oo1 b a k)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[huà, ㄏㄨㄚˋ, / ] draw; picture; painting, #1,416 [Add to Longdo]
[kù, ㄎㄨˋ, / ] drawers; trousers; pants, #3,314 [Add to Longdo]
客厅[kè tīng, ㄎㄜˋ ㄊㄧㄥ, / ] drawing room (room for arriving guests); living room, #6,394 [Add to Longdo]
[liě, ㄌㄧㄝˇ, ] draw back corners of mouth, #6,538 [Add to Longdo]
绘画[huì huà, ㄏㄨㄟˋ ㄏㄨㄚˋ, / ] drawing; painting, #8,832 [Add to Longdo]
抽屉[chōu ti, ㄔㄡ ㄊㄧ˙, / ] drawer, #15,014 [Add to Longdo]
图画[tú huà, ㄊㄨˊ ㄏㄨㄚˋ, / ] drawing; picture, #17,316 [Add to Longdo]
示意图[shì yì tú, ㄕˋ ㄧˋ ㄊㄨˊ, / ] drawing used to convey basic meaning; sketch; schema, #20,753 [Add to Longdo]
[jí, ㄐㄧˊ, ] draw water from well; surname Ji, #30,883 [Add to Longdo]
吊桥[diào qiáo, ㄉㄧㄠˋ ㄑㄧㄠˊ, / ] drawbridge; suspension bridge, #44,110 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ziehbank {f} | Ziehbänke {pl}draw brench | draw benches [Add to Longdo]
Ziehbrunnen {m}draw well [Add to Longdo]
Holen Sie tief Atem!Draw a deep breath! [Add to Longdo]
Mach's mal halblang!Draw it mild! [Add to Longdo]
Zieh die Vorhänge zu!Draw the curtains! [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
いいとこ取り[いいとこどり, iitokodori] (n,vs) focusing on only the good points or strong points; incorporating the benefits (while ignoring the drawbacks); picking the best of both (everything); cherrypicking (e.g. information) [Add to Longdo]
おさ通し;筬通し[おさとおし, osatooshi] (n) reed drawing-in (manuf.); denting [Add to Longdo]
お水取り;御水取り[おみずとり, omizutori] (n) water-drawing ceremony (Toudaiji); rite of drawing sacred water [Add to Longdo]
がじゃがじゃ[gajagaja] (adj-na,adv) rummage (in a drawer) [Add to Longdo]
くじを引く;籤を引く[くじをひく, kujiwohiku] (exp,v5k) to draw lots [Add to Longdo]
けじめを付ける[けじめをつける, kejimewotsukeru] (exp,v1) (1) (See けじめ) to draw the line (between two situations); to make a clear distinction; (2) to take clear responsibility for (mistakes, etc.) [Add to Longdo]
すっこむ[sukkomu] (v5m) (See 引っ込む) to draw back; to leave (the area) [Add to Longdo]
イージーパンツ[i-ji-pantsu] (n) loose-fitting pants with an elastic or drawcord waist (wasei [Add to Longdo]
キリリク[kiririku] (n) (col) (See キリ番,リクエスト) lucky-number request (the person who is the Nth visitor to a web site gets to make a request, e.g. for a custom drawing, where N is a special number like 10000) [Add to Longdo]
クイックドロー[kuikkudoro-] (n) {comp} QuickDraw [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ドローイングプログラム[どろーいんぐぷろぐらむ, doro-ingupuroguramu] drawing program [Add to Longdo]
ドローイングボード[どろーいんぐぼーど, doro-ingubo-do] drawing board [Add to Longdo]
一般化作画基本要素[いっぱんかさくがきほんようそ, ippankasakugakihonyouso] generalized drawing primitive [Add to Longdo]
作図[さくず, sakuzu] drafting, drawing [Add to Longdo]
抜き取る[ぬきとる, nukitoru] to disconnect, to pull out, to draw out [Add to Longdo]
面画[めんが, menga] surface-drawing [Add to Longdo]
クイックドロー[くいっくどろー, kuikkudoro-] QuickDraw [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 draw
   n 1: a gully that is shallower than a ravine
   2: an entertainer who attracts large audiences; "he was the
     biggest drawing card they had" [syn: {drawing card}, {draw},
     {attraction}, {attractor}, {attracter}]
   3: the finish of a contest in which the score is tied and the
     winner is undecided; "the game ended in a draw"; "their
     record was 3 wins, 6 losses and a tie" [syn: {draw},
     {standoff}, {tie}]
   4: anything (straws or pebbles etc.) taken or chosen at random;
     "the luck of the draw"; "they drew lots for it" [syn: {draw},
     {lot}]
   5: a playing card or cards dealt or taken from the pack; "he got
     a pair of kings in the draw"
   6: a golf shot that curves to the left for a right-handed
     golfer; "he took lessons to cure his hooking" [syn: {hook},
     {draw}, {hooking}]
   7: (American football) the quarterback moves back as if to pass
     and then hands the ball to the fullback who is running toward
     the line of scrimmage [syn: {draw}, {draw play}]
   8: poker in which a player can discard cards and receive
     substitutes from the dealer; "he played only draw and stud"
     [syn: {draw}, {draw poker}]
   9: the act of drawing or hauling something; "the haul up the
     hill went very slowly" [syn: {draw}, {haul}, {haulage}]
   v 1: cause to move by pulling; "draw a wagon"; "pull a sled"
      [syn: {pull}, {draw}, {force}] [ant: {force}, {push}]
   2: get or derive; "He drew great benefits from his membership in
     the association" [syn: {reap}, {draw}]
   3: make a mark or lines on a surface; "draw a line"; "trace the
     outline of a figure in the sand" [syn: {trace}, {draw},
     {line}, {describe}, {delineate}]
   4: make, formulate, or derive in the mind; "I draw a line here";
     "draw a conclusion"; "draw parallels"; "make an estimate";
     "What do you make of his remarks?" [syn: {draw}, {make}]
   5: bring, take, or pull out of a container or from under a
     cover; "draw a weapon"; "pull out a gun"; "The mugger pulled
     a knife on his victim" [syn: {draw}, {pull}, {pull out}, {get
     out}, {take out}]
   6: represent by making a drawing of, as with a pencil, chalk,
     etc. on a surface; "She drew an elephant"; "Draw me a horse"
   7: take liquid out of a container or well; "She drew water from
     the barrel" [syn: {draw}, {take out}]
   8: give a description of; "He drew an elaborate plan of attack"
     [syn: {describe}, {depict}, {draw}]
   9: select or take in from a given group or region; "The
     participants in the experiment were drawn from a
     representative population"
   10: elicit responses, such as objections, criticism, applause,
     etc.; "The President's comments drew sharp criticism from
     the Republicans"; "The comedian drew a lot of laughter"
   11: suck in or take (air); "draw a deep breath"; "draw on a
     cigarette" [syn: {puff}, {drag}, {draw}]
   12: move or go steadily or gradually; "The ship drew near the
     shore"
   13: remove (a commodity) from (a supply source); "She drew
     $2,000 from the account"; "The doctors drew medical supplies
     from the hospital's emergency bank" [syn: {withdraw},
     {draw}, {take out}, {draw off}] [ant: {bank}, {deposit}]
   14: choose at random; "draw a card"; "cast lots" [syn: {draw},
     {cast}]
   15: earn or achieve a base by being walked by the pitcher; "He
     drew a base on balls" [syn: {draw}, {get}]
   16: bring or lead someone to a certain action or condition; "She
     was drawn to despair"; "The President refused to be drawn
     into delivering an ultimatum"; "The session was drawn to a
     close"
   17: cause to flow; "The nurse drew blood"
   18: write a legal document or paper; "The deed was drawn in the
     lawyer's office"
   19: engage in drawing; "He spent the day drawing in the garden"
   20: move or pull so as to cover or uncover something; "draw the
     shades"; "draw the curtains"
   21: allow a draft; "This chimney draws very well"
   22: require a specified depth for floating; "This boat draws 70
     inches"
   23: pull (a person) apart with four horses tied to his
     extremities, so as to execute him; "in the old days, people
     were drawn and quartered for certain crimes" [syn: {draw},
     {quarter}, {draw and quarter}]
   24: cause to move in a certain direction by exerting a force
     upon, either physically or in an abstract sense; "A
     declining dollar pulled down the export figures for the last
     quarter" [syn: {pull}, {draw}]
   25: take in, also metaphorically; "The sponge absorbs water
     well"; "She drew strength from the minister's words" [syn:
     {absorb}, {suck}, {imbibe}, {soak up}, {sop up}, {suck up},
     {draw}, {take in}, {take up}]
   26: direct toward itself or oneself by means of some
     psychological power or physical attributes; "Her good looks
     attract the stares of many men"; "The ad pulled in many
     potential customers"; "This pianist pulls huge crowds"; "The
     store owner was happy that the ad drew in many new
     customers" [syn: {attract}, {pull}, {pull in}, {draw}, {draw
     in}] [ant: {beat back}, {drive}, {force back}, {push back},
     {repel}, {repulse}]
   27: thread on or as if on a string; "string pearls on a string";
     "the child drew glass beads on a string"; "thread dried
     cranberries" [syn: {string}, {thread}, {draw}]
   28: stretch back a bowstring (on an archer's bow); "The archers
     were drawing their bows" [syn: {pull back}, {draw}]
   29: pass over, across, or through; "He ran his eyes over her
     body"; "She ran her fingers along the carved figurine"; "He
     drew her hair through his fingers" [syn: {guide}, {run},
     {draw}, {pass}]
   30: finish a game with an equal number of points, goals, etc.;
     "The teams drew a tie" [syn: {tie}, {draw}]
   31: contract; "The material drew after it was washed in hot
     water"
   32: reduce the diameter of (a wire or metal rod) by pulling it
     through a die; "draw wire"
   33: steep; pass through a strainer; "draw pulp from the fruit"
   34: remove the entrails of; "draw a chicken" [syn: {disembowel},
     {eviscerate}, {draw}]
   35: flatten, stretch, or mold metal or glass, by rolling or by
     pulling it through a die or by stretching; "draw steel"
   36: cause to localize at one point; "Draw blood and pus"

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top