ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

drastic

D R AE1 S T IH0 K   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -drastic-, *drastic*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
drastic(adj) รุนแรงมาก, See also: ร้ายแรง, Syn. radical, severe
drastically(adv) อย่างรุนแรง, Syn. radically

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
drastic(แครส'ทิค) adj. รุนแรงมาก,ดุเดือดมาก,อย่างสุดขีด, Syn. radical

English-Thai: Nontri Dictionary
drastic(adj) เข้มงวด,ดุเดือดมาก,รุนแรง,สุดขีด

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
drastic๑. รุนแรง๒. ยารุ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
drasticA price rose drastically as a result of this policy.
drasticChronic care beds for patients long stay patients will be drastically cut from July, a state where many people will be cut off from nursing and treatment is feared.
drasticIt is difficult to overcome this shortcoming without drastically changing the whole system.
drasticJapan has undergone a drastic change as a result of industrialization.
drasticSuch drastic economic growth cannot be sustained.
drasticThat was probably just before Mai took the drastic step of leaving home.
drasticThe Congressman broke the news of conspiracy and made no bones about taking drastic action against it.
drasticThe government undertook a drastic reform of Parliament.
drasticThe government will have to take drastic action to solve the problem.
drasticThe invention of TV caused a drastic change in our daily life.
drasticThe premier announced his intention to undertake drastic reforms in parliament.
drasticThe situation calls for drastic measures.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ฮวบ(adv) drastically, See also: rapidly, suddenly, swiftly, Example: เมื่ออิรักเข้ายึดคูเวต ราคาหุ้นที่ตลาดหุ้นก็ตกฮวบ ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงแพงขึ้น, Thai Definition: อย่างรวดเร็ว (มักใช้แก่กริยาลงหรือทรุด)
ฮวบฮาบ(adv) drastically, See also: rapidly, suddenly, swiftly, Example: การใช้เทคโนโลยีอย่างเกินพอดีในการเกษตรกรรม จะทำให้แมลงศัตรูพืชเพิ่มขึ้นฮวบฮาบแทนที่จะลดลง, Thai Definition: อาการที่ขึ้น ลง หรือลดอย่างรวดเร็ว

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฮวบ[hūap] (adv) EN: drastically ; rapidly ; suddenly ; swiftly ; disastrousely  FR: rapidement
ฮวบฮาบ[hūaphāp] (adv) EN: drastically ; rapidly ; suddenly ; swiftly
ปฏิวัติ[patiwat] (v) EN: revolt ; overthrow ; stage a revolution ; drastically reform  FR: se révolter ; renverser le pouvoir

CMU English Pronouncing Dictionary
DRASTIC D R AE1 S T IH0 K
DRASTICALLY D R AE1 S T IH0 K L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
drastic (j) drˈæstɪk (d r a1 s t i k)
drastically (a) drˈæstɪkliː (d r a1 s t i k l ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Radikalkur {f} | eine Radikalkur machendrastic cure; drastic measures | to effect a radical cure [Add to Longdo]
Rosskur {f}; Roßkur {f} [alt]drastic cure; drastic remedy [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ばっさり[bassari] (adv) with a single stroke; resolutely; drastically; completely [Add to Longdo]
ドラスチック[dorasuchikku] (adj-na) drastic; (P) [Add to Longdo]
ドラスティック[dorasuteikku] (n) drastic [Add to Longdo]
メスが入る[メスがいる, mesu gairu] (exp,v5r) (See メスを入れる・メスをいれる) to operate; to clean up; to inquire (into); to take drastic measures [Add to Longdo]
メスを入れる[メスをいれる, mesu woireru] (exp,v1) to operate; to clean up; to inquire (into); to take drastic measures [Add to Longdo]
一刀両断[いっとうりょうだん, ittouryoudan] (n) cutting in two with a single stroke; taking decisive (drastic) measure; cutting the (Gordian) knot [Add to Longdo]
果断[かだん, kadan] (adj-na,n) decisive; resolute; drastic [Add to Longdo]
強硬策[きょうこうさく, kyoukousaku] (n) drastic measures; hard-line policy [Add to Longdo]
荒技[あらわざ, arawaza] (n) drastic move (e.g. hold or strike in martial arts); power technique; display of power [Add to Longdo]
荒治療[あらちりょう, arachiryou] (n,vs) (See 荒療治) drastic measure or treatment (common mistake or alternative version) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  drastic
      adj 1: forceful and extreme and rigorous; "drastic measures"

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top