ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

dragoman

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -dragoman-, *dragoman*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
dragomann. นักล่ามืออาชีพ

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
dragoman (n) drˈægoumən (d r a1 g ou m @ n)
dragomans (n) drˈægoumənz (d r a1 g ou m @ n z)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 dragoman
   n 1: an interpreter and guide in the Near East; in the Ottoman
      Empire in the 18th and 19th centuries a translator of
      European languages for the Turkish and Arab authorities and
      most dragomans were Greek (many reached high positions in
      the government)

  

Similar ENGLISH words suggested by aspell:
dragon, dragoon, frogman, Draconian, draconian, frogmen, brakeman, trainman, dairyman, dragging, Trajan, Trojan, Truman

Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can Suggest your own translation to Longdo

Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top