ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

dragnet

D R AE1 G N EH2 T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -dragnet-, *dragnet*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
dragnet(n) วิธีจับคนร้ายแบบหนึ่งของตำรวจ, See also: การไล่ล่าผู้ร้าย, Syn. trawl, enclosure

CMU English Pronouncing Dictionary
DRAGNET D R AE1 G N EH2 T
DRAGNETS D R AE1 G N EH2 T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
dragnet (n) drˈægnɛt (d r a1 g n e t)
dragnets (n) drˈægnɛts (d r a1 g n e t s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
引き網;引網;曳き網;曳網(io)[ひきあみ, hikiami] (n) dragnet; seine [Add to Longdo]
捜査網[そうさもう, sousamou] (n) (police) dragnet [Add to Longdo]
地引き網;地曳き網;地引網;地曳網[じびきあみ, jibikiami] (n) beach seine; long-haul seine; dragnet [Add to Longdo]
地引網漁;地曳網漁;地引き網漁;地曳き網漁[じびきあみりょう, jibikiamiryou] (n) (See 地引網) seine fishing (usu. from the beach); dragnet fishing [Add to Longdo]
張り巡らす;張りめぐらす[はりめぐらす, harimegurasu] (v5s,vt) to stretch around (e.g. a fence, dragnet, etc.); to lay out (e.g. a wiring system, network, etc.); to string up (e.g. an antenna, ship's rigging, etc.) [Add to Longdo]
網の目をくぐる;網の目を潜る[あみのめをくぐる, aminomewokuguru] (exp,v5r) to slip through the dragnet [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 dragnet
   n 1: a system of coordinated measures for apprehending
      (criminals or other individuals); "caught in the police
      dragnet"
   2: a conical fishnet dragged through the water at great depths
     [syn: {trawl}, {dragnet}, {trawl net}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top