ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

drag

D R AE1 G   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -drag-, *drag*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
drag(n) การดึง, See also: การลาก, Syn. heave, tug, yank, pull, Ant. push, shove, prod
drag(n) การอัดควันบุหรี่เข้าปอด, Syn. inhalation, druff, Ant. exhalation
drag(n) คนน่าเบื่อ (คำไม่เป็นทางการ)
drag(vi) พ่นควัน, Syn. smoke, suck
drag(vt) ลาก, See also: ดึง, ขุด, สาว, ชัก, Syn. heave, tug, yank, pull, Ant. push, shove, prod
draggy(adj) เชื่องช้า, See also: น่าเบื่อ, ยืดเยื้อ, Syn. interminable, lengthy, Ant. shortened, abbreviated
dragon(n) ผู้หญิงที่เข้มงวด, See also: คนที่ดุร้าย
dragon(n) มังกร, See also: มังกรโคโมโด
drag at(phrv) ลาก, See also: ดึง, ยืดไป, Syn. drag on, draw at, puff at, pull at
drag in(phrv) ลากเข้าไป

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
drag(แดรก) {dragged,dragging,drags} vt. ลาก,ดึง,กวาด,คราด,เลื่อน,ลอก,นำเรื่องที่ไม่เกี่ยวข้องเข้ามา,เอ้อระเหย,เฉื่อยชา vi. ถูกลากหรือดึงไปตาม,เลื่อนบนพื้นดิน,เคลื่อนอย่างอืดอาด,ล้าหลัง,ขุดลอก. n. เครื่องมือลาก, การลากอวน,คนที่น่าเบื่อที่สุด,สิ่งที่เบื่อที่สุด หมายถึง การใช้เมาส์ลากเอาสิ่งใดสิ่งหนึ่งบนจอภาพจากตำแหน่งเดิมไปยังตำแหน่งใหม่ บางทีใช้หมายถึงการ "ลากดำ" หรือ "ทำแถบสี" บนข้อความบางตอนเพื่อเป็นการบอกคอมพิวเตอร์ว่าได้เลือกข้อความนี้ไว้ แล้วจะใช้คำสั่ง cut หรือ copy ต่อไป
drag and dropลากแล้วปล่อยลากไปวางหมายถึง การใช้เมาส์ลากสิ่งใดสิ่งหนึ่ง (ภาพหรือข้อความทั้งบล็อก) บนจอภาพ ไปวางไว้ยังตำแหน่งใหม่ โดยต้องกำหนด (select) ให้คอมพิวเตอร์รู้ก่อน แล้วจึงใช้เมาส์ลากไป การลากด้วยเมาส์นั้น จะต้องกดนิ้วชี้บนปุ่มซ้ายของเมาส์แช่ไว้ ในขณะที่ลากเมาส์เพื่อนำไปวางในที่ ๆ ต้องการ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงจะยกนิ้วออกจากเมาส์ได้ ในโปรแกรมตารางจัดการ (spreadsheet) อาจลากไปได้ทั้งแถวหรือทั้งคอลัมน์
drag stripn. ทางแข่งรถในระยะสั้น
draggle {draggledvt.,vi. ลากเปรอะเปื้อน,ครูดจนเปรอะเปื้อน.
draggles}vt.,vi. ลากเปรอะเปื้อน,ครูดจนเปรอะเปื้อน.
draggletailn. คนที่สกปรกมอมแมมไม่เรียบร้อย
dragglingvt.,vi. ลากเปรอะเปื้อน,ครูดจนเปรอะเปื้อน.
dragglyadj. สกปรกมอมแมม,ไม่เรียบร้อย
draggyadj. เฉื่อยชา,เชื่องช้า,ไม่มีชีวิตชีวา
draghoundn. สุนัขตามกลิ่น

English-Thai: Nontri Dictionary
drag(vi) ยืดเยื้อ,เชื่องช้า,ไปช้าๆ,เรื่อยเฉื่อย
drag(vt) ลาก,ดึง,สาว,คราด,กวาด
dragon(n) มังกร,กิ้งก่า,ปู่โสมเฝ้าทรัพย์
dragonfly(n) แมลงปอ
dragoon(n) ทหารม้า
bedraggle(vt) ทำให้เปรอะเปื้อน,ทำให้เปื้อน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
dragลาก [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
dragระยะเบน [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
dragแรงต้าน [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
dragลาก [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
drag coefficientสัมประสิทธิ์แรงต้าน [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
drag coefficient; coefficient of air dragสัมประสิทธิ์แรงต้านลม [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
drag foldชั้นหินคดโค้งย้วย [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
drag lift ratioอัตราส่วนแรงต้านต่อแรงยก [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
drag lineรอยเบน [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
drag linkคันดึง [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Drag and dropลากแล้วปล่อย [เทคโนโลยีการศึกษา]
Draggingการเดินที่ลากขา [การแพทย์]
draglinedragline, รถขุดบุ้งกี๋โยน [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Dragomenล่าม [TU Subject Heading]
Dragon Fliesแมลงปอ [การแพทย์]
Dragon fruitแก้วมังกร [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Dragon Triangleสามเหลี่ยมมังกร [TU Subject Heading]
Dragonfliesแมลงปอ [TU Subject Heading]
Dragonsมังกร [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
dragon fruit(n) แก้วมังกร

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Come on, take a big drag like this.มาสิ, ใช้ลากขนาดใหญ่เช่นนี้ Pinocchio (1940)
Sorry to drag you back for further questioning, Mr. De Winter. But you've heard the statement of Mr. Tabb.ผมเสียใจที่ต้องลากคุณเข้ามาสอบถามเพิ่ม แต่คุณก็ได้ยินคําให้การของคุณเเท็บบ์เเล้ว Rebecca (1940)
No, but I'd like to know if an old man who drags one foot cos he had a stroke can get from his bedroom to his front door in 15 seconds.ไม่มี แต่ผมอยากจะรู้ว่าคนเก่าที่ลากหนึ่ง cos เท้าเขามีจังหวะ จะได้รับจากห้องนอนของเขาไปที่ประตูหน้าของเขาใน 15 วินาที 12 Angry Men (1957)
Stop trying to drag things down to your own level.หยุดความพยายามที่จะลากลงสิ่ง ในระดับของคุณเอง มันคือยังไม่ บรรลุนิติภาวะลูกชาย Help! (1965)
Tell your old man to drag Walton and Lanier up and down the court for 48 minutes.บอกพ่อเธอให้ดึงวอลตันกับลาเนียร์มา วิ่งขึ้นลงสนามสัก 48 นาที Airplane! (1980)
How do you expect us to get it there? Drag it?เราจะไปถึงที่นั่นได้ยังไง ลากกันไปรึ The Road Warrior (1981)
Then we say we're going over to the drag races the next day.แล้วเราก็บอกต่อไปว่า เราแข่งขันกันข้ามคืนเลย Stand by Me (1986)
But if we do find that kid's body over in South Harlow, they'll know we didn't go to the drag races.แต่ถ้าเราพบศพเด็กนั่นก่อน ที่เซ้าท์ฮาร์โลว พวกเขาก็จะรู้ว่า เราไม่ได้ไปแข่งขันข้ามคืน เราจะโดนเฆี่ยน Stand by Me (1986)
It's asshole if your friends drag you down.มันงี่เง่า ที่เพื่อนเป็นคนลากนาย ไปในทางไม่ดี Stand by Me (1986)
Drag his butt in here!วางมันไว้ที่นี่เถอะ! Akira (1988)
You didn't drag poor Marcus along, did you?แก.. คงไม่ได้ลากเจ้ามาร์คัส มาด้วย ใช่มัย? Indiana Jones and the Last Crusade (1989)
Drag that out of here.ลากมันออกไป Night of the Living Dead (1990)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
dragA dragon is a creature of fancy.
dragAfter an awkward pause, Bill took her by the hand and dragged her upstairs.
dragDon't drag out Chinese sayings about the importance of an environment conducive learning just to justify moving house for a child's entrance exams!
dragHe dragged at my collar.
dragHe dragged himself to bed.
dragHe dragged his feet.
dragHe seized her hand and dragged her away.
dragI dragged the heavy baggage to the airport.
dragI have always wanted to see a dragon, but dragons are not real creatures.
dragShe half dragged, half carried the log.
dragSmall children often like books about dragons and other monsters.
dragThe animal in the top left-hand corner is meant to be a dragon.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เตะถ่วง(v) retard, See also: drag on, put off, delay, Example: ผู้นำ 2 ประเทศกำลังเตะถ่วงยืดเวลาการเผชิญหน้าออกไปให้นานที่สุดเท่าที่จะทำได้, Thai Definition: แกล้งทำให้ช้า
คันส่ง(n) drag link (of a motor vehicle), See also: steering arm, Thai Definition: เครื่องส่งให้รถวิ่ง
ชักกะเย่อ(v) drag, See also: pull, Syn. ชักเย่อ, ชักคะเย่อ, ดึง, รั้ง, Example: ฝ่ายตรงข้ามล้วนแล้วแต่พลังช้างสาร จะต้องชักกะเย่อกันแทบสุดแรงถึงจะเอาอยู่
ย่ำเท้า(v) drag the feet, Syn. อยู่กับที่, ไม่พัฒนา, ไม่ก้าวหน้า, Example: การพัฒนาประเทศนั้นเราจะมัวย่ำเท้าอยู่ไม่ได้
มกรกุณฑล(n) dragon-shaped earrings, Count Unit: ข้าง, Thai Definition: เครื่องประดับหูมีรูปคล้ายมังกร, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
ปอ(n) dragonfly, Syn. แมลงปอ, Example: เด็กๆ ทำ เครื่องบินหางดอกหญ้า โดยจับแมลงปอมาเด็ดหางออก แล้วเอาดอกหญ้าเสียบเข้าไปที่ก้น ปล่อยให้มันบินไปเป็นที่สนุกสนาน, Count Unit: ตัว, Thai Definition: ชื่อแมลงหลายชนิดและหลายวงศ์ในอันดับ Odonata หัวและอกสั้นป้อม ส่วนท้องแคบและยาว หนวดสั้นเล็กมองคล้ายขน ตาโตใหญ่ 2 ข้างดูเต็มหัว ปีก 2 คู่ขนาดเท่าๆ กันหรือโตกว่ากันเล็กน้อย ลักษณะยาว บางใส มีเส้นปีกมากมาย อาจมีสีต่างๆ เช่น ส้ม เหลือง หรือน้ำเงิน
ลากถูลู่ถูกัง(v) drag, See also: tow, haul, draw, pull, Syn. ลาก, ฉุดลาก, Example: พ่อคว้าแขนพี่สาว แล้วลากถูลู่ถูกังออกมากลางเรือน, Thai Definition: ฉุดดึงไปอย่างไม่ปรานีปราศรัย
ถ่อ(v) drag, Example: คุณจะถ่อสังขารไปศาลอีกทำไม ในเมื่อการเสียสละของคุณไม่เกิดผลใดๆ, Thai Definition: ไปหรือมาด้วยความลำบาก
ฉุด(v) pull, See also: drag, haul, tug, draw, Syn. ลาก, ดึง, ยื้อ, Ant. ผลัก, Example: คนงานชายหลายคนต้องช่วยกันฉุดต้นไม้ใหญ่ที่ล้มขวางทางอยู่ออกให้พ้นทาง, Thai Definition: รั้งสิ่งใดสิ่งหนึ่งขึ้น หรือดึงสิ่งใดสิ่งหนึ่งไว้
ฉุดกระชาก(v) drag, See also: pull, draw, seize by force, Syn. กระชาก, ฉุด, ชัก, ลาก, ดึง, Example: เธอถูกฉุกกระชากลงสู่ข้างทาง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บูลฮาวาย[būn Hāwāi] (n, exp) EN: Brazilina snapdragon ; Blue Hawaii
ชัก[chak] (v) EN: pull ; draw ; tug ; drag ; haul ; raise  FR: tirer ; traîner ; hisser
ชักกะเย่อ[chakkayoē] (v) EN: drag
ชักลาก[chaklāk] (v) EN: drag
ฉุด[chut] (v) EN: pull ; drag ; haul ; tug ; draw  FR: tirer ; traîner
ดึง[deung] (v) EN: pull ; haul ; draw ; drag ; tug ; pluck  FR: tirer ; amener
ดึงแห[deung haē] (v, exp) EN: drag a fishnet ; haul a fishnet
หงส์เหนือมังกร[hong neūa mangkøn] (n, exp) EN: swan over dragon
หงส์ร่อนมังกรรำ[hong rǿn mangkøn ram] (n, exp) EN: hovering phoenix, dancing dragon
การดึง[kān deung] (n) EN: dragging off ; traction

CMU English Pronouncing Dictionary
DRAG D R AE1 G
DRAGS D R AE1 G Z
DRAGO D R AA1 G OW0
DRAGE D R EY1 JH
DRAGER D R EY1 G ER0
DRAGGY D R AE1 G IY0
DRAGAN D R AA1 G AH0 N
DRAGOO D R AA1 G UW0
DRAGON D R AE1 G AH0 N
DRAGGED D R AE1 G D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
drag (v) drˈæg (d r a1 g)
drags (v) drˈægz (d r a1 g z)
dragon (n) drˈægən (d r a1 g @ n)
dragged (v) drˈægd (d r a1 g d)
dragnet (n) drˈægnɛt (d r a1 g n e t)
dragons (n) drˈægənz (d r a1 g @ n z)
dragoon (v) drˈəgˈuːn (d r @1 g uu1 n)
dragging (v) drˈægɪŋ (d r a1 g i ng)
draggled (j) drˈægld (d r a1 g l d)
dragnets (n) drˈægnɛts (d r a1 g n e t s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[lóng, ㄌㄨㄥˊ, / ] dragon; imperial; surname Long, #1,054 [Add to Longdo]
[tuō, ㄊㄨㄛ, ] dragging (brush stroke in painting); to drag along, #2,771 [Add to Longdo]
[yè, ㄧㄝˋ, ] drag, #8,411 [Add to Longdo]
[zhuài, ㄓㄨㄞˋ, ] drag, #8,411 [Add to Longdo]
小龙[xiǎo lóng, ㄒㄧㄠˇ ㄌㄨㄥˊ, / ] dragons, #16,755 [Add to Longdo]
龙舟[lóng zhōu, ㄌㄨㄥˊ ㄓㄡ, / ] dragon boat; imperial boat, #21,935 [Add to Longdo]
[yè, ㄧㄝˋ, ] drag, #30,556 [Add to Longdo]
蜻蜓[qīng tíng, ㄑㄧㄥ ㄊㄧㄥˊ, ] dragonfly (common spoken term); Odonata, order consisting of about 6,000 species of dragonflies and damselflies, #31,744 [Add to Longdo]
舞龙[wǔ lóng, ㄨˇ ㄌㄨㄥˊ, / ] dragon dance, #38,168 [Add to Longdo]
龙船[lóng chuán, ㄌㄨㄥˊ ㄔㄨㄢˊ, / ] Dragon boat (used at 端午, the Dragon boat festival), #58,046 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Dragee {f,n}sugar-coated tablet [Add to Longdo]
Schleppkettenförderer {m}drag chain conveyor [Add to Longdo]
Schleppzeiger {m}drag indicator [Add to Longdo]
dragieren (mit Zucker überziehen)to pan-coat [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ずるずる[zuruzuru] (adj-na,adv,n,adv-to) (on-mim) sound or act of dragging; loose; inconclusive but unwanted situation; trailingly; (P) [Add to Longdo]
ずれ込む[ずれこむ, zurekomu] (v5m,vi) to drag on; to be delayed [Add to Longdo]
アラザン[arazan] (n) silver dragee (fre [Add to Longdo]
ウロボロス[uroborosu] (n) uroboros; ouroboros (image of a serpent or dragon swallowing its own tail) [Add to Longdo]
コモドドラゴン[komododoragon] (n) Komodo dragon (Varanus komodoensis) [Add to Longdo]
コモド大蜥蜴[コモドおおとかげ;コモドオオトカゲ, komodo ootokage ; komodoootokage] (n) (uk) (See コモドドラゴン) Komodo dragon (Varanus komodoensis) [Add to Longdo]
ドラクエ[dorakue] (n) (abbr) Dragon Quest (game) [Add to Longdo]
ドラグーン[doragu-n] (n) dragoon [Add to Longdo]
ドラゴン[doragon] (n) (See 竜) dragon (as depicted in Western myths); (P) [Add to Longdo]
ドラゴンボート[doragonbo-to] (n) dragon boat [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ドラッギング[どらっぎんぐ, doraggingu] dragging [Add to Longdo]
ドラッグ[どらっぐ, doraggu] drag (vs) [Add to Longdo]
ドラッグ&ドロップ[ドラッグアンドドロップ, doragguandodoroppu] drag and drop [Add to Longdo]
ドラッグロック[どらっぐろっく, doraggurokku] drag lock [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 drag
   n 1: the phenomenon of resistance to motion through a fluid
      [syn: {drag}, {retarding force}]
   2: something that slows or delays progress; "taxation is a drag
     on the economy"; "too many laws are a drag on the use of new
     land"
   3: something tedious and boring; "peeling potatoes is a drag"
   4: clothing that is conventionally worn by the opposite sex
     (especially women's clothing when worn by a man); "he went to
     the party dressed in drag"; "the waitresses looked like
     missionaries in drag"
   5: a slow inhalation (as of tobacco smoke); "he took a puff on
     his pipe"; "he took a drag on his cigarette and expelled the
     smoke slowly" [syn: {puff}, {drag}, {pull}]
   6: the act of dragging (pulling with force); "the drag up the
     hill exhausted him"
   v 1: pull, as against a resistance; "He dragged the big suitcase
      behind him"; "These worries were dragging at him"
   2: draw slowly or heavily; "haul stones"; "haul nets" [syn:
     {haul}, {hale}, {cart}, {drag}]
   3: force into some kind of situation, condition, or course of
     action; "They were swept up by the events"; "don't drag me
     into this business" [syn: {embroil}, {tangle}, {sweep},
     {sweep up}, {drag}, {drag in}]
   4: move slowly and as if with great effort
   5: to lag or linger behind; "But in so many other areas we still
     are dragging" [syn: {drag}, {trail}, {get behind}, {hang
     back}, {drop behind}, {drop back}]
   6: suck in or take (air); "draw a deep breath"; "draw on a
     cigarette" [syn: {puff}, {drag}, {draw}]
   7: use a computer mouse to move icons on the screen and select
     commands from a menu; "drag this icon to the lower right hand
     corner of the screen"
   8: walk without lifting the feet [syn: {scuff}, {drag}]
   9: search (as the bottom of a body of water) for something
     valuable or lost [syn: {dredge}, {drag}]
   10: persuade to come away from something attractive or
     interesting; "He dragged me away from the television set"
   11: proceed for an extended period of time; "The speech dragged
     on for two hours" [syn: {drag}, {drag on}, {drag out}]

Are you satisfied with the result?Discussions