ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

down-to-earth

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -down-to-earth-, *down-to-earth*
English-Thai: Longdo Dictionary
down-to-earth(adj) (คน)ไม่ถือตัว, ไม่โอ้อวด เช่น I like her. She is a down-to-earth kind of person., It's so surprised find the super-star so down-to-earth.
down-to-earth(adj) เป็นจริง, ไม่เพ้อฝัน, อยู่ในโลกแห่งความจริง, See also: A. idealistic, unrealistic, Syn. practical

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
down-to-earth(idm) เป็นจริง, See also: ทางปฏิบัติ, ตามความจริง, ไม่เพ้อฝัน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
down-to-earthadj. ซึ่งเป็นความจริง,จริงจัง,ตามความเป็นจริง, Syn. practical

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
down-to-earth (j) dˌaun-tu-ˈɜːʳθ (d au2 n - t u - @@1 th)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 down-to-earth
   adj 1: sensible and practical; "has a straightforward down-to-
       earth approach to a problem"; "her earthy common sense"
       [syn: {down-to-earth}, {earthy}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top