ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

dosser

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -dosser-, *dosser*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
dosser(sl) คนจรจัด
dosser(sl) คนขี้เกียจ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
dosser(ดอส'เซอะ) n. ตะกร้าใส่ของสำหรับหิ้วไว้ด้านหลัง,สิ่งประดับผนังกำแพง., Syn. dorser

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ครอง[khrøng] (v) EN: put on ; wear  FR: endosser
พิง[phing] (v) EN: lean against ; rest on  FR: s'appuyer ; s'adosser ; adosser ; accoter (vx)

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
dosser (n) dˈɒsər (d o1 s @ r)
dossers (n) dˈɒsəz (d o1 s @ z)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  dosser
      n 1: someone who sleeps in any convenient place [syn: {dosser},
           {street person}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top