ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

donnish

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -donnish-, *donnish*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
donnish(ดอน'นิช) adj. คล้ายอาจารย์มหาวิทยาลัย

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
donnish (j) dˈɒnɪʃ (d o1 n i sh)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 donnish
   adj 1: marked by a narrow focus on or display of learning
       especially its trivial aspects [syn: {academic},
       {donnish}, {pedantic}]

  

Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can Suggest your own translation to Longdo

Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top