ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

dodge

D AA1 JH   
73 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -dodge-, *dodge*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
dodge[N] การหลบ, See also: การเลี่ยง, การหลีก, การหลบหลีก
dodge[N] เล่ห์เหลี่ยม, Syn. trick, wiles, feint
dodge[VI] หลบ, See also: เลี่ยง, Syn. avoid, sidestop, Ant. confront, face
dodge[VT] หลบหลีก, See also: หลบ, เลี่ยง, Syn. avoid, sidestop, Ant. confront, face
dodger[N] คนที่ใช้เล่ห์เหลี่ยมในการหลีกเลี่ยงหน้าที่หรือความรับผิดชอบ, Syn. traunt, absentee, defaulter, avoider

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
dodge(ดอด) vi.,vt.,n. (การ) หลบ,เลี่ยง,บอกปัด, See also: dodger n. ดูdodge
corn dodgern. ขนมปังข้าวโพด
draft dodgern. ผู้หลบหนีการเกณฑ์ทหาร

English-Thai: Nontri Dictionary
dodge(n) เล่ห์เหลี่ยม,เล่ห์กระเท่ห์,การหลบเลี่ยง,การหลบหลีก,การหลบซ่อน
dodge(vi) เลี่ยง,หลบ,บอกปัด

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Black-and-white 1974 Dodge sedan with Illinois plates.1974รถเก๋ง โดดจ สีดำสีขาวกับทะเบียนรถอิลลินอยล์ The Blues Brothers (1980)
I don't believe it! It's that shit-box Dodge again.ผมไม่เชื่อ มันเป็นกล่องชิท โดดจ นั้นอีกครั้ง The Blues Brothers (1980)
a black-and-white 1974 Dodge sedan... southbound on 47.ดำและขาว-1974รถเก๋งโดดจ ทิศใต้บน47. The Blues Brothers (1980)
Well, you dodged my Jagar boy, and you still have an arm.ได้เจอกับสัตว์เลี้ยง ของข้าแล้วยัง เหลือแขนอยู่ นับถือจริงๆ Vampire Hunter D (1985)
I just wish we never boosted that goddamned Dodge.ฉันอยากให้เป็นเหมือนว่าเราไม่ได้ขโมย ไอ้รถดอดจ์ บ้านั่น Stand by Me (1986)
I'm gonna dodge it.ฉันกำลังจะหลบมัน Stand by Me (1986)
Train dodge. Dig it?หลบรถไฟ เจ๋งป่าว? Stand by Me (1986)
I could have dodged it.ฉันหลบมันได้นะ Stand by Me (1986)
Listen, Teddy, you can dodge it on the way back, man.ฟังนะ เท็ดดี้ นายจะหลบมันตอนขากลับก็ได้ เพื่อน Stand by Me (1986)
Man, that was the all-time train dodge. Too cool.เพื่อน นั่นมันได้หลบรถไฟตลอดเลยนะ โคตรเจ๋งเลย Stand by Me (1986)
In '58, the Dodgers moved away, so we had to find other reasons to fight.แต่ในปี 58 ทีมด๊อดเจอร์ย้ายไปที่อื่น เราเลยต้องหาเรื่องอื่นมาเถียงกัน Field of Dreams (1989)
"My earliest recurring dream was to play at Ebbets Field ... with Jackie Robinson and the Brooklyn Dodgers.""ตอนยังเด็ก ความฝันของผม คือการได้เล่นที่สนามเอ๊บเบ็ต" "กับแจ็คกี้ โรบินสัน และบรู๊คลิน ด๊อดเจอร์" Field of Dreams (1989)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
dodgeDon't dodge the issue, I want you to answer my question.
dodgeThe Dodgers and Giants, traditional rivals, arrived together.
dodgeThe Dodgers went on winning with irresistible force.
dodgeThe Dodgers were annihilated by the Giants.
dodgeThe Yankees got the better of the Dodgers.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ยึกยัก[V] avoid, See also: dodge, evade, hold out, Syn. บ่ายเบี่ยง, ยักท่า, เล่นตัว, Example: คุณจะตัดสินใจอย่างไรก็บอกมา อย่ามัวแต่ยึกยักอยู่เลย, Thai definition: ไม่อยู่กับร่องกับรอย, ไม่ตกลงใจอะไรสักอย่าง
หลบหัว[V] evade, See also: dodge, duck, Syn. หลบหน้า, หลบ, หลบซ่อน, หายหัว, Example: หลบหัวไปไหนมาทั้งวัน ?, Thai definition: หลบไปไม่ให้เจอ, ไม่อยู่ให้เห็น
ไพล่[V] dodge, See also: swerve, Syn. เอี้ยว, หลบ, หลีก, Example: เขาไพล่ตัวให้เธอเดินผ่านไปได้สะดวก
ถอยฉาก[V] withdraw, See also: dodge, evade, Example: เขาถอยฉากออกมาเมื่อเห็นว่าสถานการณ์ไม่น่าไว้วางใจ, Thai definition: ถอยหลังพร้อมกับเบี่ยงตัวหลบทันที, หลบอย่างมีชั้นเชิง
ชิ่ง[V] run away, See also: dodge, evade, avoid, elude, Syn. หนีไป, หายไป, Example: เขากลัวต้องตอบคำถามเลยชิ่งไปเสียก่อน
การเลี่ยง[N] avoidance, See also: dodge, evasion, elusion, Syn. การหลีก, การหลบ, การหลบหลีก, การหลีกเลี่ยง, การเลี่ยงหลีก, Ant. เผชิญหน้า, Example: การเลี่ยงภาษีถือเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย, Thai definition: การเบี่ยงออกไปจากทางหรือแนวเดิมเพื่อหนีหรือเพื่อให้พ้นอันตราย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แอบซ่อน[v.] (aēp-søn) EN: hide ; conceal ; keep secretly ; dodge ; make a hint ; veil ; shroud   FR: cacher ; dissimuler
เบี่ยงบ่าย[v.] (bīengbāi) EN: avoid ; evade ; dodge ; shirk ; equivocate ; talk evasively   FR: éviter ; esquisser
เล่ห์กล[n.] (lēkon) EN: trick ; dodge   
เล่นแง่ทางกฎหมาย[n. exp.] (len ngaē thāng kotmāi) EN: use legal dodges   
หลบ[v.] (lop) EN: keep away ; avoid ; evade ; elude ; dodge ; abscond   FR: éviter ; éluder ; esquiver
ถอยฉาก[v.] (thøichāk) EN: dodge ; evade cunningly   
อุบาย[n.] (ubāi) EN: trick ; stratagem ; ploy ; ruse ; finesse ; artfulness ; dodge   FR: artifice [m] ; ruse [f] ; stratagème [m]
โยน[v.] (yōn) EN: shift ; shirk ; avoid ; dodge ; evade   FR: éluder ; esquiver ; éviter ; échapper à

CMU English Pronouncing Dictionary
DODGE    D AA1 JH
DODGED    D AA1 JH D
DODGEN    D AA1 JH AH0 N
DODGER    D AA1 JH ER0
DODGES    D AA1 JH IH0 Z
DODGE'S    D AA1 JH IH0 Z
DODGERS    D AA1 JH ER0 Z
DODGER'S    D AA1 JH ER0 Z
DODGERS'    D AA1 JH ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
dodge    (v) dˈɒʤ (d o1 jh)
dodged    (v) dˈɒʤd (d o1 jh d)
dodgem    (n) dˈɒʤəm (d o1 jh @ m)
dodger    (n) dˈɒʤər (d o1 jh @ r)
dodges    (v) dˈɒʤɪz (d o1 jh i z)
dodgems    (n) dˈɒʤəmz (d o1 jh @ m z)
dodgers    (n) dˈɒʤəz (d o1 jh @ z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
翼龙[Yì lóng, ㄧˋ ㄌㄨㄥˊ, / ] Dodge Nitro (abbr. for 道奇翼龍|道奇翼龙), #59,075 [Add to Longdo]
道奇[Dào qí, ㄉㄠˋ ㄑㄧˊ, ] Dodge, US automobile brand, division of Chrysler LLC, #70,959 [Add to Longdo]
[càn, ㄘㄢˋ, ] dodger, #117,394 [Add to Longdo]
避坑落井[bì kēng luò jǐng, ㄅㄧˋ ㄎㄥ ㄌㄨㄛˋ ㄐㄧㄥˇ, ] dodge a pit only to fall into a well; out of the frying pan into the fire [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Winkelzug {m}; Kniff {m}; Trick {m}; Kabinettstück {n} | Winkelzüge {pl}dodge | dodges [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ドッジボール[, dojjibo-ru] (n) dodge ball; (P) [Add to Longdo]
ドッチボール[, docchibo-ru] (n) dodge ball [Add to Longdo]
逸らかす[はぐらかす, hagurakasu] (v5s,vt) (uk) to dodge; to evade; to give the slip [Add to Longdo]
肩透かしを食わせる[かたすかしをくわせる, katasukashiwokuwaseru] (exp,v1) to dodge [Add to Longdo]
誤魔化す(ateji)(P);誤摩化す(ateji);胡麻化す(ateji);誤魔かす(ateji);胡魔化す(ateji)[ごまかす, gomakasu] (v5s,vt) (1) (uk) to deceive; to falsify; to misrepresent; to cheat; to swindle; to tamper; to juggle; to manipulate; (2) (uk) to dodge; to beg the question (issue, difficulties); (3) (uk) to varnish over; to gloss over; (P) [Add to Longdo]
身をかわす;身を躱す[みをかわす, miwokawasu] (exp,v5s) to dodge; to evade [Add to Longdo]
身を翻す[みをひるがえす, miwohirugaesu] (exp,v5s) to turn aside adroitly; to dodge [Add to Longdo]
体をかわす;体を躱す;体を交わす(iK)[たいをかわす, taiwokawasu] (exp,v5s) (See 躱す) to avoid; to dodge; to evade [Add to Longdo]
徴兵忌避者[ちょうへいきひしゃ, chouheikihisha] (n) draft dodger; draught dodger [Add to Longdo]
変わり身[かわりみ, kawarimi] (n) (1) change of attitude (stance, position); (2) lightness of foot (sumo); ability to dodge out of the way of an attack [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 dodge
   n 1: an elaborate or deceitful scheme contrived to deceive or
      evade; "his testimony was just a contrivance to throw us
      off the track" [syn: {contrivance}, {stratagem}, {dodge}]
   2: a quick evasive movement
   3: a statement that evades the question by cleverness or
     trickery [syn: {dodge}, {dodging}, {scheme}]
   v 1: make a sudden movement in a new direction so as to avoid;
      "The child dodged the teacher's blow"
   2: move to and fro or from place to place usually in an
     irregular course; "the pickpocket dodged through the crowd"
   3: avoid or try to avoid fulfilling, answering, or performing
     (duties, questions, or issues); "He dodged the issue"; "she
     skirted the problem"; "They tend to evade their
     responsibilities"; "he evaded the questions skillfully" [syn:
     {hedge}, {fudge}, {evade}, {put off}, {circumvent}, {parry},
     {elude}, {skirt}, {dodge}, {duck}, {sidestep}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top