ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

do without

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -do without-, *do without*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
do without(phrv) ทำโดยปราศจาก, See also: ทำโดยไม่มี
do without(phrv) กระทำโดยปราศจาก, See also: ทำโดยไม่มี, Syn. go without, manage without
do without(phrv) ไม่ปรารถนาที่จะมี (คนหรือสิ่งของ), Syn. dispense with, go without

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
do withoutAs I do not have enough money, I will have to do without a new coat this winter.
do withoutA telephone is something you can't do without.
do withoutBefore buying anything, you had better ask yourself whether you cannot do without it.
do withoutCan you do without an English dictionary?
do withoutCan you do without smoking for a week?
do withoutCan you do without the car tomorrow? I need it.
do withoutCausing competitors to fail, obtaining confidential information, something that big business just can't do without - high risk but at the same time high return work.
do withoutDo you mean to do without an overcoat?
do withoutDuring the war, we had to do without sugar.
do withoutDuring the war we often had to make do without sugar.
do withoutHe can't do without cigarettes even for a day.
do withoutHe can't do without comics.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
จับเสือมือเปล่า(v) do without investment, Thai Definition: แสวงหาประโยชน์โดยตัวเองไม่ต้องลงทุน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Verzichte darauf!Do without it! [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
なしで済ます;無しで済ます[なしですます, nashidesumasu] (exp,v5s) to do without [Add to Longdo]
無きゃ[なきゃ, nakya] (suf) (1) (uk) (col) (See 無ければ・1) unless one ...; if one does not ...; (2) (uk) (col) (abbr) (See 無きゃいけない) cannot do without something; (3) (after negative base of verb) have to do [Add to Longdo]
無きゃいけない(P);無くてはいけない(P)[なきゃいけない(無きゃいけない)(P);なくてはいけない(無くてはいけない)(P), nakyaikenai ( naki yaikenai )(P); nakutehaikenai ( naku tehaikenai )(P)] (exp) (1) (uk) cannot do without something; indispensable; absolutely necessary; (2) (after negative base of verb) have to do; (P) [Add to Longdo]
無きゃならない[なきゃならない, nakyanaranai] (exp) (1) (uk) (See 無くてはならない) cannot do without something; indispensable; absolutely necessary; (2) (See ねばならない) (after negative base of verb) have to do [Add to Longdo]
無くてはならない[なくてはならない, nakutehanaranai] (exp) (1) (uk) (See 無い) cannot do without something; indispensable; absolutely necessary; (2) (See なければならない) (after negative base of verb) have to do [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top