ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

do well

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -do well-, *do well*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
do well(phrv) ประสบความสำเร็จ, Ant. do badly
do well(phrv) ทำให้สุขภาพดีขึ้น, Syn. do badly
do well(phrv) ทำให้สบายขึ้น, See also: อำนวยความสะดวกกับ

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
do wellDid you do well in the exam?
do wellDo well by.
do wellHe doesn't do well because he doesn't make the most of his ability.
do wellHe was seeking to do well at school.
do wellI didn't do well on the test so my parents chewed me out.
do wellI expected more classical features, but hers is a beauty that would do well even in this age.
do wellIf you are to do well in school, you must study hard.
do wellIt is a worthy ambition to do well whatever one does.
do wellIt is better to do well than to say well.
do wellIt is only natural that he should do well at school.
do wellI will do well on the test.
do wellParents are proud of their children when they do well in school.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ประสบความสำเร็จ[prasop khwām samret] (v, exp) EN: do well ; meet success ; be successful ; make good  FR: rencontrer le succès
ทำดี[tham dī] (v, exp) EN: make good thing ; do good ; do well

Japanese-English: EDICT Dictionary
好きこそ物の上手なれ[すきこそもののじょうずなれ, sukikosomononojouzunare] (exp) (id) What one likes, one will do well [Add to Longdo]
良くする;善くする;能くする[よくする, yokusuru] (vs-s,vt) (1) (uk) to make good; to improve; (2) to do often; (3) to do well [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 do well
   v 1: act in one's own or everybody's best interest; "You will do
      well to arrive on time tomorrow!" [syn: {do well}, {had
      best}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top