ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

do one&*#039*s best

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -do one&*#039*s best-, *do one&*#039*s best*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
do one's bit(idm) ช่วยเท่าที่จะทำได้, See also: เท่าที่ช่วยได้
do one's nut(idm) โกรธมาก (คำสแลง), See also: ฉุนมาก
do one's best(idm) ทำบางสิ่งให้ดีที่สุด, See also: เท่าที่จะทำได้
do one's duty(idm) รับผิดชอบหน้าที่ของตนเอง

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
do oneDo one thing at a time.
do oneOne has to do one's best in anything.
do oneOne must do one's best.
do oneOne must do one's best in everything.
do oneOne must do one's duty.
do oneOne should always do one's best.
do oneOne should do one's best.
do oneOne should do one's duties.
do oneOne should do one's duty.
do oneOne should do one's homework by oneself.
do oneThe best way is to do one thing at a time.
do oneTry to do one thing at a time.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ปฏิบัติภารกิจ(v) do one's task, See also: perform one's mission, perform one's duty, carry out one's duty, discharge one's duty, Syn. ปฏิบัติหน้าที่, ทำหน้าที่, Example: ทหารกำลังปฏิบัติภารกิจป้องกันชายแดนจาการลุกล้ำอธิปไตยของประเทศเพื่อนบ้าน
ซักผ้า(v) wash, See also: do one's washing, Example: ฉันต้องซักผ้า 2 กะละมังใหญ่ๆ ไปไหนไม่ได้หรอก, Thai Definition: ทำความสะอาดเสื้อผ้าด้วยน้ำกับผงซักฟอก เป็นต้น
ทุ่ม(v) exert oneself, See also: do one's best, exert to the utmost, use up, Syn. ทุ่มเท, Thai Definition: ใช้ความสามารถ กำลัง หรือสติปัญญาทั้งหมดทำลงไป

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ปฏิบัติหน้าที่[patibat nāthī] (v, exp) EN: perform one's duty ; perform one's mission ; do one's task ; carry out one's duty ; discharge one's duty  FR: faire son devoir ; accomplir son devoir ; exercer ses fonctions ; remplir ses fonctions ; s'acquitter de ses fonctions
ปฏิบัติภารกิจ[patibat phārakit] (v, exp) EN: do one's task ; perform one's mission ; perform one's duty ; carry out one's duty ; discharge one's duty
ปรับปรุงงาน[prapprung ngān] (v, exp) EN: improve one's work ; do one's work better
รักษาหน้าที่[raksā nāthī] (v, exp) EN: do one's duty
ซักผ้า[sak phā] (v, exp) EN: wash ; do one's washing  FR: laver le linge ; faire la lessive
ทำหน้าที่เต็มที่[thamnāthī temthī] (v, exp) EN: do one's most
ทำงาน[thamngān] (v) EN: work ; do a job ; do a task ; do one's duty  FR: travailler ; exécuter une tâche ; bosser (fam.) ; officier ; remplir sa tâche ; oeuvrer ; s'occuper ; boulonner (fam.)
ทิ้งทวน[thing thūan] (v, exp) EN: give a final blow ; give a parting shot ; do one's best for the last time ; try one's best for the last time
ไว้ลาย[wailāi] (v) EN: do oneself justice ; be as good as ever ; show one's mettle ; leave behind one's reputation ; keep up one's reputation

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
竭力[jié lì, ㄐㄧㄝˊ ㄌㄧˋ, ] do one's utmost, #13,648 [Add to Longdo]
[tì, ㄊㄧˋ, ] do one's duty as a younger brother, #66,342 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
下す(P);降す[くだす, kudasu] (v5s,vt) (1) to make (a decision); to pass (judgement, etc.); to hand down (orders, etc.); (2) to let go down; to lower; (3) (See 手を下す・1) to do oneself; to do by oneself; (P) [Add to Longdo]
頑張る(ateji)[がんばる, ganbaru] (v5r,vi) (1) to persevere; to persist; to keep at it; to hang on; to hold out; to do one's best; (2) to insist that; to stick to (one's opinion); (3) to remain in a place; to stick to one's post; to refuse to budge; (P) [Add to Longdo]
義理を立てる[ぎりをたてる, giriwotateru] (exp,v1) to be faithful; to do one's duty [Add to Longdo]
極力努める;極力勉める;極力つとめる[きょくりょくつとめる, kyokuryokutsutomeru] (v1) to do one's best [Add to Longdo]
己の分を尽くす[おのれのぶんをつくす, onorenobunwotsukusu] (exp,v5s) (obsc) to do one's part (duty) [Add to Longdo]
最善を尽くす[さいぜんをつくす, saizenwotsukusu] (exp,v5s) to do one's best; to do something to the best of one's ability [Add to Longdo]
事とする[こととする, kototosuru] (exp,vs-i) (1) to devote oneself; to do one thing exclusively; to make a job of; (2) (uk) (See 事にする・1) to decide to [Add to Longdo]
手を下す;手をくだす[てをくだす, tewokudasu] (exp,v5s) (1) to do oneself; to do by oneself; (2) (See 手をつける・1) to start work (on); to commence [Add to Longdo]
出し切る[だしきる, dashikiru] (v5r,vt) to use up; to do one's best [Add to Longdo]
障る[さわる, sawaru] (v5r,vi) to hinder; to interfere with; to affect; to do one harm; to be harmful to; (P) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top