ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

diurnal

D AY0 ER1 N AH0 L   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -diurnal-, *diurnal*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
diurnal(ไดเออร์'เนิล) adj. เกี่ยวกับกลางวัน,แต่ละวัน,ประจำวัน,ซึ่งออกหากินในเวลากลางวัน,ชั่ววันหนึ่ง. n. หนังสือรายวัน,อนุทินรายวัน,หนังสือพิมพ์รายวัน., See also: diurnalness n., Syn. daily

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
diurnal๑. -กลางวัน๒. ประจำวัน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
diurnal๑. กลางวัน๒.ประจำวัน [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Diurnal24ชั่วโมง,ระยะเวลาของวัน [การแพทย์]
Diurnal variationsการผันแปรประจำวัน [TU Subject Heading]

CMU English Pronouncing Dictionary
DIURNAL D AY0 ER1 N AH0 L
DIURNALLY D AY0 ER1 N AH0 L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
diurnal (j) dˈaɪˈɜːʳnl (d ai1 @@1 n l)

Japanese-English: EDICT Dictionary
ヒガシベンガルオオトカゲ[higashibengaruootokage] (n) clouded monitor (Varanus nebulosus, species of diurnal carnivorous monitor lizard native to South-East Asia) [Add to Longdo]
昼間[ひるま(P);ちゅうかん, hiruma (P); chuukan] (n-adv,n-t) daytime; during the day; time from sunrise until sunset; diurnal period; (P) [Add to Longdo]
昼行性[ちゅうこうせい, chuukousei] (n) (1) diurnality; daytime activity; (adj-no) (2) diurnal [Add to Longdo]
日内周期[にちないしゅうき, nichinaishuuki] (n) diurnal cycle [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 diurnal
   adj 1: of or belonging to or active during the day; "diurnal
       animals are active during the day"; "diurnal flowers are
       open during the day and closed at night"; "diurnal and
       nocturnal offices" [ant: {nocturnal}]
   2: having a daily cycle or occurring every day; "diurnal
     rotation of the heavens"

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top