ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

distress

D IH0 S T R EH1 S   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -distress-, *distress*, distres
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
distress(n) ความกังวลใจ, See also: ความเศร้าโศก, ความเสียใจ, ความเศร้าซึม, Syn. unease, worry, concern, anxiety, Ant. relief, confidence
distress(n) ความยุ่งยาก, See also: ปัญหา, ความลำบาก, Syn. hardship
distress(vt) ทำให้เจ็บปวด, See also: ทำให้เสียใจ, Syn. afflict, anquish, desolate, worry
distressed(adj) เจ็บปวด
distressed(adj) ไม่มีความสุข, See also: คับแค้นใจ, เสียใจ, กังวลใจ, Syn. anquished, anxious, worried, troubled
distressful(adj) ไม่มีความสุข
distressing(adj) ไม่มีความสุข, See also: คับแค้นใจ, เสียใจ, กังวลใจ, Syn. anquished, anxious, worried, troubled
distressfully(adv) อย่างเป็นทุกข์, See also: อย่างไม่มีความสุข
distressingly(adv) อย่างเป็นทุกข์, See also: อย่างไม่มีความสุข

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
distress(ดิสเทรส') n. ความเศร้าโศก,ความเสียใจ,ความลำบาก,ความทุกข์ยาก,ภัยพิบัติ,ความเคราะห์ร้าย,การอายัดทรัพย์เพื่อบีบบังคับ vt. ทำให้เศร้าโศก,ทำให้ทุกข์ยาก., See also: distressful adj. ดูdistress distressfully adv. ดูdistress distressingly adv. ดูdi
distress calln. สัญญาณแจ้งเหตุร้าย
distressed(ดิสเทรสทฺ') adj. เศร้าโศก,ทุกข์ยาก,ลำบาก, Syn. distraught
gastric distressอาหารไม่ย่อย

English-Thai: Nontri Dictionary
distress(n) ความเดือดร้อน,ความทุกข์ทรมาน,ความทุกข์ยาก,ภัยพิบัติ,ความลำบาก
distress(vt) ทำให้เป็นทุกข์,ทำให้ทุกข์ยาก,ทำให้ลำบาก

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
distress๑. เหตุทุกขภัย (ก. ปกครอง)๒. การยึดทรัพย์สินเป็นประกันการชำระหนี้ (ป. วิ. แพ่ง) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
distress, respiratoryการหายใจอึดอัด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Distressคับขัน,ความทรมาน,ความรู้สึกเป็นทุกข์,ความยุ่งยากใจ,สภาวะคับขัน [การแพทย์]
Distress, Innerความรู้สึกอึดอัด [การแพทย์]
Distress, Precordialอาการเหมือนมีแรงกดที่หัวใจ [การแพทย์]
Distress, Psychicความอึดอัดบีบคั้นทางจิตใจ [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
distressการยึดทรัพย์สินเป็นการประกันการชำระเงิน
distress(n) ความเจ็บปวด, เศร้าเสียใจ หรือวิตกกังวลอย่างรุนแรง, Syn. suffering
distress(n) (in distress) ภาวะอันตรายหรือลำบาก ต้องการความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
distressBeing able to smile while in great distress is not duck soup for a passionate individual.
distressFamine caused great distress among the people.
distressHer death was a great distress to all the family.
distressHis nagging distressed her.
distressMany people were plunged into distress by the news.
distressThe news distressed her.
distressThe ship's captain ordered the radio operator to send a distress signal.
distressYou have no idea how distressed she was.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ทารุณจิตใจ(v) hurt, See also: distress, upset, Syn. ทำร้ายจิตใจ, Example: ภาพที่เห็นมันทารุณจิตใจวัยเด็กอย่างเขา
ขุ่นหมอง(v) distress, See also: be gloomy, Syn. หมองใจ, ขุ่นมัว, หม่นหมอง, Example: จิตใจของหล่อนขุ่นหมองไปด้วยแรงริษยาอาฆาต, Thai Definition: ไม่แจ่มใสหรือไม่ผ่องใส
คับแค้น(adv) distressfully, See also: troubledly, miserably, needily, Syn. ขาดแคลน, ยากจน, ยากไร้, ขัดสน, ฝืดเคือง, ลำบาก, Example: เด็กบางคนที่ขมขื่นใจจากชีวิตที่ต้องอยู่อย่างคับแค้นและถูกทารุณจากผู้ใหญ่ที่ตนอาศัยอยู่ด้วย
แผลเก่า(n) trauma, See also: distressing or unpleasant experience, Syn. ความเจ็บช้ำ, ความช้ำชอกใจ, Example: เขาคงโกรธที่ฉันเผลอพูดสะกิดแผลเก่าของเขาเข้า, Thai Definition: ความเจ็บช้ำที่ฝังใจอยู่ไม่รู้ลืม, Notes: (สำนวน)
ฝืดเคือง(v) suffer, See also: distress, Syn. ขัดสน, อัตคัด, ขาดแคลน, Ant. อุดมสมบูรณ์, Example: หากหัวหน้าครอบครัวนิยมเสพยาก็จะทำให้เศรษฐกิจในครอบครัวฝืดเคือง, Thai Definition: มีไม่สู้จะพอใช้พอสอย
เจ็บช้ำ(adj) bitter, See also: distressful, painful, Example: เขาไม่อยากพูดถึงประสบการณ์ที่เจ็บช้ำนั้นอีก
ความคับแค้นใจ(n) distressed, See also: grief, resentment, oppression, troublesomeness, Syn. ความแค้นใจ
ความปวดร้าวใจ(n) distress, See also: agony, suffering, Syn. ความเจ็บปวดรวดร้าว, ความรวดร้าว, Example: คำพูดของเธอทำให้เกิดความปวดร้าวในใจของเขา
ความวิตกกังวล(n) anxiety, See also: distress, worry, Syn. ความกังวล, ความวิตก, ความไม่สบายใจ, Example: เขามีความวิตกกังวลเกี่ยวกับการเจ็บป่วยของบิดาของเขา, Thai Definition: ความร้อนใจเพราะห่วงใย
ตกทุกข์ได้ยาก(v) distress, See also: be in low circumstances, Syn. ลำบาก, ประสบทุกข์, ได้ทุกข์, Example: เธอกำลังตกทุกข์ได้ยากเวลานี้

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ช้ำใจ[chamjai] (adj) EN: distressed
เดือดร้อน[deūatrøn] (v) EN: be in trouble ; be distressed ; be vexed ; be worried ; be tormented  FR: avoir des ennuis
ฝืดเคือง[feūtkheūang] (v) EN: suffer ; distress
ใจหาย[jaihāi] (adj) EN: sad ; distressed
เจ็บ[jep] (v) EN: be pained ; hurt ; ache ; be sore ; feel painful ; be distressed in mind ; suffer from mental pain  FR: être blessé ; avoir mal
เจ็บปวด[jeppūat] (adj) EN: painful ; anguished ; hurt ; offended ; bitter ; distressful ; sore  FR: douloureux ; endolori
เจ็บปวดรวดร้าว[jeppūat rūat-rāo] (v, exp) EN: be in anguish ; feel a mental pain ; be distressed ; be deeply pained ; get hurt  FR: être angoissé
คับใจ[khapjai] (v) EN: be discontented ; be disconcerted ; be embarrassed ; be distressed ; feel depressed
คลายทุกข์[khlāi thuk] (v, exp) EN: relieve distress  FR: se relever ; se remettre
ความเจ็บปวดรวดร้าว[khwām jeppūat rūat rāo] (n, exp) EN: affliction ; agony ; anxiety ; distress ; suffering  FR: souffrance [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
DISTRESS D IH0 S T R EH1 S
DISTRESSED D IH0 S T R EH1 S T
DISTRESSES D IH0 S T R EH1 S IH0 Z
DISTRESSING D IH0 S T R EH1 S IH0 NG
DISTRESSINGLY D IH0 S T R EH1 S IH0 NG L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
distress (v) dˈɪstrˈɛs (d i1 s t r e1 s)
distressed (v) dˈɪstrˈɛst (d i1 s t r e1 s t)
distresses (v) dˈɪstrˈɛsɪz (d i1 s t r e1 s i z)
distressful (j) dˈɪstrˈɛsful (d i1 s t r e1 s f u l)
distressing (v) dˈɪstrˈɛsɪŋ (d i1 s t r e1 s i ng)
distressfully (a) dˈɪstrˈɛsfəliː (d i1 s t r e1 s f @ l ii)
distressingly (a) dˈɪstrˈɛsɪŋliː (d i1 s t r e1 s i ng l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
忧伤[yōu shāng, ㄧㄡ ㄕㄤ, / ] distressed; sorrowing; sad; worried; grieved; laden with grief, #8,374 [Add to Longdo]
[è, ㄜˋ, ] distressed, #16,838 [Add to Longdo]
[jiǒng, ㄐㄩㄥˇ, ] distressed; embarrassed, #23,498 [Add to Longdo]
凄然[qī rán, ㄑㄧ ㄖㄢˊ, ] distressing, #44,886 [Add to Longdo]
[dá, ㄉㄚˊ, ] distressed; alarmed; shocked; grieved, #97,122 [Add to Longdo]
[mò, ㄇㄛˋ, ] distress; sickness, #169,185 [Add to Longdo]
[yáo, ㄧㄠˊ, ] distressed, agitated, #363,535 [Add to Longdo]
[nì, ㄋㄧˋ, ] distressed; famished, #816,999 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Pfändungsbefehl {m}distress warrant [Add to Longdo]
Seenot {f}distress at sea [Add to Longdo]
SOS-Ruf {m}distress call [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
オレオレ詐欺;おれおれ詐欺[オレオレさぎ(オレオレ詐欺);おれおれさぎ(おれおれ詐欺), oreore sagi ( oreore sagi ); oreoresagi ( oreore sagi )] (n) type of fraud involving phone calls pretending distress [Add to Longdo]
危難[きなん, kinan] (n) peril; danger; hazard; distress [Add to Longdo]
危殆[きたい, kitai] (n) danger; jeopardy; distress [Add to Longdo]
詰まり(P);詰り[つまり, tsumari] (adv) (1) (uk) that is to say; that is; in other words; I mean; (2) (uk) in short; in brief; to sum up; ultimately; in the end; in the long run; when all is said and done; what it all comes down to; when you get right down to it; (n) (3) (uk) clogging; obstruction; stuffing; (degree of) blockage; (4) (uk) shrinkage; (5) (uk) (See とどのつまり) end; conclusion; (6) (uk) (arch) dead end; corner; (7) (uk) (arch) distress; being at the end of one's rope; (P) [Add to Longdo]
窮状[きゅうじょう, kyuujou] (n) distress; wretched condition; (P) [Add to Longdo]
窮迫[きゅうはく, kyuuhaku] (n,vs) financial difficulty; distress [Add to Longdo]
金詰まり;金詰り[かねづまり, kanedumari] (n) financial distress; money shortage [Add to Longdo]
[く, ku] (n) (1) pain; anguish; suffering; distress; anxiety; worry; trouble; difficulty; hardship; (2) {Buddh} (See 八苦) duhkha (suffering) [Add to Longdo]
苦しみ[くるしみ, kurushimi] (n) pain; anguish; distress; suffering; hardship; (P) [Add to Longdo]
苦渋[くじゅう, kujuu] (n,vs,adj-no) bitterness; mortification; difficulty in understanding; distress; affliction; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 distress
   n 1: psychological suffering; "the death of his wife caused him
      great distress" [syn: {distress}, {hurt}, {suffering}]
   2: a state of adversity (danger or affliction or need); "a ship
     in distress"; "she was the classic maiden in distress"
   3: extreme physical pain; "the patient appeared to be in
     distress"
   4: the seizure and holding of property as security for payment
     of a debt or satisfaction of a claim; "Originally distress
     was a landlord's remedy against a tenant for unpaid rents or
     property damage but now the landlord is given a landlord's
     lien" [syn: {distress}, {distraint}]
   v 1: bring into difficulties or distress, especially financial
      hardship [syn: {straiten}, {distress}]
   2: cause mental pain to; "The news of her child's illness
     distressed the mother"

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top