ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

distorted

D IH0 S T AO1 R T AH0 D   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -distorted-, *distorted*, distort, distorte
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
distorted(adj) ซึ่งบิดเบือน
distortedly(adv) อย่างบิดเบือน

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
distorted modeldistorted model, แบบจำลองต่างสัดส่วน [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
distortedHe has distorted my speech.
distortedHis face is distorted by pain.
distortedSome newspapers distorted the news.
distortedThe senator charged that I had distorted the data.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
บิดเบี้ยว(adj) twisted, See also: distorted, Syn. หงิกงอ, Example: ฉันเห็นล้อที่บิดเบี้ยวขนาดนั้นแล้วคิดว่าคนขับคงไม่รอดแน่, Thai Definition: ที่บิดจนผิดรูปผิดร่างไปมาก
เบี้ยวๆ บูดๆ(adj) distorted, See also: twisted, crooked, Syn. บิดๆ เบ้ๆ, บิดเบี้ยว, บูดเบี้ยว, Example: เครื่องบินที่ถูกไฟไหม้กลายเป็นชิ้นโลหะเบี้ยวๆ บูดๆ ที่ไม่มีค่าอะไรเลย, Thai Definition: ที่มีรูปบิดเบ้ไปจากเดิม
บุบบิบ(adj) distorted, See also: deformed, Syn. บุบบิบบู้บี้, บู้บี้, Example: อย่าเลือกกระป๋องที่บุบบิบ เพราะนั่นหมายถึงอาหารในกระป๋องอาจหมดอายุแล้วก็ได้, Thai Definition: ลักษณะที่ของบุบหลายที่
บูดเบี้ยว(adj) twisted, See also: distorted, grimacing, contorted, Syn. เบ้, เบี้ยวบูด, Example: เขาแหงนหน้าบูดเบี้ยวขึ้นมาช้าๆ และส่งเสียงขู่ปนเสียงหอบแรงๆ ไม่หยุดปาก, Thai Definition: ที่นิ่วหน้าแสดงอาการเจ็บปวดหรือไม่พอใจ
บู้บี้(adj) distorted, See also: deformed, Syn. บุบ, บุบบิบ, บุบบิบบู้บี้, Example: แม่ยังไม่ยอมทิ้งขันบู้บี้ใบนี้อีกหรือ จะเก็บไว้ทำไมก็ไม่รู้, Thai Definition: ที่บุบยุบเข้าไปหลายแห่ง
กระบู้กระบี้(adj) distorted, See also: dinted, false, dented, deformed, disfigured, Syn. บู้บี้, บู้ๆ บี้ๆ, บุบ, Example: กระป๋องมีรูปร่างกระบู้กระบี้เพราะโดนรถทับ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เบี้ยว[bīo] (adj) EN: distorted ; crooked ; twisted ; out of round ; out of shape ; askew ; slanting  FR: déformé ; tordu
บิดเบี้ยว[bitbīo] (adj) EN: twisted ; distorted  FR: déformé
บุบ[bup] (v) EN: be pounded lightly ; be distorted ; be dented out of shape ; be crushed lightly ; be ground into fragments  FR: être bosselé ; être cabossé
บุบบิบ[bupbip] (adj) EN: distorted ; deformed
บูดเบี้ยว[būtbīo] (adj) EN: distorted ; out of shape ; twisted   FR: déformé
เง้า ๆ งอด ๆ[ngao-ngao ngøt-ngøt] (v, exp) EN: be distorted by anger ; be displeased ; be angry ; be annoyed ; be irritated
หงิก[ngik] (v) EN: be crinkled ; be bent ; be distorted ; be crooked
หงิก[ngik] (adj) EN: bent ; distorted ; crooked : crinkled  FR: frisé ; bouclé
เพี้ยน[phīen] (adj) EN: slightly distorted ; somewhat inaccurate ; with a slight difference  FR: légèrement différent
ผิดลักษณะ[phit laksana] (v, exp) EN: be deformed ; be contorted ; be misshapen ; be distorted

CMU English Pronouncing Dictionary
DISTORTED D IH0 S T AO1 R T AH0 D
DISTORTED D IH0 S T AO1 R T IH0 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
distorted (v) dˈɪstˈɔːtɪd (d i1 s t oo1 t i d)

Japanese-English: EDICT Dictionary
牽強付会[けんきょうふかい, kenkyoufukai] (n,adj-no) farfetched (argument, opinion); forced (sense, view); strained (interpretation); distorted [Add to Longdo]
[いびつ, ibitsu] (adj-na,n,adj-no) oval; elliptical; distorted; crooked; irregular; warped [Add to Longdo]
歪む[ゆがむ(P);いがむ;ひずむ, yugamu (P); igamu ; hizumu] (v5m,vi) to warp; to swerve; to deflect; to be crooked; to be distorted; to be bent; to incline; to slant; to be perverted; to be gross-grained; to get bent; to be strained; (P) [Add to Longdo]
捩じ曲がる;ねじ曲がる[ねじまがる, nejimagaru] (v5r) (See 捩じ曲げる) to be twisted; to be wrapped; to be distorted [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 distorted
   adj 1: so badly formed or out of shape as to be ugly; "deformed
       thalidomide babies"; "his poor distorted limbs"; "an ill-
       shapen vase"; "a limp caused by a malformed foot";
       "misshapen old fingers" [syn: {deformed}, {distorted},
       {ill-shapen}, {malformed}, {misshapen}]
   2: having an intended meaning altered or misrepresented; "many
     of the facts seemed twisted out of any semblance to reality";
     "a perverted translation of the poem" [syn: {distorted},
     {misrepresented}, {perverted}, {twisted}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top