ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

distilled water

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -distilled water-, *distilled water*
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Distilled Water, Air-Freeน้ำกลั่นที่ปราศจากอากาศ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Is that distilled water you're using?น้ำที่ใช้เป็นน้ำกลั้นหรือเปล่า ? National Treasure: Book of Secrets (2007)
A little distilled water will clear that right up.ล้างด้วยน้ำกลั่นสักนิดจะดีเลย Indifference (2013)
This enormous array of light detectors surrounding 50,000 tons of distilled water is a trap designed to catch neutrinos only.นี้อาร์เรย์มหาศาลของเครื่องตรวจจับแสง รอบ 50,000 ตันของน้ำกลั่น เป็นกับดักที่ออกแบบ มาเพื่อจับนิวตริโนเท่านั้น Deeper, Deeper, Deeper Still (2014)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
น้ำกลั่น(n) distilled water, Example: ผู้อำนวยการโครงการส่วนพระองค์ต้องการให้มีการปรับปรุงคุณภาพน้ำกลั่นให้มีความบริสุทธิ์จนอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานของมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม, Thai Definition: น้ำจากเครื่องกลั่นเป็นไอ เมื่อลอยกระทบหลอดเย็น ก็กลับเป็นน้ำอีก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
น้ำกลั่น[nām klan] (n, exp) EN: distilled water  FR: eau distillée [f]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
蒸馏水[zhēng liú shuǐ, ㄓㄥ ㄌㄧㄡˊ ㄕㄨㄟˇ, / ] distilled water, #27,054 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
蒸留水[じょうりゅうすい, jouryuusui] (n) distilled water [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  distilled water
      n 1: water that has been purified by distillation

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top