ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

dissuasion

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -dissuasion-, *dissuasion*
Possible hiragana form: ぢっすあしおん
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
dissuasion(n) การห้ามปราม, See also: การตักเตือน, การแนะนำ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
dissuasion(ดิสเว'เชิน) n. การชักชวนไม่ให้ทำ,การหน่วงเหนี่ยว,การห้ามปราม,การยับยั้ง

English-Thai: Nontri Dictionary
dissuasion(n) การหน่วงเหนี่ยว,การยับยั้ง,การห้ามปราม,การปราม

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
dissuasion (n) dˈɪswˈɛɪʒn (d i1 s w ei1 zh n)

Japanese-English: EDICT Dictionary
慰留[いりゅう, iryuu] (n,vs) dissuasion from resigning or leaving [Add to Longdo]
諌止[かんし, kanshi] (n,vs) dissuasion [Add to Longdo]
諫止[かんし, kanshi] (n,vs,adj-no) dissuasion [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 dissuasion
   n 1: a communication that dissuades you
   2: persuading not to do or believe something; talking someone
     out of a belief or an intended course of action [ant:
     {persuasion}, {suasion}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top