ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

dissuade

D IH0 S W EY1 D   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -dissuade-, *dissuade*
Possible hiragana form: ぢっすあで
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
dissuade(vt) ห้ามปราม, See also: เตือน, แนะนำ, Syn. againt, deter
dissuade from(phrv) ชักนำให้...ต่อต้านกับ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
dissuade(ดิสเวด') vt. ชักชวนไม่ให้ทำ,หน่วงเหนี่ยว,ห้ามปราม,ยับยั้ง., See also: dissuadable adj. ดูdissuade dissuader n. ดูdissuade, Syn. discourage, avert, warn, Ant. encourage

English-Thai: Nontri Dictionary
dissuade(vt) ยังยั้ง,หน่วงเหนี่ยว,ห้ามปราม,ปราม

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
dissuadeShe tried to dissuade him from participating in the project.
dissuadeThey dissuaded her from cutting her long hair.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ห้ามปราม(v) dissuade, See also: warn, discourage, deter, Syn. ห้าม, Example: ลูกชายกับลูกสะใภ้ทะเลาะตบตีแล้วร้องไห้เสียงลั่นจนผู้เป็นแม่ต้องออกมาห้ามปราม, Thai Definition: สั่งไม่ให้ทำ
เหนี่ยวรั้ง(v) dissuade someone from doing something, See also: deter, discourage, advise someone not to do something, Syn. ชะลอ, ประวิง, Example: คำพูดของเขามีน้ำหนักเหนี่ยวรั้งการตัดสินใจของฉันไว้

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คัดค้าน[khatkhān] (v) EN: oppose ; object ; disagree ; protest ; reject ; dissuade ; dispute ; ban  FR: s'opposer ; être en désaccord ; protester ; contester ; contredire
เหนี่ยวรั้ง[nīorang] (v) EN: dissuade someone from doing something ; deter ; discourage ; advise someone not to do something  FR: retenir ; retarder ; dissuader
ปราม[prām] (v) EN: dissuade ; advise not to  FR: dissuader ; mettre en garde
ท้วงติง[thūangting] (v) EN: advise against ; dissuade

CMU English Pronouncing Dictionary
DISSUADE D IH0 S W EY1 D
DISSUADED D IH0 S W EY1 D IH0 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
dissuade (v) dˈɪswˈɛɪd (d i1 s w ei1 d)
dissuaded (v) dˈɪswˈɛɪdɪd (d i1 s w ei1 d i d)
dissuades (v) dˈɪswˈɛɪdz (d i1 s w ei1 d z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
思い切らせる[おもいきらせる, omoikiraseru] (v1) to dissuade; to change someone's mind; to make someone give up the idea of [Add to Longdo]
諫死[かんし, kanshi] (n,vs) preparing to die in an effort to dissuade one's lord [Add to Longdo]
諫臣[かんしん, kanshin] (n) retainer who dares to dissuade his lord [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 dissuade
   v 1: turn away from by persuasion; "Negative campaigning will
      only dissuade people" [syn: {dissuade}, {deter}] [ant:
      {persuade}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top