ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

dissociation

D IH0 S OW2 S IY0 EY1 SH AH0 N   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -dissociation-, *dissociation*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
dissociation(n) การแยกออกจากกัน, See also: การตัดขาดจากกัน, การแยกตัว, การไม่มีส่วนร่วม, Syn. disunion, severance, disengagement

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
dissociation(ดิโซซีเอ'เชิน) n. การแยกออก,การแตกแยก, Syn. separation

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
dissociation of sensibilityอนารมณ์ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Dissociationกลไกทางจิตแตกแยกของบุคลิกภาพ [การแพทย์]
Dissociationการแตกตัว,ไม่มีความสัมพันธ์กันเลย [การแพทย์]
Dissociation Constantค่าคงที่ในการแตกตัว,ค่าคงที่การแตกตัว,ค่าคงที่ของการแตกตัว [การแพทย์]
Dissociation Energyพลังงานแตกแยก [การแพทย์]
Dissociation Factorแฟกเตอของการแตกตัว [การแพทย์]
Dissociation, Electromechanicalหัวใจห้องล่างเต้นแต่ไม่มีการไหลเวียนเลือด [การแพทย์]

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความร้าวฉาน(n) disunion, See also: dissociation, split, rupture, discord, disagreement, dissension, disjunction, Syn. ความระหองระแหง, ความแตกร้าว, ความบาดหมาง, Ant. ความสามัคคี, ความปรองดอง, Example: ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นทำให้เกิดเป็นความร้าวฉานระหว่างสถาบัน

CMU English Pronouncing Dictionary
DISSOCIATION D IH0 S OW2 S IY0 EY1 SH AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
dissociation (n) dˈɪsˌousɪˈɛɪʃən (d i1 s ou2 s i ei1 sh @ n)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
解离[jiě lí, ㄐㄧㄝˇ ㄌㄧˊ, / ] dissociation; to break up a chemical compound into its elements [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Absonderung {f} | Absonderungen {pl}dissociation | dissociations [Add to Longdo]
Distanzierung {f}; Abgrenzung {f} (von)dissociation (of) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
解離[かいり, kairi] (n,vs) dissociation [Add to Longdo]
解離定数[かいりていすう, kairiteisuu] (n) dissociation constant [Add to Longdo]
解離熱[かいりねつ, kairinetsu] (n) heat of dissociation [Add to Longdo]
光解離[ひかりかいり, hikarikairi] (n) photodissociation; photo-dissociation [Add to Longdo]
電気解離[でんきかいり, denkikairi] (n) (1) (See 電離) ionization; ionisation; (2) electrolytic dissociation [Add to Longdo]
電離[でんり, denri] (n,vs) (1) (abbr) (See 電気解離) ionization; ionisation; (2) electrolytic dissociation [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 dissociation
   n 1: the act of removing from association
   2: a state in which some integrated part of a person's life
     becomes separated from the rest of the personality and
     functions independently [syn: {dissociation},
     {disassociation}]
   3: (chemistry) the temporary or reversible process in which a
     molecule or ion is broken down into smaller molecules or ions

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top