ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

dissimulation

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -dissimulation-, *dissimulation*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
dissimulation(n) การปิดบัง, See also: การอำพราง, การแกล้งทำ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
dissimulationn. การอำพราง,การซ่อนเร้น,การแกล้งทำ, Syn. feigning

English-Thai: Nontri Dictionary
dissimulation(n) การอำพราง,การปิดบัง,การแกล้งทำ,การซ่อนเร้น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
มารยา[mānyā] (n) EN: artifice ; deceit ; trick ; artifice ; wile ; pretence ; deception ; craft ; stratagem ; guiles  FR: simagrée [f] ; comédie [f] ; caprice [m] ; dissimulation [f] ; facticité [f] ; simulacre [m] ; simulation [f]

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
dissimulation (n) dˈɪsˌɪmjulˈɛɪʃən (d i1 s i2 m y u l ei1 sh @ n)
dissimulations (n) dˈɪsˌɪmjulˈɛɪʃənz (d i1 s i2 m y u l ei1 sh @ n z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Verheimlichung {f} | Verheimlichungen {pl}dissimulation | dissimulations [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
譎詐[きっさ;けっさ, kissa ; kessa] (n) falsehood; fabrication; dissimulation [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  dissimulation
      n 1: the act of deceiving [syn: {deception}, {deceit},
           {dissembling}, {dissimulation}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top