ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

dissimulate

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -dissimulate-, *dissimulate*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
dissimulate(vt) ปิดบัง, See also: อำพราง, แกล้งทำ, Syn. dissemble
dissimulate(vi) ปิดบัง, See also: อำพราง, แกล้งทำ, Syn. dissemble

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
dissimulatevt. ซ่อนเร้น,อำพราง,แกล้งทำ. vi. อำพราง., See also: dissimulative adj. ดูdissimulate dissimulator n. ดูdissimulate

English-Thai: Nontri Dictionary
dissimulate(vt) เสแสร้ง,แกล้งทำ,ปิดบัง,ซ่อนเร้น,อำพราง

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
dissimulate (v) dˈɪsˈɪmjulɛɪt (d i1 s i1 m y u l ei t)
dissimulated (v) dˈɪsˈɪmjulɛɪtɪd (d i1 s i1 m y u l ei t i d)
dissimulates (v) dˈɪsˈɪmjulɛɪts (d i1 s i1 m y u l ei t s)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  dissimulate
      v 1: hide (feelings) from other people

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top