ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

dissertation

D IH2 S ER0 T EY1 SH AH0 N   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -dissertation-, *dissertation*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
dissertation(n) ปริญญานิพนธ์, See also: วิทยานิพนธ์, Syn. thesis, report, essay

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
dissertationn. ปริญญานิพนธ์ (โดยเฉพาะของปริญญาเอก) ,การสนทนา,การบรรยาย,การเขียนบทความ, See also: dissertational adj. ดูdissertation dissertationist n. ดูdissertation, Syn. treatise, thesis

English-Thai: Nontri Dictionary
dissertation(n) การสนทนา,การถกปัญหา,การบรรยาย,การเขียนตำรา,วิทยานิพนธ์

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
dissertationวาทนิพนธ์ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Dissertationsวิทยานิพนธ์ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Dissertations, Academicวิทยานิพนธ์ [เทคโนโลยีการศึกษา]
Dissertations, Academicวิทยานิพนธ์ [TU Subject Heading]
Dissertations, Academicวิทยานิพนธ์ [การแพทย์]

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ดุษฎีนิพนธ์(n) dissertation, Syn. วิทยานิพนธ์ชั้นปริญญาเอก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บทความ[botkhwām] (n) EN: article ; paper ; dissertation  FR: article [m] ; texte [m] ; papier [m]
ปกรณัม[pakaranam] (n) EN: story ; book ; literary composition ; dissertation ; exposition ; treatise

CMU English Pronouncing Dictionary
DISSERTATION D IH2 S ER0 T EY1 SH AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
dissertation (n) dˌɪsətˈɛɪʃən (d i2 s @ t ei1 sh @ n)
dissertations (n) dˌɪsətˈɛɪʃənz (d i2 s @ t ei1 sh @ n z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Dissertation {f}; Doktorarbeit {f} | Dissertationen {pl}thesis; dissertation | theses; dissertations [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
学位論文[がくいろんぶん, gakuironbun] (n) thesis; dissertation [Add to Longdo]
博士論文[はかせろんぶん;はくしろんぶん, hakaseronbun ; hakushironbun] (n) Doctoral dissertation [Add to Longdo]
論述[ろんじゅつ, ronjutsu] (n,vs) statement (of a carefully reasoned logical argument); dissertation; enunciation; setting forth [Add to Longdo]
論説[ろんせつ, ronsetsu] (n) editorial; dissertation; (P) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
学位論文[がくいろんぶん, gakuironbun] thesis, dissertation [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 dissertation
   n 1: a treatise advancing a new point of view resulting from
      research; usually a requirement for an advanced academic
      degree [syn: {dissertation}, {thesis}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top