ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

disruption

D IH0 S R AH1 P SH AH0 N   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -disruption-, *disruption*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
disruption(n) การขัดขวาง, See also: การหยุดชะงัก, การแตกกระเจิง, Syn. agitation, disorder, disturbance

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
disruption(ดิสรัพ'เชิน) n. การทำให้แตกแยกออกเป็นชิ้น ๆ ,ภาวะที่ถูกทำให้แตกแยกออก

English-Thai: Nontri Dictionary
disruption(n) การแบ่งแยก,การแตกแยก,ความยุ่ง

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Disruptionการแตกตัว,เส้นประสาทขาดออกจากกัน [การแพทย์]

CMU English Pronouncing Dictionary
DISRUPTION D IH0 S R AH1 P SH AH0 N
DISRUPTIONS D IH0 S R AH1 P SH AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
disruption (n) dˈɪsrˈʌpʃən (d i1 s r uh1 p sh @ n)
disruptions (n) dˈɪsrˈʌpʃənz (d i1 s r uh1 p sh @ n z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
学級崩壊[がっきゅうほうかい, gakkyuuhoukai] (n) class disruption (e.g. due to discipline problems); classroom chaos [Add to Longdo]
集中日[しゅうちゅうび, shuuchuubi] (n) day on which many companies hold shareholders meetings (to limit disruption by would-be blackmailers) [Add to Longdo]
茶々;茶茶[ちゃちゃ, chacha] (n) disruption [Add to Longdo]
破壊[はかい, hakai] (n,vs) (1) destruction; disruption; (2) {comp} (application) crash; (P) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
破壊[はいか, haika] crash (application) (vs), disruption [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 disruption
   n 1: an act of delaying or interrupting the continuity; "it was
      presented without commercial breaks"; "there was a gap in
      his account" [syn: {break}, {interruption}, {disruption},
      {gap}]
   2: a disorderly outburst or tumult; "they were amazed by the
     furious disturbance they had caused" [syn: {disturbance},
     {disruption}, {commotion}, {flutter}, {hurly burly}, {to-do},
     {hoo-ha}, {hoo-hah}, {kerfuffle}]
   3: an event that results in a displacement or discontinuity
     [syn: {dislocation}, {disruption}]
   4: the act of causing disorder [syn: {disruption},
     {perturbation}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top