ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

disputed

D IH0 S P Y UW1 T AH0 D   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -disputed-, *disputed*, disput, dispute
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
undisputed(-พิว'ทิด) adj. ไม่อาจโต้แย้งได้

English-Thai: Nontri Dictionary
undisputed(adj) ไม่มีปัญหา,ไม่เถียง

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
disputedHe disputed my statement.
disputedI disputed with him about world peace for an hour.
disputedShinko disputed with him about it.
disputedThe question was hotly disputed in the meeting.
disputedThey disputed about whose turn it was to take the trash out.
disputedThey disputed the ownership of the land for years.
disputedWe disputed for hours about what to write.
disputedWe disputed the victory to the end.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ข้อพิพาท[khøphiphāt] (n) EN: dispute ; argument ; controversy ; controversial point ; disputed point ; matter in dispute ; issue  FR: dispute [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
DISPUTED D IH0 S P Y UW1 T AH0 D
DISPUTED D IH0 S P Y UW1 T IH0 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
disputed (v) dˈɪspjˈuːtɪd (d i1 s p y uu1 t i d)

Japanese-English: EDICT Dictionary
疑問票[ぎもんひょう, gimonhyou] (n) disputed ballot [Add to Longdo]
文句なく[もんくなく, monkunaku] (adv) (See 文句なし) undisputedly; perfectly [Add to Longdo]
文句なし(P);文句無し[もんくなし, monkunashi] (adj-no) (See 文句なく) undisputed; entirely; perfect; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  disputed
      adj 1: subject to disagreement and debate

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top