ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

disputation

D IH0 S P Y UW1 T EY1 SH AH0 N   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -disputation-, *disputation*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
disputationn. การโต้เถียง,การอภิปราย,การทะเลาะ, Syn. dispute

English-Thai: Nontri Dictionary
disputation(n) การโต้เถียง,การโต้แย้ง,การถกปัญหา,การอภิปราย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การโต้เถียง[kān tōthīeng] (n) EN: controversy ; dispute ; disputation ; debate ; argument ; discussion ; exchange  FR: discussion [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
DISPUTATION D IH0 S P Y UW1 T EY1 SH AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
disputation (n) dˌɪspjuːtˈɛɪʃən (d i2 s p y uu t ei1 sh @ n)
disputations (n) dˌɪspjuːtˈɛɪʃənz (d i2 s p y uu t ei1 sh @ n z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Disputation {f} | Disputationen {pl}disputation | disputations [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
弁駁;辯駁(oK)[べんばく;べんぱく, benbaku ; benpaku] (n,vs) refutation; contradiction; rebuttal; disproof; disputation [Add to Longdo]
論判[ろんぱん, ronpan] (n,vs) argument; disputation [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 disputation
   n 1: the formal presentation of a stated proposition and the
      opposition to it (usually followed by a vote) [syn:
      {debate}, {disputation}, {public debate}]
   2: a contentious speech act; a dispute where there is strong
     disagreement; "they were involved in a violent argument"
     [syn: {controversy}, {contention}, {contestation},
     {disputation}, {disceptation}, {tilt}, {argument}, {arguing}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top