ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

display

D IH2 S P L EY1   
111 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -display-, *display*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
display[VT] แสดง, See also: นำเสนอ, สาธิต, โชว์, Syn. exhibit, have, show, demonstrate, Ant. hide, conceal

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
display(ดิสเพล') vt. แสดง,เปิดเผย,โอ้อวด,แผ่ออก,เรียงพิมพ์ให้เด่นชัด n. การแสดง,การโอ้อวด, สิ่งที่แสดงให้เห็นชัด,นิทรรศการ, Syn. exhibit แสดงผลหน่วยแสดงผลหมายถึงการแสดงผลลัพธ์ที่ได้จากการประมวลผล สำหรับไมโครคอมพิวเตอร์แล้ว หน่วยแสดงผลก็คือจอภาพของเครื่องคอมพิวเตอร์ นั่นเอง นอกจากนั้น การแสดงผลอาจแสดงได้ทางเครื่องพิมพ์ (printer) , พล็อตเตอร์ (plotter) ฯ
gas plasma displayจอภาพก๊าซพลาสมาหมายถึง จอภาพพิเศษที่ออกแบบให้ใช้เฉพาะกับเครื่องคอมพิวเตอร์ขนาดวางตัก (laptop) จอภาพชนิดนี้จะให้ความสว่างเรืองรองออกเป็นสีส้ม ดูคล้าย ๆ กับกัมมันตภาพรังสี ใช้กำลังไฟสูง ราคาแพง และมักจะไม่มีสี (มีแต่สีขาว/ดำ) ปัจจุบันจอโทรทัศน์ก็ใช้จอแบบเดียวกันนี้ แต่มีสีสันสวยงาม
graphic displayการแสดงผลกราฟิกการแสดงผลของคอมพิวเตอร์ ที่สามารถแสดงผลออกมาเป็นภาพได้ โดยใช้จุดมาเรียงกันเป็นเส้นตรง, เส้นโค้ง หรือแท่ง ฯ การป้อนข้อมูลอาจทำเป็นตัวเลขหรือตัวหนังสือก็ได้ และเราสามารถใช้คำสั่งบังคับให้แสดงภาพด้านตรง หมุน หรือเอียง รวมทั้งอาจมีปากกาไว้ให้เขียนบนจอภาพด้วยก็ได้
liquid crystal displayจอภาพผลึกเหลวใช้ตัวย่อว่า LCD (อ่านว่า แอลซีดี) ใช้ทำจอภาพ มีลักษณะเป็นของเหลว ใสเหมือนแก้วเจียรนัย อัดอยู่ระหว่างเนื้อแก้วสองชั้น เมื่อถูกกระตุ้นด้วยแสงจากภายนอก จะสะท้อนแสงออกมาเป็นมุมต่าง ๆ ใช้เป็นตัวแสดงอักขระและภาพ คอมพิวเตอร์ขนาดวางตักนิยมใช้จอภาพชนิดนี้ จอภาพนี้แม้จะใช้กำลังไฟฟ้าน้อยมาก แต่จะชัดเจนดี นิยมใช้กับเครื่องคำนวณที่มีขนาดเล็กมาก ๆ ด้วย
monochrome display adapteตัวปรับจอภาพสีเดียวใช้ตัวย่อว่า MDA (อ่านว่าเอ็มดีเอ) บริษัทไอบีเอ็ม ใช้เป็นตัวปรับสำหรับจอภาพสีเดียว ตัวปรับตัวนี้ไม่ได้ช่วยในการทำให้เกิดภาพบนจอแต่อย่างใด
video display terminalใช้ตัวย่อว่า VDT (อ่านว่า วีดีที) ซึ่งก็หมายถึงเครื่องปลายทาง ที่มีจอภาพ (monitor) และแผงแป้นอักขระ (keyboard) นั่นเอง
visual display unitหน่วยจอภาพใช้ตัวย่อว่า VDU (อ่านว่า วีดียู) หมายถึงจอภาพ ซึ่งใช้เป็นที่ใช้แสดงข้อมูลและผลลัพธ์ โดยปกติ จะต้องเชื่อมต่อกับแผงแป้นอักขระ (keyboard) และเมาส์ (mouse) ซึ่งใช้เป็นอุปกรณ์ป้อนข้อมูล มีความหมายเหมือน monitor

English-Thai: Nontri Dictionary
display(n) การเปิดเผย,การอวด,นิทรรศการ,การแสดง
display(vt) เปิดเผย,แผ่ออก,อวด,ทำให้เห็นเด่นชัด,แสดง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
display๑. แสดงผล๒. หน่วยแสดงผล๓. ผลแสดง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
display๑. แสดงผล๒. หน่วยแสดงผล๓. ผลแสดง [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
display console๑. ส่วนเฝ้าคุมแสดงผล๒. จอเฝ้าคุมแสดงผล [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Displayแสดงข้อความข่าวสารทางจอภาพ [คอมพิวเตอร์]
Display boardsป้ายนิเทศ [TU Subject Heading]
display cardการ์ดแสดงผล, อุปกรณ์ที่ทำหน้าที่แปลงข้อมูลดิจิทัลมาเป็นสัญญาณที่ส่งไปที่จอภาพ การ์ดแสดงผลอาจอยู่ในรูปแบบการ์ดหรืออาจติดตั้งมาบนเมนบอร์ดแล้ว [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Display of collectiblesการจัดแสดงของสะสม [TU Subject Heading]
Display of merchandiseการจัดแสดงสินค้า [TU Subject Heading]
Display Systemการแสดงภาพ [การแพทย์]
Display Unitหน่วยแสดง [การแพทย์]
Displays in educationป้ายนิเทศทางการศึกษา [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Before half a million spectators the greatest ever display of arms marches by in review.การสวนสนามที่ยิ่งใหญ่ของกองทัพ The Great Dictator (1940)
Brother, I've seen all kinds of dishonesty in my day, but this little display takes the cake.พี่ชายผมเคยเห็นทุกชนิดของการทุจริตในวันของฉัน แต่การแสดงเล็ก ๆ น้อย ๆ นี้จะใช้เวลาเค้ก 12 Angry Men (1957)
On the approach of a friendly aircraft, the bearer stands in a prominent position and displays the triangle thus.เกี่ยวกับวิธีการของเครื่องบิน มิตร ผู้ถือยืนอยู่ในตำแหน่งที่โดด เด่น และแสดงรูปสามเหลี่ยมจึง How I Won the War (1967)
- Displaying.แสดง Yellow Submarine (1968)
- Displaying what?แสดงสิ่งที่? Yellow Submarine (1968)
- Displaying around.แสดงรอบ Yellow Submarine (1968)
Is this how you've instructed your staff to prepare romaine lettuce for display?คุณฝึกพนักงาน ให้จัดกะหล่ำโรเมนแบบนี้เหรอ Oh, God! (1977)
I'm far too modest for such a display.ห่างไกลจากวิธีของคุณโขเลย Gandhi (1982)
I've got the air-Iock status display down here.ฉันมีเครื่องล็อค จอแสดงสถานะที่นี่ 2010: The Year We Make Contact (1984)
We'd all love to know what possessed Switcher to create such a window display.พวกเราอยากทราบว่า สวิทช์เชอร์เกิดเพี้ยนอะไรขึ้นมา ถึงได้กล้าไปทำอะไรเละเทะที่หน้าต่างโชว์นั่น Mannequin (1987)
Maybe people will come to see our bold, new window displays.บางที,ผู้คนที่มายืนมุงดูที่หน้าต่างโชว์ อาจชอบความแปลกใหม่ของเรานะ Mannequin (1987)
An eternal failure is putting together the most magnificent displays in town.มันเริ่มจากแผนการบ่อนทำลายที่แยบยล แล้วก็จะค่อย ๆ โตขึ้นจนทำลายได้หมดทั้งห้าง Mannequin (1987)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
displayA cabinet is a cupboard of case for displaying or storing things.
displayA display, aka monitor, is an appliance that displays video signal of still images and moving pictures produced by a computer or similar device.
displayAfter the bushfires, we have independently decided to call off this year's fireworks display.
displayAre they displayed all through the year?
displayFamous china is on display.
displayFor a display where the data items increase and decrease I think you are best making use of a spreadsheet program, not Access.
displayHe never made a display of his learning.
displayHe was eager to display his new bicycle to his friends.
displayHis latest works are on display at the city hall. They are fabulous beyond description.
displayHis latest works are on display at the square.
displayHis latest works are on temporary display.
displayHow should foreign exchange rates be shown? In the foreign exchange market they are displayed centered on the American dollar.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แสดง[V] show, See also: display, exhibit, Syn. เล่น, สำแดง
แสดงผล[V] show, See also: display, Syn. ปรากฏผล, บอกผล
วางข้อ[V] swagger, See also: display arrogance, display courage, put on airs, act big, be arrogant, Syn. วางกล้าม, วางโต, อวดดี, อวดเก่ง, วางท่า, Example: เขาถือว่าเป็นลูกเจ้านายจึงวางข้อไม่เกรงใจใคร, Thai definition: แสดงท่าทางว่าเก่งกล้า, แสดงท่าทางอวดดี
วาดลวดลาย[V] play tricks, See also: display artistic skill or trick, resort to stratagems, Example: เชียร์ลีดเดอร์จากงานฟุตบอลประเพณีวาดลวดลายเชียร์ลีดระดับมืออาชีพ, Thai definition: แสดงศิลปะชั้นเชิง, แสดงกลเม็ดชั้นเชิง, Notes: (ปาก)
ออกหน้า[V] show off, See also: display, Thai definition: แสดงให้ปรากฏ, แสดงออก
ชัก[V] cite, See also: display, Syn. ยก, Example: เขาพยายามที่จะชักเหตุผลต่างๆ ยกขึ้นมาอ้างให้เธอเชื่อ, Thai definition: นำเอามาอ้าง, ยกเอามาอ้าง
เชิดหนัง[V] display shadow figures, See also: perform a puppet show, Thai definition: ยกชูตัวหนังตะลุงขึ้นให้แสดงท่าทางไปตามบทบาท, ยกชูตัวหนังใหญ่แล้วผู้เชิดทำท่าทางประกอบไปตามบทบาท

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชัก[v.] (chak) EN: cite ; display   
เชิดหนัง[v.] (choētnang) EN: display shadow figures   
นำเสนอ[v.] (namsanōe) EN: present ; submit ; show ; exhibit ; display   FR: présenter ; montrer
งานแสดง[n. exp.] (ngān sadaēng) EN: exhibition ; demonstration ; display ; show ; exposition   FR: foire [f] ; exposition [f] ; exhibition [f] ; salon [m]
แสดง[v.] (sadaēng) EN: show ; demonstrate ; display   FR: montrer ; exposer ; exhiber
แสดงผล[v. exp.] (sadaēng phon) EN: show the result ; demonstrate the result ; display   FR: montrer le résultat
สำแดง[v.] (samdaēng) EN: show ; exhibit ; manifest ; display ; demonstrate ; indicate   FR: montrer ; exposer
สาธิต[v.] (sāthit) EN: demonstrate ; show ; display ; set an example   FR: démontrer
ตู้โชว์[n.] (tū chō) EN: display window ; showcase   FR: vitrine [f] ; présentoir [m]
ยิงพลุ[v. exp.] (ying phlu) EN: let off fireworks ; put on a display of fireworks   

CMU English Pronouncing Dictionary
DISPLAY    D IH2 S P L EY1
DISPLAYS    D IH2 S P L EY1 Z
DISPLAYED    D IH2 S P L EY1 D
DISPLAYING    D IH2 S P L EY1 IH0 NG
DISPLAYWRITE    D IH2 S P L EY1 R AY2 T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
display    (v) dˈɪsplˈɛɪ (d i1 s p l ei1)
displays    (v) dˈɪsplˈɛɪz (d i1 s p l ei1 z)
displayed    (v) dˈɪsplˈɛɪd (d i1 s p l ei1 d)
displaying    (v) dˈɪsplˈɛɪɪŋ (d i1 s p l ei1 i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
显示屏[xiǎn shì bǐng, ㄒㄧㄢˇ ㄕˋ ㄅㄧㄥˇ, / ] display screen, #9,529 [Add to Longdo]
陈列[chén liè, ㄔㄣˊ ㄌㄧㄝˋ, / ] display; exhibit, #14,436 [Add to Longdo]
橱窗[chú chuāng, ㄔㄨˊ ㄔㄨㄤ, / ] display window, #22,725 [Add to Longdo]
火树银花[huǒ shù yín huā, ㄏㄨㄛˇ ㄕㄨˋ ˊ ㄏㄨㄚ, / ] display of fireworks and lanterns, #64,981 [Add to Longdo]
班门弄斧[bān mén nòng fǔ, ㄅㄢ ㄇㄣˊ ㄋㄨㄥˋ ㄈㄨˇ, / ] display one's slight skill before an expert, #73,584 [Add to Longdo]
[dìng, ㄉㄧㄥˋ, ] display food for show only; sacrifice, #494,012 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Anzeige {f}; Bildschirm {m}; Ausstellung {f}; Ansicht {f} | grafische Anzeigedisplay | graphic display [Add to Longdo]
Anzeigeformat {n}display format [Add to Longdo]
Anzeigegerät {n}display unit; indicator; display equipment; indicating equipment [Add to Longdo]
Anzeigemodus {m}display mode [Add to Longdo]
Auslegungsfrist {f}display period [Add to Longdo]
Ausstellungsmaterial {n}display material [Add to Longdo]
Ausstellungsstück {n} (im Schaufenster)display item [Add to Longdo]
Bildschirmstation {f}display terminal [Add to Longdo]
Bildwiederholfrequenz {f}display refresh rate; video refresh rate [Add to Longdo]
Schauöffnung {f}display opening [Add to Longdo]
Sichtgerät {n} | Sichtgeräte {pl}display device | display devices [Add to Longdo]
Vitrine {f}display case; showcase; glass cabinet [Add to Longdo]
Ausdruck {m} von Zärtlichkeitdisplay of affection [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
@系[アットけい, atto kei] (n) (See ローグライク) roguelike (character display computer game) [Add to Longdo]
LCD[エルシーディー, erushi-dei-] (n) liquid crystal display; LCD [Add to Longdo]
お雛様[おひなさま, ohinasama] (n) set of dolls on display [Add to Longdo]
ひけらかす[, hikerakasu] (v5s,vt) to show off; to make a display (e.g. of wealth) [Add to Longdo]
アクティブディスプレイ[, akuteibudeisupurei] (n) active display [Add to Longdo]
アクティブマトリクスディスプレイ[, akuteibumatorikusudeisupurei] (n) {comp} active matrix display [Add to Longdo]
アッパーウィンドウディスプレイカラムアセンブリ[, appa-uindoudeisupureikaramuasenburi] (n) {comp} upper window display column assembly [Add to Longdo]
アナログディスプレイ[, anarogudeisupurei] (n) {comp} analog display [Add to Longdo]
ウィンドウ(P);ウインドウ(P);ウインドー;ウィンドー[, uindou (P); uindou (P); uindo-; uindo-] (n) (1) {comp} window; (2) window (shop display); (P) [Add to Longdo]
ウインドーディスプレー;ウィンドウディスプレイ;ウィンドーディスプレー[, uindo-deisupure-; uindoudeisupurei ; uindo-deisupure-] (n) window display [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アクティブマトリクスディスプレイ[あくていぶまとりくすでいすぷれい, akuteibumatorikusudeisupurei] active matrix display [Add to Longdo]
アナログディスプレイ[あなろぐでいすぷれい, anarogudeisupurei] analog display [Add to Longdo]
カリグラフィック表示装置[カリグラフィックよょうじそうち, karigurafikku yoyoujisouchi] calligraphic display device, directed beam display device [Add to Longdo]
グラフィックディスプレイ[ぐらふぃっくでいすぷれい, gurafikkudeisupurei] graphic display [Add to Longdo]
セカンダリビデオディスプレイコントローラ[せかんだりびでおでいすぷれいこんとろーら, sekandaribideodeisupureikontoro-ra] secondary video display controller [Add to Longdo]
ディスプレー[でいすぷれー, deisupure-] display [Add to Longdo]
ディスプレイコントローラ[でいすぷれいこんとろーら, deisupureikontoro-ra] display controller [Add to Longdo]
ディスプレイ装置[ディスプレイそうち, deisupurei souchi] display unit [Add to Longdo]
デュアルスキャンディスプレー[でゆあるすきゃんでいすぷれー, deyuarusukyandeisupure-] dual scan display [Add to Longdo]
パッシブマトリクスディスプレイ[ぱっしぶまとりくすでいすぷれい, passhibumatorikusudeisupurei] passive matrix display [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 display
   n 1: something intended to communicate a particular impression;
      "made a display of strength"; "a show of impatience"; "a
      good show of looking interested" [syn: {display}, {show}]
   2: something shown to the public; "the museum had many exhibits
     of oriental art" [syn: {display}, {exhibit}, {showing}]
   3: a visual representation of something [syn: {display},
     {presentation}]
   4: behavior that makes your feelings public; "a display of
     emotion"
   5: exhibiting openly in public view; "a display of courage"
   6: an electronic device that represents information in visual
     form [syn: {display}, {video display}]
   v 1: to show, make visible or apparent; "The Metropolitan Museum
      is exhibiting Goya's works this month"; "Why don't you show
      your nice legs and wear shorter skirts?"; "National leaders
      will have to display the highest skills of statesmanship"
      [syn: {expose}, {exhibit}, {display}]
   2: attract attention by displaying some body part or posing; of
     animals

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top