ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

disowning

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -disowning-, *disowning*, disown
Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
disowning (v) dˈɪsˈounɪŋ (d i1 s ou1 n i ng)
disown (v) dˈɪsˈoun (d i1 s ou1 n)
disowns (v) dˈɪsˈounz (d i1 s ou1 n z)
disowned (v) dˈɪsˈound (d i1 s ou1 n d)

Japanese-English: EDICT Dictionary
不孝[ふこう(P);ふきょう, fukou (P); fukyou] (adj-na,n) (1) undutifulness to one's parents; lack of filial piety; (2) (ふきょう only) (arch) (See 八虐) (the crime of) cursing one's parents; (3) (ふきょう only) (arch) disowning one's child; (P) [Add to Longdo]
亜乱炭椎[アランスミシー, aransumishi-] (n) Alan Smithee (pseudonym used by film directors who wish to disown a project); Allen Smithee [Add to Longdo]
義絶[ぎぜつ, gizetsu] (n,vs) disownment [Add to Longdo]
呼び込む[よびこむ, yobikomu] (v5m) to call in; to restore a disowned son [Add to Longdo]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
disown(vt) ปฎิเสธ, See also: บอกปัด, ไม่รับผิดชอบ, Syn. abjure, disaffirm, renounce, deny

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
disown(ดิสโอน') vt. บอกปัด,ไม่ยอมรับ,ไม่ยอมรับเป็นเจ้าของ,ปฎิเสธ., Syn. repudiate

English-Thai: Nontri Dictionary
disown(vt) ไม่ยอมรับ,ปฏิเสธ,บอกปัด,บอกเลิก,บอกศาลา

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
บอกศาลา(v) disown, See also: repudiate, cast off, proclaim breaking off relations, disclaim, Syn. ตัดขาด, บอกเลิกลา, Example: เขาบอกศาลาบุตรชายคนโตของเขา เพราะรับลูกสะใภ้ไม่มีสกุลไม่ได้, Thai Definition: ประกาศไม่รับผิดชอบ หรือตัดขาดไม่ให้ความอุปการะเลี้ยงดูอีกต่อไป, Notes: (โบราณ)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บอกเลิกลา[bøkloēklā] (v) EN: disown
ปฏิเสธ[patisēt] (v) EN: deny ; repudiate ; refute ; reject ; decline ; refuse ; renounce ; disclaim ;disown ; negate ; disavow  FR: nier ; réfuter ; décliner ; refuser ; désavouer ; rejeter ; démentir ; infirmer
ตัดขาด[tatkhāt] (v) EN: cut off completely ; gash ; break off ; have nothing more to do with s.o. ; sever a relationship ; disown  FR: rompre ; interrompre
ตัดพ่อตัดลูก[tat phø tat lūk] (v, exp) EN: disown ; be disowned ; be disinherit

CMU English Pronouncing Dictionary
DISOWN D IH0 S OW1 N
DISOWNED D IH0 S OW1 N D

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
ablehnen | ablehnend | abgelehntto disown | disowning | disowned [Add to Longdo]
lehnt abdisowns [Add to Longdo]
verableugnen | verableugnend | verableugnet | verableugneteto disown | disowning | disowns | disowned [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  disowning
      n 1: refusal to acknowledge as one's own [syn: {disownment},
           {disowning}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top