ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

disobedient

D IH2 S AH0 B IY1 D IY0 AH0 N T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -disobedient-, *disobedient*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
disobedient(adj) ซึ่งไม่เชื่อฟัง, See also: ซึ่งขัดขืน, Syn. undisciplined, contrary, defiant
disobediently(adv) อย่างไม่เชื่อฟัง, See also: อย่างขัดขืน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
disobedient(ดิสโอบี'เดียนทฺ) adj. ไม่เชื่อฟัง

English-Thai: Nontri Dictionary
disobedient(adj) ดื้อดึง,ดื้อรั้น,ดื้อแพ่ง,ขัดขืน,ไม่เชื่อฟัง

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
disobedientChildren are inclined to be disobedient.
disobedientFrom an adult's one-sided point of view, children's attitudes often seem to be disobedient.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หัวดื้อ[hūadeū] (adj) EN: obstinate ; stubborn ; disobedient ; obdurate  FR: têtu ; entêté ; obstiné
หัวรั้น[hūaran] (adj) EN: stubborn ; obstinate ; obdurate ; disobedient  FR: obstiné
เกะกะ[keka] (v) EN: be pugnacious ; be disobedient ; be roguish ; be delinquent ; misbehave ; make trouble ; be rowdy
เกเร[kērē] (v) EN: misbehave ; be disobedient ; be roguish ; be delinquent ; be mischievous  FR: se conduire mal
ไม่เชื่อฟัง[mai cheūafang] (adj) EN: disobedient  FR: désobéissant

CMU English Pronouncing Dictionary
DISOBEDIENT D IH2 S AH0 B IY1 D IY0 AH0 N T
DISOBEDIENT D IH2 S OW0 B IY1 D IY0 AH0 N T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
disobedient (j) dˌɪsəbˈiːdɪəʳnt (d i2 s @ b ii1 d i@ n t)
disobediently (a) dˌɪsəbˈiːdɪəʳntliː (d i2 s @ b ii1 d i@ n t l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[wǔ, ㄨˇ, ] disobedient; unfilial, #67,096 [Add to Longdo]
忤逆[wǔ nì, ㄨˇ ㄋㄧˋ, ] disobedient to parents, #74,382 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
ungehorsam {adj} | ungehorsamer | am ungehorsamstendisobedient | more disobedient | most disobedient [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
言うことを聞かない;言う事を聞かない[いうことをきかない, iukotowokikanai] (exp,adj-i) (See 言うことを聞く・いうことをきく) not doing as one is told; disobedient; unruly [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 disobedient
   adj 1: not obeying or complying with commands of those in
       authority; "disobedient children" [ant: {obedient}]
   2: unwilling to submit to authority; "unruly teenagers" [syn:
     {disobedient}, {unruly}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top