ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

dismiss as

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -dismiss as-, *dismiss as*, dismiss a
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
dismiss as(phrv) ไม่สนใจ, See also: ไม่พิจารณา

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ไล่พนักงานออก[lai phanak ngān øk] (v, exp) EN: dismiss an employee ; fire an employee  FR: licencier un employé ; renvoyer un employé
พิพากษายกฟ้อง[phiphāksā yokføng] (v, exp) EN: dismiss a case
สั่งยกฟ้อง[sang yokføng] (v, exp) EN: dismiss a case
ตัดสินยกฟ้อง[tatsin yokføng] (v, exp) EN: dismiss an action
ยกฟ้อง[yokføng] (v) EN: dismiss ; dismiss an action ; acquit

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
撤换[chè huàn, ㄔㄜˋ ㄏㄨㄢˋ, / ] recall; dismiss and replace, #34,255 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
abweisen | eine Klage abweisento dismiss | to dismiss a case [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ダイアログボックスを閉じる[ダイアログボックスをとじる, daiarogubokkusu wotojiru] (exp,v1) {comp} to dismiss a dialog box [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ダイアログボックスを閉じる[ダイアログボックスをとじる, daiarogubokkusu wotojiru] to dismiss a dialog box [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions