ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

disengagement

D IH0 S IH0 N G EY1 JH M AH0 N T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -disengagement-, *disengagement*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
disengagement(n) ความเป็นอิสระ, See also: ความหลุดพ้น, Syn. withdrawal, disentanglement

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
disengagementn. การปลดการปล่อย,ภาวะที่ถูกปล่อย,อิสรภาพ,การหลุดพ้น,การเลิกสัญญา,ความสบายใจ

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความหลุดพ้น(n) extrication, See also: disengagement, release, Syn. การหมดกิเลส, การหลุด, การเป็นอิสระ, Example: ธรรมะทำให้เขาเกิดความหลุดพ้นจากกิเลส

CMU English Pronouncing Dictionary
DISENGAGEMENT D IH0 S IH0 N G EY1 JH M AH0 N T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
disengagement (n) dˌɪsɪngˈɛɪʤmənt (d i2 s i n g ei1 jh m @ n t)
disengagements (n) dˌɪsɪngˈɛɪʤmənts (d i2 s i n g ei1 jh m @ n t s)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 disengagement
   n 1: the act of releasing from an attachment or connection [syn:
      {detachment}, {disengagement}]
   2: to break off a military action with an enemy [syn:
     {disengagement}, {fallback}, {pullout}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top