หรือคุณหมายถึง disembarraß?
ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

disembarrass

   
9 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -disembarrass-, *disembarrass*, disembarras
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
disembarrass of[PHRV] ทำให...อับอายในเรื่อง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
disembarrassvt. ทำให้ไม่ลำบากใจ,บรรเทา,ขจัด

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
disembarrass    (v) dˌɪsɪmbˈærəs (d i2 s i m b a1 r @ s)
disembarrassed    (v) dˌɪsɪmbˈærəst (d i2 s i m b a1 r @ s t)
disembarrasses    (v) dˌɪsɪmbˈærəsɪz (d i2 s i m b a1 r @ s i z)
disembarrassing    (v) dˌɪsɪmbˈærəsɪŋ (d i2 s i m b a1 r @ s i ng)
disembarrassment    (n) dˌɪsɪmbˈærəsmənt (d i2 s i m b a1 r @ s m @ n t)
disembarrassment    (n) dˌɪsɪmbˈærəsmənts (d i2 s i m b a1 r @ s m @ n t s)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  disembarrass
      v 1: relieve from; "Rid the house of pests" [syn: {rid}, {free},
           {disembarrass}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top