ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

disdainful

D IH0 S D EY1 N F AH0 L   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -disdainful-, *disdainful*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
disdainful(adj) ซึ่งแสดงการดูถูกเหยียดหยาม, See also: ซึ่งแสดงความรังเกียจ, Syn. snobbish, scornful, Ant. respectful

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
disdainful(ดิสเดน'ฟูล) adj. เป็นการดูถูก (ดูหมิ่น,เหยียดหยาม,รังเกียจ) ., Syn. contemptuous, aloof

English-Thai: Nontri Dictionary
disdainful(adj) ซึ่งดูหมิ่น,วางปึ่ง,ซึ่งดูถูก,หยิ่ง,จองหอง,ไว้ตัว

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เหยียดหยัน(adv) disdainfully, See also: contemptuously, slightly, scornfully, Syn. ดูถูก, เย้ยหยัน, เหยียดหยาม, ดูถูกดูหมิ่น, Example: อดีตคู่หมั้นชายตามองคนรักเก่าอย่างเหยียดหยัน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ยโส[yasō] (adj) EN: arrogant ; self-important ; conceited ; haughty ; disdainful ; overbearing  FR: arrogant ; hautain ; impudent ; prétentieux ; fier
เหยียดหยัน[yīet-yan] (adv) EN: disdainfully ; contemptuously ; slightly ; scornfully  FR: avec dédain ; dédaigneusement ; avec mépris

CMU English Pronouncing Dictionary
DISDAINFUL D IH0 S D EY1 N F AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
disdainful (j) dˈɪsdˈɛɪnfəl (d i1 s d ei1 n f @ l)
disdainfully (a) dˈɪsdˈɛɪnfəliː (d i1 s d ei1 n f @ l ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
ちん[chin] (n-suf) intimate (or disdainful) suffix used after a person's name (or the base of an adjective describing that person) [Add to Longdo]
軽蔑的[けいべつてき, keibetsuteki] (adj-na) contemptuous; disdainful; scornful [Add to Longdo]
人を食った[ひとをくった, hitowokutta] (exp,adj-f) arrogant; insolent; disdainful [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 disdainful
   adj 1: expressing extreme contempt [syn: {contemptuous},
       {disdainful}, {insulting}, {scornful}]
   2: having or showing arrogant superiority to and disdain of
     those one views as unworthy; "some economists are disdainful
     of their colleagues in other social disciplines"; "haughty
     aristocrats"; "his lordly manners were offensive"; "walked
     with a prideful swagger"; "very sniffy about breaches of
     etiquette"; "his mother eyed my clothes with a supercilious
     air"; "a more swaggering mood than usual"- W.L.Shirer [syn:
     {disdainful}, {haughty}, {imperious}, {lordly},
     {overbearing}, {prideful}, {sniffy}, {supercilious},
     {swaggering}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top