ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

discreetly

D IH0 S K R IY1 T L IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -discreetly-, *discreetly*, discreet
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
discreetly(adv) อย่างสุขุมรอบคอบ, See also: อย่างระมัดระวัง, Syn. cautiously

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สมเหตุสมผล(adv) reasonably, See also: discreetly, Syn. มีเหตุผล, Example: ผู้ปกครองควรสอนให้เด็กๆ รู้จักใช้จ่ายอย่างสมเหตุสมผล, Thai Definition: มีเหตุผลพอสมควร, มีเหตุผลรับกัน
สมเหตุสมผล(adv) reasonably, See also: discreetly, Syn. มีเหตุผล, Example: ผู้ปกครองควรสอนให้เด็กๆ รู้จักใช้จ่ายอย่างสมเหตุสมผล, Thai Definition: มีเหตุผลพอสมควร, มีเหตุผลรับกัน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ลอย ๆ[løi-løi] (adv) EN: indiscreetly ; thoughtlessly ; heedlessly ; irresponsibly ; without thinking
พล่อย[phlǿi] (adv) EN: freely ; indiscreetly ; indiscreetly ; thoughtlessly ; flippantly ; heedlessly  FR: de façon irréfléchie ; inconsidérément
พล่อย ๆ[phlǿi-phlǿi] (adv) EN: indiscreetly ; freely ; thoughtlessly ; flippantly

CMU English Pronouncing Dictionary
DISCREETLY D IH0 S K R IY1 T L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
discreetly (a) dˈɪskrˈiːtliː (d i1 s k r ii1 t l ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
べらべら[berabera] (adj-na,adv,n,vs) (1) (on-mim) non-stop talking; speaking indiscreetly; chattering; (2) thin; flimsy [Add to Longdo]
軽々;軽軽[けいけい, keikei] (adv) (usu. as 軽々に) indiscreetly; thoughtlessly; carelessly; frivolously [Add to Longdo]
体良く;体よく[ていよく, teiyoku] (adv) decently; gracefully; plausibly; politely; tactfully; discreetly [Add to Longdo]
無闇に(P);無暗に[むやみに, muyamini] (adv) (uk) unreasonably; absurdly; recklessly; indiscreetly; at random; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 discreetly
   adv 1: with discretion; prudently and with wise self-restraint;
       "I sent for the sergeant of the platoon both men were in
       and asked him to try to find out discreetly what lay
       behind this" [ant: {indiscreetly}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top