ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

discoverer

D IH0 S K AH1 V AH0 R ER0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -discoverer-, *discoverer*
English-Thai: Nontri Dictionary
discoverer(n) ผู้ค้นพบ,ผู้พบ

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
discovererAs a matter of fact, all great discoverers have been regarded as dreamers.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผู้ค้นพบ(n) discoverer, Example: คุณกิตติ ทองลงยาเป็นผู้ค้นพบนกเจ้าฟ้าหญิงสิรินธร, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้ที่พบเห็นหรือพบเจอเป็นคนแรก

CMU English Pronouncing Dictionary
DISCOVERER D IH0 S K AH1 V AH0 R ER0
DISCOVERERS D IH0 S K AH1 V AH0 R ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
discoverer (n) dˈɪskˈʌvərər (d i1 s k uh1 v @ r @ r)
discoverers (n) dˈɪskˈʌvərəz (d i1 s k uh1 v @ r @ z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Entdecker {m}; Entdeckerin {f} | Entdecker {pl}discoverer | discoverers [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ディスカバラー[deisukabara-] (n) discoverer [Add to Longdo]
ディスカバラーニセン[deisukabara-nisen] (n) {comp} Discoverer2000 [Add to Longdo]
発見者[はっけんしゃ, hakkensha] (n) discoverer [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ディスカバラーニセン[でいすかばらーにせん, deisukabara-nisen] Discoverer2000 [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 discoverer
   n 1: someone who is the first to think of or make something
      [syn: {inventor}, {discoverer}, {artificer}]
   2: someone who is the first to observe something [syn: {finder},
     {discoverer}, {spotter}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top