ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

discordant

D IH0 S K AO1 R D AH0 N T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -discordant-, *discordant*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
discordant(adj) ซึ่งไม่สอดคล้องกัน, See also: ซึ่งไม่พร้อมเพรียงกัน, ซึ่งขัดแย้งกัน, Syn. contradictory, adversative, Ant. agreeable, similar
discordantly(adv) อย่างไม่สอดคล้องกัน, See also: อย่างไม่พร้อมเพรียงกัน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
discordant(ดิสคอ'เดินทฺ) adj. ซึ่งขัดแย้งกัน,บาดหมางกัน,ทะเลาะกัน,ต่อสู้กัน,ไม่เข้าหู,ห้วน, Syn. contradictory

English-Thai: Nontri Dictionary
discordant(adj) ไม่ปรองดองกัน,บาดหมางกัน,ไม่ลงรอยกัน,ไม่สามัคคีกัน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
discordant intrusionการแทรกซอนไม่ร่วมแนว [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แปร่ง(adj) discordant, See also: out of tune, Syn. เพี้ยน, ไม่ชัด, แปร่งๆ, Example: คนไทยบางคนเห็นว่าฝรั่งที่พูดไทยด้วยเสียงที่แปร่งมีความน่าเอ็นดู, Thai Definition: ที่มีสำเนียงผิดเพี้ยนไปเล็กน้อยจากที่พูดกันเป็นปกติในหมู่คณะ
แปร่งหู(adj) discordant, See also: jar on the ears, different from usual, not quite right, out of tune, Syn. เพี้ยน, ไม่ชัด, แปร่ง, แปร่งๆ, Example: เขาอ่านจดหมายด้วยน้ำเสียงที่แปร่งหู, Thai Definition: ที่มีสำเนียงผิดเพี้ยนไปเล็กน้อยจากที่พูดกันเป็นปกติ
เสียงแตก(v) discordant, See also: disagreeing, Example: แกนนำพรรคร่วมรัฐบาลเกรงว่าหลายๆ พรรคจะเสียงแตกตอนโหวต, Thai Definition: ไม่เห็นด้วย, ความเห็นไม่พ้องกัน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ผิดใจ[phitjai] (v) EN: have a difference ; be discordant ; be estranged ; have a grudge (against) ; be on bad terms ; be on the outs (with s.o.) ; be at loggerheads ; be sore (at) ; have a falling out ; estrange ; displease ; split up  FR: être en désaccord ; se trouver en désaccord
ผิดพ้องหมองใจ[phitphøng-møngjai] (v) EN: have a difference ; have dissensions ; have differences of opinion ; be estranged ; be at odds ; offend ; be discordant ; displease ; estrange ; be gloomy
ผิดเส้น[phit sen] (adj) EN: dissident ; discordant
แตกแยก[taēkyaēk] (v) EN: split up ; become divided ; be separated ; be discordant ; be disunited  FR: se diviser; se désunir

CMU English Pronouncing Dictionary
DISCORDANT D IH0 S K AO1 R D AH0 N T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
discordant (j) dˈɪskˈɔːdənt (d i1 s k oo1 d @ n t)
discordantly (a) dˈɪskˈɔːdəntliː (d i1 s k oo1 d @ n t l ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
火水[ひみず, himizu] (n) (as discordant as) fire and water [Add to Longdo]
波風が立つ[なみかぜがたつ, namikazegatatsu] (exp,v5t) to be discordant; to have discord [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 discordant
   adj 1: not in agreement or harmony; "views discordant with
       present-day ideas" [ant: {accordant}]
   2: lacking in harmony [syn: {discordant}, {disharmonious},
     {dissonant}, {inharmonic}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top