ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

discontinuous

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -discontinuous-, *discontinuous*, discontinuou
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
discontinuous(adj) ซึ่งไม่ต่อเนื่อง, See also: ซึ่งไม่ราบรื่น, ซึ่งไม่สม่ำเสมอ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
discontinuous(ดิสคันทิน'นิวเอิส) adj. ไม่ต่อเนื่องกัน,ไม่ปะติดปะต่อ,หยุด,ขาดจากกัน

English-Thai: Nontri Dictionary
discontinuous(adj) ไม่ต่อเนื่อง,ไม่สม่ำเสมอ,ไม่ตลอด,ขาดตอน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
discontinuousไม่ต่อเนื่อง, ขาดความต่อเนื่อง [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
discontinuous variableตัวแปรไม่ต่อเนื่อง [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Discontinuousไม่ต่อเนื่อง [การแพทย์]
discontinuous variationความแปรผันไม่ต่อเนื่อง, ความแตกต่างของลักษณะใดลักษณะหนึ่งของสมาชิกในกลุ่มประชากรที่ต่างกันอย่างชัดเจน  เช่น ลักษณะตาชั้นเดียวกับตา 2 ชั้นของคน [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฟังก์ชันไม่ต่อเนื่อง[fangchan mai tøneūang] (n, exp) EN: discontinuous function   FR: fonction discontinue [f]

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
discontinuous (j) dˌɪskəntˈɪnjuəʳs (d i2 s k @ n t i1 n y u@ s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
非連続的[ひれんぞくてき, hirenzokuteki] (adj-na) discontinuous [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 discontinuous
   adj 1: of a function or curve; possessing one or more
       discontinuities [ant: {continuous}]
   2: not continuing without interruption in time or space;
     "discontinuous applause"; "the landscape was a discontinuous
     mosaic of fields and forest areas"; "he received a somewhat
     haphazard and discontinuous schooling" [syn: {discontinuous},
     {noncontinuous}] [ant: {continuous}, {uninterrupted}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top