ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

discomfit

   
19 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -discomfit-, *discomfit*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
discomfit[VT] ตีพ่าย, Syn. defeat, rout
discomfit[VT] ทำให้กระอักกระอ่วน, See also: อึกอัก, Syn. embarrass, disconcert

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
discomfit(ดิสคัม'ฟิท) vt.,n. (การ) ทำให้พ่ายแพ้อย่างสิ้นเชิง,ทำให้ยุ่งเหยิง,ทำให้สับสน., See also: discomfiter n. ดูdiscomfit, Syn. frustrate
discomfiture(ดิสคัม'ฟิเชอะ) n. ความพ่ายแพ้สงคราม,ความลำบากใจ,ความกระอักกระอวน,ความสับสน

English-Thai: Nontri Dictionary
discomfit(vt) ชนะ,ทำให้พ่ายแพ้,รบกวน,ทำให้ยุ่งเหยิง,ทำให้กระอักกระอ่วนใจ
discomfiture(n) ความกระอักกระอ่วนใจ,ความอึดอัดใจ,อาการกลืนไม่เข้าคายไม่ออก

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- A truly discomfiting notion, love.- ทีนี้เข้าใจแจ่มแจ้งรึยัง.. ที่รัก Pirates of the Caribbean: Dead Man's Chest (2006)
It is so discomfiting to hear a perfect stranger use my first name.มันน่าอึดอัดเวลาได้ยินคนแปลกหน้า เรียกชื่อต้นของตัวเอง Saving Mr. Banks (2013)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เก้อ[adj.] (koē) EN: embarrassed ; abashed ; discomfited ; disconcerted ; fazed   
กระดาก[adj.] (kradāk) EN: embarrassed ; abashed ; discomfited ; disconcerted ; confused ; ashamed   FR: honteux ; embarrassé
เสียเชิง[v.] (sīachoēng) EN: be outsmarted ; be discomfited   

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
discomfit    (v) dˈɪskˈʌmfɪt (d i1 s k uh1 m f i t)
discomfits    (v) dˈɪskˈʌmfɪts (d i1 s k uh1 m f i t s)
discomfited    (v) dˈɪskˈʌmfɪtɪd (d i1 s k uh1 m f i t i d)
discomfiting    (v) dˈɪskˈʌmfɪtɪŋ (d i1 s k uh1 m f i t i ng)
discomfiture    (n) dˈɪskˈʌmfɪtʃər (d i1 s k uh1 m f i ch @ r)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
受瘪[shòu biě, ㄕㄡˋ ㄅㄧㄝˇ, / ] discomfited; to get into a mess [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
周章狼狽[しゅうしょうろうばい, shuushouroubai] (n,vs) consternation; fall into a panic; fluster oneself; dismay; discomfiture [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  discomfit
      v 1: cause to lose one's composure [syn: {upset}, {discompose},
           {untune}, {disconcert}, {discomfit}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top