ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

disbelieve

D IH0 S B IH0 L IY1 V   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -disbelieve-, *disbelieve*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
disbelieve(vt) ไม่เชื่อถือ, See also: ไม่แน่ใจ, Syn. doubt, challenge, Ant. believe, trust
disbeliever(n) ผู้ที่ไม่นับถือศาสนา

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
disbelievevt. ไม่เชื่อ, See also: disbeliever n. ดูdisbelieve

English-Thai: Nontri Dictionary
disbelieve(vt) ไม่เชื่อ,ไม่ยอมรับ

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ไม่ไว้วางใจ(v) distrust, See also: disbelieve, mistrust, have no trust in, have no confidence in, suspect, be suspicious of, Ant. ไว้วางใจ, วางใจ, Example: ผู้คนในเมืองต่างมีชีวิตเร่งรีบ และหวาดกลัว ไม่ไว้วางใจซึ่งกันและกัน, Thai Definition: ไม่เชื่อใจ, ไม่วางใจ, ไม่เชื่อถือ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แคลงใจ[khlaēngjai] (v) EN: doubt ; distrust ; mistrust ; disbelieve ; suspect ; be uncertain  FR: douter ; soupçonner ; suspecter
ไม่ไว้ใจ[mai waijai] (v, exp) EN: distrust ; doubt ; mistrust ; disbelieve ; suspect  FR: se méfier de

CMU English Pronouncing Dictionary
DISBELIEVE D IH0 S B IH0 L IY1 V

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
disbelieve (v) dˌɪsbɪlˈiːv (d i2 s b i l ii1 v)
disbelieved (v) dˌɪsbɪlˈiːvd (d i2 s b i l ii1 v d)
disbelieves (v) dˌɪsbɪlˈiːvz (d i2 s b i l ii1 v z)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  disbelieve
      v 1: reject as false; refuse to accept [syn: {disbelieve},
           {discredit}] [ant: {believe}]

Are you satisfied with the result?



Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top