ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

disbelief

D IH2 S B IH0 L IY1 F   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -disbelief-, *disbelief*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
disbeliefn. ความไม่เชื่อ, Syn. incredulity

English-Thai: Nontri Dictionary
disbelief(n) ความไม่เชื่อ,การไม่ยอมรับ

CMU English Pronouncing Dictionary
DISBELIEF D IH2 S B IH0 L IY1 F

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
disbelief (n) dˌɪsbɪlˈiːf (d i2 s b i l ii1 f)

Japanese-English: EDICT Dictionary
何をか言わんや[なにをかいわんや, naniwokaiwanya] (exp) what more can one say?; to be utterly at a loss for words (because of disbelief or disgust) [Add to Longdo]
懐疑[かいぎ, kaigi] (n,vs) doubt; skepticism; scepticism; disbelief; (P) [Add to Longdo]
聞いてあきれる;聞いて呆れる[きいてあきれる, kiiteakireru] (v1,vi) (See が聞いてあきれる) to be astonished to hear; to be incredulous about; to express disbelief [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 disbelief
   n 1: doubt about the truth of something [syn: {incredulity},
      {disbelief}, {skepticism}, {mental rejection}]
   2: a rejection of belief [syn: {unbelief}, {disbelief}] [ant:
     {belief}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top