ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

disassociate

D IH2 S AH0 S OW1 SH IY0 EY0 T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -disassociate-, *disassociate*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
disassociate(vt) แยก, See also: ไม่เกี่ยวข้อง

CMU English Pronouncing Dictionary
DISASSOCIATE D IH2 S AH0 S OW1 SH IY0 EY0 T
DISASSOCIATE D IH2 S AH0 S OW1 S IY0 EY0 T
DISASSOCIATED D IH2 S AH0 S OW1 SH IY0 EY0 T AH0 D
DISASSOCIATED D IH2 S AH0 S OW1 S IY0 EY0 T AH0 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
disassociate (v) dˌɪsəsˈouʃɪɛɪt (d i2 s @ s ou1 sh i ei t)
disassociated (v) dˌɪsəsˈouʃɪɛɪtɪd (d i2 s @ s ou1 sh i ei t i d)
disassociates (v) dˌɪsəsˈouʃɪɛɪts (d i2 s @ s ou1 sh i ei t s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
空状態[くうじょうたい, kuujoutai] (n) {comp} disassociated [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
空状態[くうじょうたい, kuujoutai] disassociated [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 disassociate
   v 1: part; cease or break association with; "She disassociated
      herself from the organization when she found out the
      identity of the president" [syn: {disassociate},
      {dissociate}, {divorce}, {disunite}, {disjoint}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top