ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

disapprove

D IH2 S AH0 P R UW1 V   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -disapprove-, *disapprove*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
disapprove(vt) ไม่เห็นด้วย, See also: ไม่ชอบ, ไม่ยอมรับ, Syn. dislike, disesteem, Ant. like, favor, esteem
disapprove of(phrv) ไม่ยอมรับ, See also: ไม่อนุมัติ, Ant. approve of

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
disapprove(ดิสอะพรูฟว') vt. ไม่เห็นด้วย,ไม่พอใจ,รังเกียจ,ไม่อนุญาต., See also: disapprover n. ดูdisapprove, Syn. criticize

English-Thai: Nontri Dictionary
disapprove(vt) ไม่พอใจ,ไม่ชอบ,ไม่อนุญาต,รังเกียจ

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Disapproveไม่เป็นที่ยอมรับ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
disapproveI disapprove of what you say.
disapproveI disapprove of what you say, but I will defend to the death your right to say it.
disapproveMy father disapproved of my going to the concert.
disapproveMy mother disapproves of too much exercise right after lunch.
disapproveShe disapproved of him coming.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ครหา[kharahā] (v) EN: criticize ; blame ; condemn ; censure ; reproach ; disapprove  FR: critiquer ; blâmer ; comdamner ; diffamer
ไม่ยอมรับ[mai yømrap] (v, exp) EN: refuse to admit ; refuse to acknowledge ; refuse ; reject ; disapprove  FR: refuser d'admettre ; refuser de reconnaître ; refuser d'accepter
หมั่นไส้[mansai] (v) EN: dislike ; despise ; detest ; hate ; disapprove ; loathe ; be repelled by  FR: être dégoûté ; être écoeuré
ถือ[theū] (v) EN: disapprove ; resent ; avoid as taboo  FR: réprouver

CMU English Pronouncing Dictionary
DISAPPROVE D IH2 S AH0 P R UW1 V
DISAPPROVED D IH2 S AH0 P R UW1 V D
DISAPPROVES D IH0 S AH0 P R UW1 V Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
disapprove (v) dˌɪsəprˈuːv (d i2 s @ p r uu1 v)
disapproved (v) dˌɪsəprˈuːvd (d i2 s @ p r uu1 v d)
disapproves (v) dˌɪsəprˈuːvz (d i2 s @ p r uu1 v z)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 disapprove
   v 1: consider bad or wrong [ant: {approve}]
   2: deem wrong or inappropriate; "I disapprove of her child
     rearing methods" [syn: {disapprove}, {reject}] [ant: {O.K.},
     {approve}, {okay}, {sanction}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top